Flera instanser av MBusOPC.exe

När det finns två eller flera instanser av processen MBusOPC.exe beror det på att OPC-klienterna körs med olika användare och varje användare startar sin egen instans av MBusOPC.exe. Windows har därför inte lyckats synkronisera så att varje OPC-klient använder samma process av M-Bus OPC-servern.

När det blir flera instanser av MBusOPC.exe är det risk att OPC-servern inte får kontakt med M-Bus omvandlarna och M-Bus mätarna. Därmed kommer OPC-klienterna inte få den önskade datan från M-bus mätarna.

För att styra Windows att bara använda en instans av MBusOPC.exe måste man i DCOM-inställningarna styra vilka användare som ska äga processen.

  1. Starta DCOM-inställningar (dcomcnfg.exe).
  2. Bläddra Konsolrot -> Komponenttjänster -> Datorer -> Den här datorn -> DCOM-konfiguration.
  3. Leta upp MBus.
  4. Högerklicka och välj Egenskaper.
  5. Välj fliken Identitet.
  6. Välj Den här användaren.
  7. Ange fälten för den användaren som ska äga processen.
  8. Tryck på OK.