Observera att [LAN]Timeout har utgått i Citect V7.

Vid långsamma protokoll hinner ofta [LAN]Timeout parametern överskrida sin grundinställning på 8000ms. När detta inträffar framträder #COM sporadiskt vandrande runt på skärmen. Du får samtidigt hårdvarufelet ”Request Timeout from I/O Server” och samtidigt räknas antal Timeout upp i Probe Kernel fönstret. Genom att ändra [LAN]Timeout till 20000 eller högre brukar dessa sporadiska #COM försvinna.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0