Måste konfigurationsfilen vara samma som konfigurationsfilen på Master porten?

Nej, innehållet i PiiGAB QuickPosts konfigurationsfil kan antingen vara en del eller samma fil som Master portens.