Jag får bara tomt fält istället för värden på mina taggar i Quickpost

Kontrollera så att Tag Type är Value i konfigurationen. Om du har kopierat från en mall, som till exempel Browse Template kan det stå en annan Tag Type där.