Integritetspolicy PiiGAB

20180518

Integritetspolicy som avser PiiGAB org nr: 556359-6781 , hädanefter ”PiiGAB”och hur vi som företag hanterar personuppgifter. I samband med att du eller det företag du är anställd hos blir kund, alternativt när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, samtycker du också till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Du kan när som helst, helt eller delvis, dra tillbaka detta samtycke genom att kontakta oss.

Detta görs enklast via mail till info@piigab.se eller via telefon 031-559977, kontaktperson Anna Holmgren,

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

PiiGAB samlar in namn, adressuppgifter, e-postadresser och telefonnummer till våra kunder och andra anmält sig för prenumeration av  nyhetsbrev. För dessa personuppgifter är PiiGAB personuppgiftsansvarig.

Du har alltid rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har sparat om dig samt begära att dessa rättas eller förstörs, och dra tillbaka ditt samtycke helt eller delvis. 

 

Hur lagrar vi de personuppgifter som vi samlar in?

PiiGAB lagrar personuppgifter genom molntjänster samt i vårt support-, crm- och affärssystem. För ovan nämnda tjänster använder vi oss av Groove, Google/google docs , LimeEasy och Visma Adminstration, samt WordPress/Mailpoet.

 

Hur använder vi de personuppgifter vi samlar in?

PiiGAB använder personuppgifter för kundadministration, för att skicka erbjudanden till existerande och potentiella kunder och på andra sätt vårda våra kundrelationer. Vidare används uppgifterna som underlag för statistik och vidareutveckling av våra produkter, tjänster och erbjudanden, samt för att förbättra vår support.

Vi vidarebefordrar aldrig uppgifterna till tredje part för marknadsföringsändamål.

 

Hur länge sparas de personuppgifter vi samlar in?

För kunder sparar PiiGAB personuppgifter under tiden som kundrelationer består samt ett år därefter, om inte kunden har begärt radering av uppgifterna dessförinnan.

E-postadresser för nyhetsbrevsprenumeranter sparar vi så länge som prenumerationen är aktiv.

Vi utför ett kontinuerligt arbete där vi uppdaterar alla register för att dessa skall vara korrekta.