Vilka kommunikationsportar använder omvandlaren PiiGAB M-Bus 810?

  • För M-Bus kommunikation används port 10001 som standard. Porten kan ändras med programvaran PiiGAB M-Bus Wizard.
  • För att konfigurera omvandlaren och hitta omvandlaren på nätverket används port 30718 med UDP i PiiGAB M-Bus Wizard.