På spaning i Europa – “ Enlit Europe 2022” 

Det händer mycket i vår bransch – vi på PiiGAB gav oss ut på spaning för att se trenderna internationellt. 

Behovet att läsa mätare bara ökar samtidigt som nya insikter belyses. Data måste delas mellan producenter och förbrukare för att möjliggöra minskad energiförbrukning samt övervakning.  

Smarta elmätare och gasmätare lyftes som ett viktigt steg i denna omställning och att använda Smarta Gateways är nyckeln för att dela data mellan olika system. 

Säkerhet i hela kommunikationskedjan är extremt viktigt och detta belystes från olika håll och inte minst kopplat till världsläget. Alla spelare på marknaden måste lägga mer focus på detta och värdet av säkerhet växer hela tiden. 

En uppkopplingsbar plattform med bra processorkraft, minnesutrymme med standardkommunikationsgränssnitt med hög säkerhet är av stor vikt. 

Diskussioner om nästa generation smarta gateways struktur lyftes från olika länder där Nederländerna hade en tydlig bild vad deras behov är; ansluta olika energimätare, tillhandahålla olika kommunikationsgränssnitt och nodfunktioner.  

Det är också viktigt att använda standardprotokoll så att data enkelt kan bli tillgängligt. DLMS/COSEM, Wireless M-Bus, OMS, Lora, MQTT, NB-IoT och WiSUN belystes. 

Så summerat kan vi konstatera att vi ligger väl framme både i utvecklingsplaner som i beredskap på den ökade efterfrågan på ”smarta gateways” som vi ännu bara sett början på. 

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer på PiiGAB?

Vill du veta vad de senaste trenderna är?

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE