Välkommen till PiiGAB!

Genom att mäta kan du optimera!

För att få en bättre överblick över energikonsumtionen blir fjärravläsning av el, värme, kyla och vattenmätare allt vanligare inom alla branscher. Nya lagar och regler gör att det blir nödvändigt att bevaka sin energiförbrukning i en större utsträckning än förr. Vi på PiiGAB kan hjälpa er att möjliggöra för energioptimering; vi arbetar främst inom områdena fastighet, industri och energiproduktion. Genom att bli medveten om förbrukningen av energi ges incitament för att minska förbrukningen och därmed kostnaderna. Att minska energiförbrukningen ger även direkta effekter på den lokala och globala miljön.

Vi erbjuder öppna, effektiva och oberoende produkter och lösningar inom bland annat M-Bus (Meter-Bus), Modbus, OPC samt andra typer av kommunikationsprotokoll som möjliggör för energieffektivisering. Läs gärna mer om våra produkter här. Vi erbjuder även tjänster så som utbildningar, konsultationer samt olika typer av avtal. Vi arbetar utifrån vår vision;
”To make a contribution to the world by making products for energy optimization”.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer om oss och om hur vi kan hjälpa just er!

 

Applikationsexempel, felsökning av mätare