Ystads kommun

Repeatrar vid fjärravläsning av vattenmätare i Ystads kommun

Kunden:

VA-enheten i Ystads kommun ansvarar för driften av vattenverk, reningsverk och rörnät. Enheten har drygt 35 medarbetare som är engagerade i att skapa hållbara VA-lösningar. Under ett antal år har stora investeringar genomförts för att modernisera och utveckla kommunens vattentjänster. Investeringarna gör att kommunen ligger i framkant inom VA-området, och före andra kommuner som ännu inte genomfört motsvarande utbyggnader. En stor del av vattenmätaravläsningen i Ystads kommun sker idag automatiskt genom fjärravläsning. PiiGAB har levererat wM-Bus repeatrar som bidrar till den höga automationsnivån.

Bakgrund:

År 2011 tog Ystads kommun de första stegen för att börja ersätta mekaniska vattenmätare som kunderna själva läser av med digitala vattenmätare och fjärravläsning. Under några år skedde det som tester. Med start 2015 påbörjades sedan en bredare utsättning av smarta vattenmätare hos ett par hundra större förbrukare.

Det finns många fördelar med fjärravläsning som VA-enheten ville utnyttja. Några exempel är minskad administration, säkrare underlag för debitering och möjlighet att upptäcka läckage och avvikelser i ett tidigt skede. De fjärravlästa vattenmätarna som Ystads kommun valde är utrustade med integrerad kommunikation vilket möjliggör enkel fjärravläsning via både drive-by och nätverk med hjälp av olika kommunikationsmetoder som till exempel trådlös M-Bus.

2015 skedde fjärravläsningen främst med drive-by. Fyra år senare tog kommunen ett beslut om att byta till fjärravlästa mätare hos i princip alla VA-kunder.

Utmaningen:

Att ta steget från manuell mätaravläsning till automatisk fjärravläsning kan innebära olika utmaningar. Så var det också för VA-enheten i Ystad. En av dessa var att i största möjliga utsträckning utnyttja kommunens befintliga infrastruktur med bland annat avloppspumpstationer, tryckstegringsstationer och vattentorn vid utbyggnaden av nätverket för vattenmätaravläsning. På många av dessa platser finns fiber och el installerat och VA-enheten kunde därför på ett smidigt sätt installera lösningar för att via repeatrar och M-Buskommunikation koppla ett stort antal mätare till insamlingsenheten.

”Vi hade vissa ställen där det uppstod kommunikationsproblem med att få fram signaler och data till insamlingsenheten. Det här kunde vi lösa genom att förstärka signalen med hjälp av antennförsedda repeatrar. Eftersom vi själva äger enheterna i vår infrastruktur kunde vi göra installationerna utan några krav på tillstånd”

säger Tony Gunnemar som är utvecklingsingenjör på VA-enheten.

Lösningen:

När kommunen under 2019 tog beslut om att ersätta i princip alla mekaniska vattenmätare innebar det även en strategisk och teknisk utmaning. Fjärravläsning skulle också ske på platser där det inte fanns tillgång till el och fiber, och där det skulle bli för dyrt med el- och fiberinstallationer.

”- Vi började då titta på lösningar med batteridrivna repeatrar. Samtidigt såg vi det som en utmaning att utnyttja tekniken på rätt ställen för att verkligen få ut maximal nytta av repeatrarna. Under 2022 inleddes samarbetet med PiiGAB som sedan dess levererat repeatrar med monteringsfästen och externa antenner som bland annat monterats i lyktstolpar och på pumpstationer.

Repeatrarna håller hög teknisk kvalitet och idag är det ett hundratal vattenmätare där repeatrarna förstärker signalen från vattenmätarna och ger en stabil kommunikation” 

förklarar Tony.

På PiiGAB är vi glada över samarbetet med Ystads kommuns VA-enhet. Det är roligt att få vara med i en så offensiv och genomtänkt satsning på att ersätta manuell mätaravläsning med fjärravläsning. Det är inte alla kommuner där övergången skett utan störningar.

Vi är övertygade om att vi med repeatrar många gånger kan medverka till att säkerställa en säker och störningsfri kommunikation mellan vattenmätare och insamlingsenheter!

Repeater på lyktstolpe
2019

tog Ystads kommun beslut om att ersätta i princip alla mekaniska vattenmätare.

2022

inleddes samarbetet med PiiGAB.

Fakta lösning

Batteri- och nätdrivna trådlösa M-Bus-repeatrar utökar funktionaliteten och ökar räckvidden mellan digitala vattenmätare och gateways som fungerar som insamlare av mätdata. Repeatrarna är enkelt konfigurerbara plug-and-play enheter.

De finns modeller med interna antenner samt den typ av extern antenn som VA-enheten i Ystads kommun valt. Med den senaste generationen är det möjligt att använda repeatrarna i multihop-system. Tre repeatrar (tre hopp) ger då maximal täckning.

Hos de batteridrivna repeatrarna är batteriets livslängd beroende av hur aktiv enheten är. Tiderna kan konfigureras för att möjliggöra längsta möjliga batteritid. VA-enheten i Ystads kommun har valt att samla in mätdata en gång i timmen.

Vill du veta mer om lösningen?

Kontakta gärna oss så berättar vi mer och hjälper dig vidare.

KUNDCASE

Referenser

Brf Smörslottsparken i Göteborg

Brf Smörslottsparken i Göteborg

Mätning av varmvatten, kallvatten samt temperatur i 297 lägenheter. Kravet var att insamlingen skall ske med ett trådat M-Bus system. Tillsammans med mätinsamlingen innehöll uppdraget även Infometrics IMD-System Infosam.
Eviny

Eviny

Eviny är en av Norges största energiförsörjningsproducenter, som tillverkar och distribuerar el till över 180 000 kunder. Eviny har ett stort miljöengagemang och säger själva att ”samhället behöver mer grön energi och goda innovativa lösningar som gör livet...
Trygghetslösning för HSB Brf Siken

Trygghetslösning för HSB Brf Siken

I HSB Brf Siken ville man kunna övervaka lägenheterna på ett optimalt sätt så att man fick den information som man sökte. Det var viktigt att kunna få information om temperaturen i varje lägenhet/våningsplan, så att förvaltaren kan optimera och balans...
Västfastigheter

Västfastigheter

Västfastigheter förser Västra Götalandsregionen med lokaler, främst tillhandahålls lokaler för sjukvården men företaget äger och förvaltar även lokaler för museer, folkhögskolor och naturbruksgymnasier. Västfastigheter tar själva hand om underhåll, d...
Inomhusklimat i norska skolor

Inomhusklimat i norska skolor

Oslo kommun vill registrera data för inomhusklimat vid Apaløkka och Grorud skolor i sitt styrsystem. Det man önskade registrera var Co2, temperatur och luftfuktighet i mer än 250 rum.

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer på PiiGAB?

Vill du veta vad de senaste trenderna är?

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE