Vilka kommunikationsportar använder omvandlaren?

  • För M-Bus kommunikation används portar 10001, 10002, 10003, 10004 som standard. Portarna kan ändras i omvandlarens webgränssnitt.
  • För att hitta omvandlaren på nätverket används port 30718 med UDP i PiiGAB M-Bus Wizard.