Hur vet man att PiiGAB QuickPost är installerad?

I navigeringsfältet till vänster i omvandlarens webbgränssnitt ska det gå att välja PiiGAB QuickPost om applikationen är installerad.