Följande instruktion visar hur man använder Browse-mallen i PiiGAB M-Bus Explorer för att visa M-Bus objekten i en M-Bus mätare.

OBS:
Denna instruktion förväntas att PiiGAB M-Bus Explorer redan är konfigurerad för att kommunicera med M-Bus omvandlaren och vilken adress som M-Bus mätaren har.

 1. Starta PiiGAB M-Bus Explorer.
 2. Skapa ett nytt projekt eller öppna ett befintligt.
 3. Skapa och konfigurera eller välj den omvandlaren som mallen ska appliceras i.
 4. Tryck på Mallar menyn och välj Importera mall.
 5. I rutan Mallar, tryck på PiiGAB till vänster och Browse till höger.
 6. Ange ett man på mallen.
 7. Tryck på Ladda mall. Mallen skapas i PiiGAB M-Bus Explorers trädvy som en mätare under den valda omvandlaren.
 8. Dubbelklicka på mätaren i trädvyn.
 9. Ange primäradress eller sekundäradress.
 10. Tryck på OK.
 11. Spara projektet.
 12. Tryck på mätaren i trädvyn.
 13. I mätarens vy tryck på Datarecord kolumnen. Alla taggar (objekt) kommer då i nummerordning.
 14. Tryck på Starta monitor knappen.
 15. Vänta tills Kvalité kolumnen visar Good på alla taggarna.
  OBS: Om det visas Bad är det troligtvis fel på konfigurationen eller kommunikationen.
 16. Expandera Värde kolumnen tills all data i varje tag visas. I Värde-kolumnen visas varje tags objekt nummer, datatyp, fysikalisk representation, skalning och värde.

Bilden visar en M-Bus mätare med identifikationsnumret 53880741 samt dess två M-Bus objekt.

Tänk på:

 • Browse-mallen visar vad som finns i det 40st första M-Bus objekten i mätaren.
  För vissa mätare finns det färre än 40st objekt och för vissa mätare finns det fler än 40st objekt. Mallen visar bara 40st objekt som standard. Browse-mallen kan utökas med fler taggar om så önskas.
 • Browse-mallen kan också användas för att visa om mätaren innehåller flera M-Bus telegram. Leta efter en tag vars värde innehåller N/A (0x1F) Manufacturer specific. Detta anger sista objektet i telegrammet och att det finns mer objekt i nästa telegram i mätaren. Taggar som kommer efteråt tillhör nästa telegram.
 • Tänk på att kolumnen Datatyp visar VT_BSTR för alla taggar. Detta är specifikt för Browse-mallen och ska inte blandas ihop med M-Bus objektets riktiga datatyp. M-Bus objektets riktiga datatyp står i Värde kolumnen.
 • Taggen Header anger bland annat mätarens sekundäradress, tillverkare och typ.

Här nedan visas en bild hur man läser innehållet i Browse-mallen.

Kategori Guides, PiiGAB Explorer
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0
0 Kommentarer

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *