FAQ

Här hittar ni vanliga frågor och svar för våra produkter.

M-Bus drivrutin för Citect

#COM framträder sporadiskt på skärmen

Observera att [LAN]Timeout har utgått i Citect V7.

Vid långsamma protokoll hinner ofta [LAN]Timeout parametern överskrida sin grundinställning på 8000ms. När detta inträffar framträder #COM sporadiskt vandrande runt på skärmen. Du får samtidigt hårdvarufelet ”Request Timeout from I/O Server” och samtidigt räknas antal Timeout upp i Probe Kernel fönstret. Genom att ändra [LAN]Timeout till 20000 eller högre brukar dessa sporadiska #COM försvinna.

Har installerat Citect M-Bus drivrutin på Desigo Insight men licens-registreringsknappen aktiveras inte.

Du har antagligen bara Desigo Insight licensnyckel installerad på din dator. Du måste även ha en Citect-nyckel installerad. Det räcker med en så kallad nollicens. Denna levereras från Siemens.

Har installerat senaste version 2.02.03.001 men det går inte att registrera drivrutinen

Från version 2.02.03.001 är M-Bus drivrutinen kompilerad i VS2010. Om inte drivrutinen går att registrera är det antagligen så att du inte kört något program skrivet i VS2010 unmanaged på den aktuella datorn. Då behöver du köra redistributable paketet från microsoft för att installera senaste biblioteken på din dator. Se nedanstående länk.
http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=5555

Har problem att installera drivrutinen i 64 bits miljö.

Det har visat sig att WinZip Selfextractorn som vi har använt för installationsverktyget inte fungerar stabilt i 64 bits miljön. Från version 2.02.01.001 används inte WinZip Selfextractorn längre och därför bör installation i 64 bits miljö numera fungera som förväntat.

Jag får upp en ruta om som säger att min drivrutin inte är godkänd

Denna ruta dyker upp om inte drivrutinen är OS stämplad och godkänd för ditt aktuella operativsystem. Version 2.02.02.001 av M-Bus drivrutinen är OS stämplad för följande operativsystem: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2.
Om du kör en version som inte är godkänd kan du förhindra att dialogrutan kommer upp genom att använda parametern OverrideOSProtection i din drivrutinsgrupp i Citect.ini
[MBUSCIT]
OverrideOSProtection=1

Jag har flera hundra mätare konfigurerade men alla är ännu inte installerade på anläggningen. Hur gör jag för att starta upp Citect snabbare?

Från version två har flera nya parametrar implementerats i M-Bus drivrutinen. InitTimeOut används endast för uppstartsfrågan och kan sättas så lågt som 500ms. Dessutom finns nu även en MainTimeOut som används för normala frågor. Denna kan sättas individuellt per port varför 300 baud och 2400 baud kan hanteras individuellt och optimalt.  Under tiden arbetet pågår kan uppstartsfrågan stängas av helt och hållet med parameter IgnoreDeviceStatusStartup. Se vidare i drivrutinsmanualen.

Jag har många mätare på samma bildsida och får #COM emellanåt

Citect drivrutinen har stöd för multitelegram och om du har en multitelegrammätare som Armatec eller F4-mätare från Metrima ansluten läses samtliga telegram från mätaren. Den vardagliga information ligger normalt i telegram nr 1 och om du enbart vill läsa ut denna information ska du sätta parametern NrOfTelegrams=1 vilket innebär att endast telegram nr 1 kommer att läsas. Detta gör att belastningen på själva M-Bus linan kommer att minska drastiskt.

Min I/O Device kommer inte online

Först måste du ställa in så att själva initialiseringsförfrågan kan loggas i syslog.dat. Detta gör du genom att skriva in DebugStr=* ALL för din drivrutin i Citect.ini. ’*’ kan ersättas av portnamnet och då loggas endast denna port.
För exempelvis M-Bus kan det se ut enligt följande:
[MBUSCIT]
DebugStr=Port1_Board1 ALL
Nu kan du se om det ställs en fråga och om du får något svar från din utrustning.

PiiGAB M-Bus 810

Exempel på initialkontakt

 

Här följer en lathund på ett exempel att få initialkontakt med PiiGAB M-Bus 810.

 1. Koppla PiiGAB M-Bus 810 till en nätverksswitch.
 2. Koppla datorn till samma nätverksswitch.
 3. Ställa datorns nätverkskort till följande IP-konfiguration:
  • IP-adress: 192.168.10.1
  • Nätmask 255.255.255.0
  • Gateway: 192.168.10.254
 4. Kontrollera IP-konfiguraitonen med ipconfig kommandot i kommandotolken.
 5. Läs av MAC-adress på PiiGAB M-Bus 810 på högra sidan.
  (Börjar med 00-80-A3 eller 00-20-A4).
 6. Start PiiGAB M-Bus Wizard.
 7. I huvudmenyn, välj Ändra omvandlarens IP-inställningar och tryck på Nästa.
 8. Välj Setup IP via nätverket (UDP broadcast).
 9. Ange MAC-adressen och tryck på Nästa.
 10. Välj Använd följande IP-adress.
 11. Ange följande IP-konfiguraton:
  • IP-adress: 192.168.10.2
  • Nätmask: 255.255.255.0
  • Gateway: 192.168.10.1
 12. Tryck på Nästa och därefter på Verkställ.
 13. Gå vidare till Hitta omvandlare på nätverket i PiiGAB M-Bus Wizard.

 

Nu ska PiiGAB M-Bus Wizard visa PiiGAB M-Bus 810 i listan. Kontrollera med MAC-adressen att IP-adressen är satt till 192.168.10.2.

Får inte kontakt med alla mätarna på slingan

Kontrollera att matningsspänningen (24VAC/DC) till omvandlaren är fullt isolerad från övriga produkter i din undercentral. Kontrollera även jorden på primär- och sekundärsidan på skyddstransformatorn så att dessa inte är sammankopplade.

Grunläggande felsökning

Om du behöver felsöka M-Bus mätare som är kopplade till en PiiGAB M-Bus 810 behöver du tänka på följande saker för att ha rätt förutsättningar att felsöka.

Fyra bra verktyg att använda under felsökning är:

 

IP-adress
Vilken IP-adress har omvandlaren? För att få nätverkskontakt med omvandlaren behöver du ställa din dator inom samma nätverksområde som omvandlaren är placerad i. Finns en IT-ansvarig kontaktar du denne för att erhålla en IP-adress som din dator ska ställas till för att få kontakt med omvandlaren.
I PiiGAB M-Bus Wizard kan man söka efter omvandlare på nätverket eller ”pinga” omvandlarens IP-adress för att verifiera att nätverkskontakten fungerar.

Om det inte går att få reda på den befintliga IP-adressen behöver du ställa en ny IP-adress.
Läs befintlig FAQ Initial kontakt för att ställa en ny IP-adress.

 

Port
Vilken port är omvandlaren inställd på för att M-Bus klienten ska kunna kommunicera med M-Bus mätarna? Har du nätverkskontakt med omvandlaren kan du använda PiiGAB M-Bus Wizard och ta reda på vilken port omvandlaren använder sig av.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

 

Protokoll
Vilket protokoll är omvandlaren inställd på för att M-Bus klienten ska kunna kommunicera med M-Bus mätarna? Har du nätverkskontakt med omvandlaren kan du använda PiiGAB M-Bus Wizard och ta reda på vilket protokoll omvandlaren använder.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

OBS: Använder omvandlaren TCP kanske det inte går att ansluta till omvandlaren med PiiGAB M-Bus Wizard för att testa kommunikation med M-Bus mätarna. Detta beror då på att en annan klient redan är ansluten på den porten som omvandlaren använder. Ändra porten, byt till UDP eller stäng av klienten.

 

Kommunikationshastighet
Vilket kommunikationshastighet är omvandlaren inställd för att kommunicera med M-Bus mätarna? Har du nätverkskontakt med omvandlaren kan du använda PiiGAB M-Bus Wizard och ta reda på vilken kommunikationshastighet omvandlaren använder.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

OBS: Är omvandlaren ställd på 300 baud är kommunikationshastigheten väldigt långsam. Tänk då på ställa timeouten i PiiGAB M-Bus Wizard för att hantera långa svarstider.

 

M-Bus mätare
Finns det någon dokumentation över vilka M-Bus mätare som är kopplade till omvandlaren? Vilka adresser är M-Bus mätarna ställa på? (Primäradresser eller sekundäradresser).

Finns det en dokumentation över mätare på anläggningen kan du enklast testa varje mätare en och en med PiiGAB M-Bus Wizard. Det går också använda sökfunktionen i PiiGAB M-Bus Wizard.

Finns det ingen dokumentation över vilka mätare som är kopplade på omvandlaren kan man använda sökfunktionen i PiiGAB M-Bus Wizard. Om inte sökfunktionen visar alla mätare på slingan måste man söka upp varje mätare i anläggningen och testa dem individuellt med dess M-Bus adress (primär- eller sekundäradress).

 

M-Bus mätare som inte svarar
Om en M-Bus mätare inte svarar måste man testa mätaren separat. Om möjligt koppla bort övriga mätare från omvandlaren och testa om det går att kommunicera med den specifika mätaren. Prova med primäradress 254 eller mätarens riktiga primär- eller sekundäradress.

Om det inte går att koppla ur övriga mätare från omvandlaren kan man testa mätaren separat med en MicroMaster USB.

Hur är PiiGAB M-Bus 810 inställd vid leverans?

Omvandlaren är normalt inställd på DHCP vid leverans om inget annat har uppgivits vid beställningen. Porten är inställd till 10001 och omvandlaren är dessutom inställd på UDP.

Kan kommunicera med mätarna via PiiGAB M-Bus Setup Wizard men inte via min klient

Om du använder TCP och har PiiGAB M-Bus Wizard igång kan du inte få kontakt från ytterligare en TCP klient då PiiGAB M-Bus Wizard ”äger” TCP-handtaget. Stäng ner PiiGAB M-Bus Wizard innan du startar din andra TCP klient. Detsamma gäller även om du kör COM-portar.

Kan man använda nätverks- och serieanslutningen samtidigt på PiiGAB M-Bus 810?

Nej, det är inte möjligt. Däremot kan PiiGAB M-Bus 900S användas på det sättet.

Omvandlaren hittas inte på nätverket i PiiGAB M-Bus Wizard

Kontrollera att både datorn och omvandlaren är inom samma IP-adress område. Om omvandlaren ligger på ett annat subnät kommer inte PiiGAB M-Bus Wizard hitta omvandlaren.

Power lampan på Piigab M-Bus 810 blinkar

Normalt finns det två olika scenarier som gör att powerlampan på omvandlaren blinkar.

 • Om det skulle vara kortslutning på M-Bus slingan börjar powerlampan att blinka ungefär fem gånger per sekund.
 • Är det överlast på slingan, alltså flera M-Bus laster än vad omvandlaren är dimensionerad för, blinkar powerlampan ungefär en gång per sekund.
Rx-lampan börjar blinka utan att någon fråga är ställd

Om M-Bus slingan av misstag är ansluten till pulsingången istället för till M-Bus ingången, på en mätare, kan en blinkning på Rx-lampan inträffa varje gång en puls uppstår. Generar mätaren väldigt många pulser kan även powerlampan börja blinka snabbt när pulserna ankommer.

Vilka kommunikationsportar använder omvandlaren PiiGAB M-Bus 810?
 • För M-Bus kommunikation används port 10001 som standard. Porten kan ändras med programvaran PiiGAB M-Bus Wizard.
 • För att konfigurera omvandlaren och hitta omvandlaren på nätverket används port 30718 med UDP i PiiGAB M-Bus Wizard.

PiiGAB M-Bus 900/900S/900T

Behöver omvandlaren bytas ut om licensen måste ändras?

Nej, omvandlaren behöver inte bytas ut, bara licensen.

Exempel på initialkontakt

Här följer en lathund på ett exempel att få initialkontakt med omvandlaren.

 1. Koppla omvandlaren till en nätverksswitch.
 2. Koppla datorn till samma nätverksswitch.
 3. Ställa datorns nätverkskort till följande IP-konfiguration:
  • IP-adress: 192.168.10.1
  • Nätmask 255.255.255.0
  • Gateway: 192.168.10.254
 4. Kontrollera IP-konfiguraitonen med ipconfig kommandot i kommandotolken.
 5. Läs av MAC-adress på omvandlaren på högra sidan. (Börjar med E8-99-5A).
 6. Start PiiGAB M-Bus Wizard.
 7. I huvudmenyn, välj Ändra omvandlarens IP-inställningar och tryck på Nästa.
 8. Välj Setup IP via nätverket (UDP broadcast).
 9. Ange MAC-adressen och tryck på Nästa.
 10. Välj Använd följande IP-adress.
 11. Ange följande IP-konfiguraton:
  • IP-adress: 192.168.10.2
  • Nätmask: 255.255.255.0
  • Gateway: 192.168.10.1
 12. Tryck på Nästa och därefter på Verkställ.
  OBS: Ignorera de felmeddelanden som visas i PiiGAB M-Bus Wizard.
 13. Vänta i en minut på att omvandlaren ska starta om.
 14. Gå vidare till Hitta omvandlare på nätverket i PiiGAB M-Bus Wizard.

 

Nu ska PiiGAB M-Bus Wizard visa omvandlaren i listan. Kontrollera med MAC-adressen att IP-adressen är satt till 192.168.10.2.

Får inte kontakt med alla mätarna på slingan

Kontrollera att matningsspänningen (24VAC/DC) till omvandlaren är fullt isolerad från övriga produkter i din undercentral. Kontrollera även jorden på primär- och sekundärsidan på skyddstransformatorn så att dessa inte är sammankopplade.

Hur är omvandlaren inställd vid leverans?

Omvandlaren är normalt inställd på DHCP vid levereras om inget annat har uppgivits vid beställningen.

Hur konfigureras omvandlaren?

All konfiguration görs i omvandlarens webbgränssnitt.

Installera licens

Följande lista förklarar hur man installerar en ny licens i PiiGAB M-Bus 900/900S. Dessa steg kan också användas för att kolla vad för licens omvandlaren har.

 1. Start webgränssnittet för omvandlaren i valfri webbläsare.
 2. Gå till Administrations sidan.
 3. Leta upp sektionen License. Här visas omvandlarens licens.
 4. Klistra in den nya licensen i fältet Update license.
 5. Tryck på knappen Update.
 6. Vänta tills licensen har blivit installerad.

 

Installera mjukvara (System, MBusHub, QuickPost, Modbus2MBus & Wireless M-Bus)

Följande lista förklarar hur man installerar en mjukvara i PiiGAB M-Bus 900 V2 och PiiGAB M-Bus 900S. Dessa steg används antingen för att installera en ny programvara eller uppdatera en befintlig.

 1. Ladda hem mjukvaran som ZIP-fil:
 2. Zippa upp filen för att få tillgång till tgz-filen.
 3. Placera tgz-filen någonstans på datorn. Öppna inte tgz-filen.
 4. Starta webgränssnittet för omvandlaren i valfri webbläsare.
 5. Gå till Administration sidan.
 6. Leta upp sektionen Update Software.
 7. Tryck på Bläddra… knappen.
 8. Bläddra fram och välj tgz-filen.
 9. Tryck på knappen Install.
 10. Vänta tills installationen har slutförts.

 

Obs: Om QuickPost, Modbus2MBus eller Wireless M-Bus inte visas i webläsaren, tryck CTRL + F5.

Kan IP-adressen ställas om med PiiGAB M-Bus Wizard?

Både PiiGAB M-Bus 900 V2 och PiiGAB M-Bus 900S kan ändras sin IP-adress med PiiGAB M-Bus Wizard.

Tänk på att nätmask och standard gateway inte kommer att sättas. Dessa behövs ställas i omvandlarens webgränssnitt. Vänligen läs den initialakontakten.

Läsa M-Bus mätare från extern M-Bus omvandlare

Följande visar hur man konfigurerar en PiiGAB M-Bus 900/900S som M-Bus slav, dvs att en eller två externa M-Bus omvandlare kan läsa M-Bus mätarna kopplade till omvandlaren.

Obs: För PiiGAB M-Bus 900 kan bara en extern M-Bus master inkopplas.

 1. Start omvandlarens webgränssnitt i valfri webläsare.
 2. Gå till Configuration sidan.
 3. Tryck på önskad slavport som ska konfigureras som M-Bus slav.
 4. Ange följande parametrar:
  • Type: Serial.
  • Com port: M-Bus Slave 1 eller M-Bus Slave 2.
  • Baud raute: Kommunikationshastighet på M-Bus-slingan.
  • Bit Number: Antal databitar på M-Bus-slingan.
  • Parity: Paritet för M-Bus-slingan.
  • Stop Bit: Antal stoppbitar för M-Bus-slingan.
  • Timeout: Förväntad tid att få svar från M-Bus mätaren.
  • Protocol: Det dataprotokoll som används på M-Bus-slingan.
 5. Tryck på Save settings.
 6. Koppla in M-Bus slingan från de externa M-Bus omvandlarna på respektive plintar:
  • PiiGAB M-Bus 900: Plintar 15-18. OBS: Bara en M-Bus slavport.
  • PiiGAB M-Bus 900S: Plintar 15-16 (M-Bus slave 1) och plintar 17-18 (M-Bus slave 2).

 

Bilden visar hur Slave port 2 är konfigurerad för M-Bus Slave 1 på 2400 baud, 8 databitar, jämn paritet, 1 stoppbit, 2000ms som timeout och M-Bus kommunikation.

 

OBS:

 • Se till att M-Bus slavportarna inte används i omvandlaren av någon annan slavport, eller Modbus2MBus och Wireless M-Bus programmen.

 

Läsa M-Bus mätare över RS232

Följande visar hur man konfigurerar en PiiGAB M-Bus 900/900S för att möjliggöra att M-Bus mätare läses över RS232.

 1. Start omvandlarens webgränssnitt i valfri webläsare.
 2. Gå till Configuration sidan.
 3. Tryck på önskad slavport som ska konfigureras för RS232.
 4. Ange följande parametrar:
  • Type: Serial.
  • Com port: RS-232.
  • Baud raute: Önskad kommunikationshastighet på RS232-slingan.
  • Bit Number: Antal databitar på RS232-slingan.
  • Parity: Paritet för RS232-slingan.
  • Stop Bit: Antal stoppbitar för RS232-slingan.
  • Timeout: Förväntad tid att få svar från M-Bus mätaren.
  • Protocol: Det dataprotokoll som används på RS232-slingan.
 5. Tryck på Save settings.
 6. Koppla in RS232-kabelns RX, TX och GND parterna på följande plintar:
  • PiiGAB M-Bus 900: 10-12.
  • PiiGAB M-Bus 900S: 11-13.

 

Bilden visar hur Slave port 2 är konfigurerad för RS232 på 2400 baud, 8 databitar, jämn paritet, 1 stoppbit, 2000ms som timeout och M-Bus kommunikation.

 

OBS:

 • Se till att RS232-porten inte används i omvandlaren av någon annan slavport eller Modbus2MBus och Wireless M-Bus programmen.
 • RX och TX anslutningarna ska troligtvis gå till motsatta anslutningar på enheten.
  Exempelvis: RX->TX och TX->RX.

Läsa M-Bus mätare över RS485

Följande visar hur man konfigurerar en PiiGAB M-Bus 900/900S för att möjliggöra att M-Bus mätare läses över RS485.

 1. Start omvandlarens webgränssnitt i valfri webläsare.
 2. Gå till Configuration sidan.
 3. Tryck på önskad slavport som ska konfigureras för RS485.
 4. Ange följande parametrar:
  • Type: Serial.
  • Com port: RS-485.
  • Baud raute: Önskad kommunikationshastighet på RS485-slingan.
  • Bit Number: Antal databitar på RS485-slingan.
  • Parity: Paritet för RS485-slingan.
  • Stop Bit: Antal stoppbitar för RS485-slingan.
  • Timeout: Förväntad tid att få svar från M-Bus mätaren.
  • Protocol: Det dataprotokoll som används på RS485-slingan.
 5. Tryck på Save settings.
 6. Koppla in RS485-kabelns på omvandlarens plintar 8 (A) och 9 (B):

 

Bilden visar hur Slave port 2 är konfigurerad för RS485 på 2400 baud, 8 databitar, jämn paritet, 1 stoppbit, 2000ms som timeout och M-Bus kommunikation.

 

OBS:

 • Se till att RS485-porten inte används i omvandlaren av någon annan slavport, eller Modbus2MBus och Wireless M-Bus programmen.
 • A och B anslutningarna ska troligtvis gå till motsatta anslutningar A och B.
  Exempelvis: A->A och B->B.

Lyckas inte göra en sekundäradress sökning PiiGAB M-Bus 900/900S

Om du inte lyckas söka efter sekundäradress på M-Bus slingan med PiiGAB M-Bus 900/900S och PiiGAB M-Bus Wizard beror det troligtvis för höga timeouter.

 

Det finns fyra timeouter som måste ställas in är:

 • MBusHub Masterport i PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • MBusHub slavport i PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • SND_NKE/SND_UD timeout i PiiGAB M-Bus Setup Wizard.
 • RSP_UD2 timeout i PiiGAB M-Bus Setup Wizard

 

Följande tabell visar vilka värden på timeouterna som kan användas för respektive kommunikationshastighet.

300 Baudrate 2400 Baudrate
9600 Baudrate
Masterport 9600ms 1300ms 400ms
Slavport 9600ms 1300ms 400ms
SND_NKE 11000ms 1500ms 600ms
REQ_UD2 11000ms 1500ms 600ms
Omvandlaren hittas inte på nätverket i PiiGAB M-Bus Wizard

Kontrollera att båda datorn och omvandlaren är inom samma IP-adress område. Om omvandlaren ligger på ett annat subnät kommer inte PiiGAB M-Bus Wizard hitta omvandlaren.

PWR-lampan på omvandlaren blinkar

Normalt finns det två olika scenarier som gör att PWR-lampan på omvandlaren blinkar.

 • Om det skulle vara kortslutning på M-Bus slingan börjar PWR-lampan att blinka hastigt rött.
 • Är det överlast på slingan, alltså fler M-Bus laster än vad omvandlaren är dimensionerad för, blinkar PWR-lampan orange ungefär en gång per sekund.
Sätta upp MBus2Modbus

Här följer en generell lista för att konfiguration MBus2Modbus, dvs läsa M-Bus mätare med en Modbus klient.

 

Initialkontakt med omvandlaren och M-Bus mätare

 • 1. Ställ IP-konfiguration i omvandlaren.
 • 2. Testa kommunikation med M-Bus mätare.

Obs: Verifiera att omvandlares IP-adress, port och protokoll och testa kommunikation mot alla M-Bus mätare. Använd som hjälp:

 

Kontroll av licens för MBus2Modbus
Licensen måste tillåta Modbus kommunikation för omvandlaren. Omvandlarens licens kan läsas av på Administrationssidan.
Pi900License
Obs: Om Modbus saknas måste det tilläggsbeställas. Lägg en beställning till order@piigab.se och ange omvandlarens serienummer samt artikel:

 • För PiiGAB M-Bus 900 V2: PI-900_0-Modbus
 • För PiiGAB M-Bus 900S: PI-900S_0-Modbus.

 

Använda PiiGAB M-Bus Explorer

 • 1. Skapa ett M-Bus OPC projekt.
 • 2. Ta reda på vad som går att läsa från respektive M-Bus mätare.
 • 3. Notera vilka objekt som ska läsas i mätarna: Datarecord, datatyp, fysikalisk enhet och skalning.
 • 4. Ta reda på om mätarna är multitelegrammätare och vilka telegram som är nödvändiga att läsa.

Använd Getting started PiiGAB M-Bus Explorer som hjälp.

 

Konfigurera MBus2Modbus konfigurationen i PiiGAB M-Bus Explorer

 • 1. Skapa ett Modbus projekt.
 • 2. Konfigurera antal mätare med respektive primär- eller sekundäradress.
 • 3. Konfigurera antal objekt för respektive mätare.
 • 4. Ange antal telegram som behövs läsas för multitelegrammätare.
 • 5. Ange Modbus register för varje objekt.

Använd som hjälp:

 

Ladda upp MBus2Modbus konfigurationen till omvandlaren

 • 1. Ladda upp både CSV-filerna som PiiGAB M-Bus Explorer har skapat.
 • 2. Knyt CSV-filerna till Masterporten och en slavport.

Använd som hjälp:

 

Testa MBus2Modbus konfigurationen med PiiGAB M-Bus Wizard

Den inbygda Modbus klienten i PiiGAB M-Bus Wizard kan användas för att testa MBus2Modbus konfigurationen. Använd som hjälp:

 

Anpassa slavporten för kommunicera med Modbus klienten
Anpassa slavporten för nätverksanslutning eller serieanslutning och Modbus RTU eller Modbus TCP.

Vad är en klient för omvandlaren?

En klient är det som vill ha data från M-Bus mätarna via omvandlaren.

Vad är standard namn och lösenord till omvandlarens webgränssnitt?
 • Namn: Admin
 • Lösenord: Admin
Vad finns det för licenser till omvandlaren?

Licensen beror på hur många lastenheter, klienter, protokoll och tillägg för hårdvara som omvandlaren ska konfigureras för.

Antal lastenheter är: 5, 20, 60 eller 120.
Antal klienter: 1, 2 eller 4.
Antal protokoll:

 • MBus2MBus
 • MBus2Modbus
 • MBus2MBusASCII
 • QuickPost
 • Modbus2MBus.
 • Wireless M-Bus
Vad för port används av omvandlarens webgränssnitt?
 • För https: 443 (standard)
 • För http: 80
Vad ska anges som namnserver i NameServer-fältet?

Den faktiska IP-adressen för namnservern och inte serverns egna namn.

Vilka kommunikationsportar använder omvandlaren?
 • För M-Bus kommunikation används portar 10001, 10002, 10003, 10004 som standard. Portarna kan ändras i omvandlarens webgränssnitt.
 • För att hitta omvandlaren på nätverket används port 30718 med UDP i PiiGAB M-Bus Wizard.

PiiGAB M-Bus OPC Server/Explorer

Använder en hårdvarulicensnyckel men registreringsinformationen säger att jag ändå bara kör i demo mode.

Du har antagligen inte aktuell Sentinel drivrutin installerad på din dator. Drivrutinen finns att hämta hem på: http://www.safenet-inc.com/support-downloads/sentinel-drivers/ . Från och med version 2.5 har vi inte längre stöd för hårdvarulås.

Det blir Quality ”Read Error” på en OPC-tag och statusfältet visar ”The item is no longer available in the server adress space”

Om det är en ny konfiguration du vill testa beror felet på att OPC-server inte var avstängd när du startade monitorfunktionen. Längst ned i högra hörnet finns en indikation som visar om servern är på (fast grön) eller av (fast röd). Du måste vänta till OPC-server är avstängd innan du testar en ändring.

Flera instanser av MBusOPC.exe

När det finns två eller flera instanser av processen MBusOPC.exe beror det på att OPC-klienterna körs med olika användare och varje användare startar sin egen instans av MBusOPC.exe. Windows har därför inte lyckats synkronisera så att varje OPC-klient använder samma process av M-Bus OPC-servern.

När det blir flera instanser av MBusOPC.exe är det risk att OPC-servern inte får kontakt med M-Bus omvandlarna och M-Bus mätarna. Därmed kommer OPC-klienterna inte få den önskade datan från M-bus mätarna.

För att styra Windows att bara använda en instans av MBusOPC.exe måste man i DCOM-inställningarna styra vilka användare som ska äga processen.

 1. Starta DCOM-inställningar (dcomcnfg.exe).
 2. Bläddra Konsolrot -> Komponenttjänster -> Datorer -> Den här datorn -> DCOM-konfiguration.
 3. Leta upp MBus.
 4. Högerklicka och välj Egenskaper.
 5. Välj fliken Identitet.
 6. Välj Den här användaren.
 7. Ange fälten för den användaren som ska äga processen.
 8. Tryck på OK.

 

Har installerat OPC Servern på Citect-servern. Allting verkar stämma men jag får ändå bara #COM på bildsidan.

Citect är grundinställd för DA 1.0 OPC Servrar. PiiGAB M-Bus OPC Server stöder version 2.00, 2.05 och 3.0. Detta innebär att du måste komplettera med en inställning i Citect.ini. Skriv in under gruppen [OPC] UseOPC2=1.

Hur flyttas en mjukvarulicens till en annan dator?

Ta reda på det befintliga och nya System ID för båda datorerna. Maila till order@piigab.se och be om en licensflytt och ange befintliga och nya System ID.

 

Från och med v2.5 inaktiverar man licensen på datorn man vill flytta den ifrån genom Tools/License… ”Deactivate this workstation” och därefter aktiverar den med sitt License ID och aktiveringslösenord på den andra datorn.

Jag gör en ändring och startar om via monitor men ändringen verkar inte att slå genom.

OPC Servern är en tunn server vilket innebär att den inte innehåller något användargränssnitt utan gränssnittet är helt och hållet externt och består bland annat av en riktig OPC klient. De gjorda ändringarna läses in när servern återstartar. OPC standarden säger att det måste finnas en liten tidsfördröjning från det du trycker på stopp tills servern verkligen ramlar ur. Om du gör en ny start för fort hinner inte severn att stoppa varför ingen ny inläsning av konfigurationsfilen sker. Från och med version 1.3.0.1 visas serverstatus i statusfältet längst ner till höger. Detta innebär att det blir enklare att förstå när servern verkligen har stannat.

Konfigurera ValueSplit skalfaktor

Här är skalfaktorerna för ValueSplit gällande datatyper som är större än 32-bitar.

Datatyp Skalfaktor
BCD12 0,001
INT48 0,00001
INT64 0,0000000001

 

OBS!

Dessa skalningsfaktorer är generella och skalar ned värdet för att passa i en INT32.

Tänk på att härleda vilka skalning som passar anläggningen bäst.

 

Exempelvis:

Energin 12345Wh i lagras i en BCD12 och ska representeras som kWh.

Högsta värdet av BCD12 = 999 999 999 999, tar upp 6 bytes och får inte plats i en INT32 (4 bytes).

Med skalfaktor 0,001 blir högsta värdet 999 999 999,999.

Heltalsdelen: 999 999 999 får nu plats i en INT32.

Decimaldelen: 999, får plats i en INT32.

Värdet blir då 12,345kWh:12kWh och 345Wh.

 

OPC-Servern stängs aldrig av och indikationen för servern visar fortfarande fast grön eller blinkar grön

I detta fall är en eller flera OPC-klienter fortfarande anslutna mot OPC-servern. Vill du stoppa OPC-servern, för att exempelvis testa en ny konfiguration, måste alla OPC-klienter släppa sin anslutning mot OPC-servern.

Systemkrav

.NET Framework V3.5 ligger till grunden för PiiGAB M-Bus Explorer. Kraven för .NET Framework V3.5 finns här.

PiiGAB M-Bus Explorer fungerar också på följande operativsystem:

 • Windows server 2012.
 • Windows server 2012 R2.
 • Windows server 2016.
Var finns System ID och licens?

Information nedan gäller bara versioner <= 2.4.1

Starta PiiGAB M-Bus Explorer och gå till menyn Verktyg. Välj Licens… för att få fram Licenshanteraren.

 • Leta sedan upp fältet System ID.
 • Mjukvarulicensen matas in i fältet Registration Code. Tryck på sedan på Store Registration Code knappen.
 • Hårdvarulicens visas i sektionen Sentinel (Parallell/USB).

PiiGAB Explorer - License

Var installerar eller uppgraderar man licensen?

 

Från och med v2.5:

Klistra in licens id och aktiveringslösenord i respektive fält och klicka på Next.

(Med version 2.5 av PiiGAB M-Bus OPC Server / Explorer byter vi licensieringssystem.

Direkt i din följesedel får du ett LicensID och en aktiveringskod att installera. Du behöver alltså inte längre skicka in ditt SystemID för aktivering. Du kan också smidigare flytta din licens vid behov, kostnadsfritt.

Detta förutsätter att du har senaste version. Annars är det tidigare licensieringshantering som fortsatt gäller.)

 

Nedan gäller för versioner <= 2.4.1

Starta PiiGAB M-Bus Explorer och gå till menyn Verktyg. Välj Licens… för att få fram Licenshanteraren. Kopiera in licensen i fältet Registreringskod och tryck på Spara registreringskod.

Visa innehåll i mätare [Browse-mallen]

Följande instruktion visar hur man använder Browse-mallen i PiiGAB M-Bus Explorer för att visa M-Bus objekten i en M-Bus mätare.

OBS:
Denna instruktion förväntas att PiiGAB M-Bus Explorer redan är konfigurerad för att kommunicera med M-Bus omvandlaren och vilken adress som M-Bus mätaren har.

 1. Starta PiiGAB M-Bus Explorer.
 2. Skapa ett nytt projekt eller öppna ett befintligt.
 3. Skapa och konfigurera eller välj den omvandlaren som mallen ska appliceras i.
 4. Tryck på Mallar menyn och välj Importera mall.
 5. I rutan Mallar, tryck på PiiGAB till vänster och Browse till höger.
 6. Ange ett man på mallen.
 7. Tryck på Ladda mall. Mallen skapas i PiiGAB M-Bus Explorers trädvy som en mätare under den valda omvandlaren.
 8. Dubbelklicka på mätaren i trädvyn.
 9. Ange primäradress eller sekundäradress.
 10. Tryck på OK.
 11. Spara projektet.
 12. Tryck på mätaren i trädvyn.
 13. I mätarens vy tryck på Datarecord kolumnen. Alla taggar (objekt) kommer då i nummerordning.
 14. Tryck på Starta monitor knappen.
 15. Vänta tills Kvalité kolumnen visar Good på alla taggarna.
  OBS: Om det visas Bad är det troligtvis fel på konfigurationen eller kommunikationen.
 16. Expandera Värde kolumnen tills all data i varje tag visas. I Värde-kolumnen visas varje tags objekt nummer, datatyp, fysikalisk representation, skalning och värde.

 

 

 

Bilden visar en M-Bus mätare med identifikationsnumret 53880741 samt dess två M-Bus objekt.

 

Tänk på:

 • Browse-mallen visar vad som finns i det 40st första M-Bus objekten i mätaren.
  För vissa mätare finns det färre än 40st objekt och för vissa mätare finns det fler än 40st objekt. Mallen visar bara 40st objekt som standard. Browse-mallen kan utökas med fler taggar om så önskas.
 • Browse-mallen kan också användas för att visa om mätaren innehåller flera M-Bus telegram. Leta efter en tag vars värde innehåller N/A (0x1F) Manufacturer specific. Detta anger sista objektet i telegrammet och att det finns mer objekt i nästa telegram i mätaren. Taggar som kommer efteråt tillhör nästa telegram.
 • Tänk på att kolumnen Datatyp visar VT_BSTR för alla taggar. Detta är specifikt för Browse-mallen och ska inte blandas ihop med M-Bus objektets riktiga datatyp. M-Bus objektets riktiga datatyp står i Värde kolumnen.
 • Taggen Header anger bland annat mätarens sekundäradress, tillverkare och typ.

 

Här nedan visas en bild hur man läser innehållet i Browse-mallen.

PiiGAB M-Bus Wizard

Det går inte att hitta alla mätare i sökfunktionen när jag söker med primäradresser

Vissa mätare hanterar inte SND_NKE tillsammans med REQ_UD2 . Klicka ur alternativet SND_NKE så borde mätarna svara.

Hur ställer man timeouten

Det finns tre timeouter i PiiGAB M-Bus Wizard för de tre protokollen M-Bus, Modbus och MBusASCII. Ställ respektive timeout enligt hur lång tid det tar att få svar på varje fråga som PiiGAB M-Bus Wizard skickar.

Obs: För äldre versioner av PiiGAB M-Bus Wizard (3.1.0. eller tidigare) var det samma timeout för de tre olika protokollen.

För att ställa respektive timeout gör följande:

 1. I huvudmenyn, välj Testa, sök och konfigurera mätare och tryck på Nästa:
 2. Tryck på Nästa igen.
 3. Tryck på Debug-knappen.
 4. Gå till Verktyg-menyn och välj Tidsfördröjningar.
 5. Ange önskat värde för respektive protokoll:
  • M-Bus timeout: För all M-Bus kommunikation.
  • Modbus timeout: För att Modbus kommunikation.
  • M-Bus ASCII timeout: För all MBusASCII timeout.
  • Obs: I de tidigare versioner heter timeouten BusTimeout.
 6. Tryck på OK.

 

wizardtimeoutswe

 

Jag försöker ställa IP-adress på min PiiGAB M-Bus 900 men det fungerar inte

Det är bara PiiGAB M-Bus 900 V2.XX.XX.XXX eller senare versioner som stödjer funktionen där IP-adressen kan ändras med PiiGAB M-Bus Wizard.

Jag har en mätare på 300 baud och M-Bus omvandlare på 300 baud men kan ändå inte hitta mätarens primära och sekundära adress

Öka värdet på M-BusTimeout. PiiGAB M-Bus Wizard gör säkert timeout då svaret från mätaren inte hunnit komma in. Tryck på Debug/Verktygsmeny/Tidsfördröjningar. Ändra värdet på M-BusTimeout till 10000 millisekunder.

Kunde inte skicka UDP data

Detta beror på att ett eller flera nätverkskort har fått en annan konfiguration under tiden PiiGAB M-Bus Wizard kördes. Exempelvis om man byter IP-adress på ett nätverkskort.

PiiGAB M-Bus Wizard läser in tillgängliga nätverkskort under uppstart och när felet uppstod finns det en felande länk till nätverkskorten.

Vänligen starta om PiiGAB M-Bus Wizard.

Lyckas inte göra en sekundäradress sökning PiiGAB M-Bus 900/900S

Om du inte lyckas söka efter sekundäradress på M-Bus slingan med PiiGAB M-Bus 900/900S och PiiGAB M-Bus Wizard beror det troligtvis för höga timeouter.

 

Det finns fyra timeouter som måste ställas in är:

 • MBusHub Masterport i PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • MBusHub slavport i PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • SND_NKE/SND_UD timeout i PiiGAB M-Bus Setup Wizard.
 • RSP_UD2 timeout i PiiGAB M-Bus Setup Wizard

 

Följande tabell visar vilka värden på timeouterna som kan användas för respektive kommunikationshastighet.

300 Baudrate 2400 Baudrate
9600 Baudrate
Masterport 9600ms 1300ms 400ms
Slavport 9600ms 1300ms 400ms
SND_NKE 11000ms 1500ms 600ms
REQ_UD2 11000ms 1500ms 600ms
OCX fil saknas

Ett felmeddelande visar att en OCX-fil saknas när PiiGAB M-Bus Wizard startar.

Exempelvis:

Felet beror på att den angivna systemfilen saknas i Windows installationen.

För att lösa problemet:
1) Sök efter filen som saknas. Prova leta i OCX-dump.
2) Spara OCX-filen i mappen C:\Windows\SysWOW64\.
3) Starta terminalen.
4) Kör kommandot: regsvr32 ”C:\Windows\SysWOW64\mscomm32.ocx”.
OBS: Det kan behövas att terminalen körs med administratörs rättigheter.

Nu ska PiiGAB M-Bus Setup starta.

PiiGAB M-Bus Wizard verkar sakna rättigheter i Windows och kraschar. Jag är inte på administratörskontot.

För nyare operativsystem än Windows XP är C:\Program files inte passande som installationskatalog. Det krävs administratörsrättigheter för att skriva till katalogen. Är du en användare som inte har administratörsrättigheter måste PiiGAB M-Bus Wizard i så fall installeras under en annan systemkatalog. Vi föreslår installation direkt under C:\, exempelvis C:\PiiGAB_M-Bus_Wizard

Vilka kommunikationsportar använder PiiGAB M-Bus Wizard

Port 30718 över UDP/IP används i följande funktioner:

 • Hitta omvandlare på nätverket.
 • Ändra omvandlarens IP-inställningar.
 • Ändra omvandlarens parametrar.

Övriga funktioner i PiiGAB M-Bus Wizard anger man själv vilken port och protokoll som ska användas.

 

Specifikt för Hitta omvandlare på nätverket

Funktionen Hitta omvandlare på nätverket använder broadcast adressen (255.255.255.255) för att hitta PiiGAB M-Bus 810 och PiiGAB M-Bus 900/900S på nätverket. Tänk på att broadcast kan vara inaktiverat i routrar. Detta kan orsaka att man inte kan hitta omvandlare som är placerade på andra subnät.

 

PiiGAB QuickLoop

Hur gör jag för att sampla flera taggar samtidigt?

Genom att ändra parametern ArrayLimit så kan du sampla 1-10 taggar samtidigt.

Jag har startat QuickLoop men får inga värden

Det första du bör kontrollera är att du verkligen har ställt in en samplingstid på de aktuella taggarna. Är de inställda till 00.00:00:00 så kommer inte samplingen att starta.

Min samplingstid är inställd till en timma men jag vill ha första samplingen när jag startar QuickLoop.

Genom att bocka i ”Sample At Startup” kommer första samplingen att utföras direkt även om du valt att samplingen skall utföras varje hel timma.

Mina taggar exporteras inte i samma ordning som jag lade upp dem i mitt projekt.

Under avancerade inställningar för projektet finns parametern Trådar. Sätt den till 1 som värde.

Systemkrav

För att kunna köra QuickLoop behövs .NET-framework 4.5.2 vara installerat på datorn.

 

Bland andra har dessa operativsystem stöd för .NET Framework 4.5.2:

 • Windows 7 (x86 eller x64) med service pack 1.
 • Windows 8 (x86 eller x64) med Update.
 • Windows 10 (x86 eller x64).
 • Windows Server 2008 R2 (x64) med service pack 1.
 • Windows Server 2012 (x64).
 • Windows Server 2012 R2 (x64).

 

PiiGAB QuickPost

Använder QuickPost aktivt eller passivt läge för FTP?

QuickPost använder passivt läge.

Behöver omvandlaren licensieras för PiiGAB QuickPost?

Ja, utan PiiGAB QuickPost angivet i licensen fungerar inte PiiGAB QuickPost.

Behövs M-Bus ASCII användas för PiiGAB QuickPost?

Ja, det råa M-Bus datat från M-Bus mätarna måste konverteras till PiiAGBs M-Bus ASCII protokollet för att kunna exporteras via PiiGAB QuickPost.

Behövs omvandlarens interna klocka ställas för att PiiGAB QuickPost ska fungera?

Nej inte nödvändigtvis. Vi rekommenderar dock att ställa omvandlarens interna klocka för att FTP- eller HttpPost-servern klocka ska vara synkroniserade med omvandlarens klocka.

För Upload time, vilken exakt tid laddas filer upp på?

När GMT har nått Upload time laddas filen upp. Inte när den lokala tiden har nått Upload time.

Hur många omförfrågningar behövs?

Minst en kan anges. Skulle inte en mätare svara efter en omförfrågan är det föga troligt att en extra omförfråga hjälper.

Hur vet man att PiiGAB QuickPost är installerad?

I navigeringsfältet till vänster i omvandlarens webbgränssnitt ska det gå att välja PiiGAB QuickPost om applikationen är installerad.

Jag får bara tomt fält istället för värden på mina taggar i Quickpost

Kontrollera så att Tag Type är Value i konfigurationen. Om du har kopierat från en mall, som till exempel Browse Template kan det stå en annan Tag Type där.

Kan en annan PiiGAB M-Bus 900/900S användas för att leverera M-Bus ASCII datan?

Ja, M-Bus ASCII data kan levereras från vilken PiiGAB M-Bus 900/900S som helst via en slavport konfigurerad för M-Bus ASCII.

Kan jag själv installera PiiGAB QuickPost?

Ja, PiiGAB QuickPost hämtas på www.piigab.com. I omvandlarens webbgränssnitt på Administrationssidan under Update Software installeras applikationen.

Måste en namnserver sättas på omvandlaren?

Om omvandlaren är satt till statisk IP-adress måste en namnserver anges. Detta görs på PiiGAB M-Bus 900:ans konfigurationssida och i Name Server fältet för statisk IP-adress.

Måste konfigurationsfilen vara samma som konfigurationsfilen på Master porten?

Nej, innehållet i PiiGAB QuickPosts konfigurationsfil kan antingen vara en del eller samma fil som Master portens.

Vad för tid ställs timeouten in på?

Detta beror på hur mycket timeouten på slavporten som levererar M-Bus ASCII datat är inställd på. PiiGAB QuickPosts timeout ska vara högre än slavporten för att garantera att data kommer fram till PiiGAB QuickPost applikationen.

Vad innebär när Upload period är satt till 0?

Detta innebär att Upload time bestämmer när exporteringen sker.

Vilka filformat finns tillgängliga?

De olika formaten finns angivna på PiiGAB QuickPost konfigurationssida i File Format fältet. I manualen går det att läsa mer om de olika formaten.

QuickOPC

Det går inte att installera en licens i License Manager

Om du har QuickOPC installerad på Windows Vista eller Windows 7 kan behöva köra License Manager som administratör.

EasyDAClient kraschar vid instansiering

Om du använder .NET Framework 4.6 kommer EasyDAClient klassen krascha vid instansiering. Följande lösning i Windows registret löser problemet:

 • Öppna registret (regedit.exe)
 • Bläddra fram till: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework
 • Skapa ett nytt 32-bitarsvärde (DWORD)
 • Ange namn: useLegacyJIT
 • Sätt värde: 1
 • Stäng registret

OBS: Du kan behöva administratörsrättigheter för att komma åt registret.

Efter en stunds körning kommer inga mer värden från OPC-servern. QuickOPC måste startas om för att få värden igen.

Se över att det finns en licens installerad på dator där QuickOPC används. Finns ingen licens fungerar QuickOPC i bara 30 minuter.

Efter lång körning allokeras mycket minne av mitt program som använder QuickOPC.

Detta problem uppstår då man instansierar EasyDAClient klassen väldigt ofta och inte rensar undan instanserna på ett korrekt sätt.
När en instans inte ska användas mer kalla på EasyDAClient.Dispose() för att flagga för .NET GC (Garbage Collector) att instansen ska raderas. Alternativt försök använda en eller få instanser av EasyDAClient istället för flera. Men kalla på EasyDAClient.Dispose() när instanserna ska raderas.