Guides (7)

Återställningsknappen är placerad mellan matningsspänningsanslutningen och Ethernet 1. Se bilden nedan.

Knappen är placerad under locket och kan nås med en liten skruvmejsel. Används dock med försiktighet och använd inte en spetsig skruvmejsel som kan hamna bredvid knappen.

Med återställningsknappen kan du starta om PiiGAB M-Bus 900, ställa in nätverksinställningarna till standard (DHCP plus slumpmässig IP-adress) eller ändra webbinloggningen till standard (Admin, Admin).

Återställningsknappen ska användas på följande sätt. Tryck på knappen tills vald lysdiod lyser, när lysdioden blinkar snabbt trycker du på knappen igen och den valda funktionen körs.

Exempel: Tryck på knappen en gång så tänds P1 (Rx). Vänta tills P1 (Rx) blinkar snabbt och håll sedan ned knappen igen. Om du trycker på knappen medan den blinkar snabbt startar du automatiskt om PiiGAB M-Bus 900S/T. Om du inte trycker medan lampan blinkar kommer ingenting att inträffa.

I tabellen nedan beskrivs knappens funktioner:

OmstartTryck på knappen 1 gång och vänta tills P1 / Tx-lysdioden blinkar snabbt. Tryck sedan på knappen en extra gång medan den blinkarEnheten startas om.
Återställa IP inställningarTryck på knappen 1 gång och vänta tills P1 / Tx-lysdioden blinkar snabbt. Tryck sedan på knappen en extra gång medan den blinkar.Enhetens Ethernet-port återgår till sina ursprungliga inställningar. DHCP och randomiserad IP om det inte finns någon DHCP-server tillgänglig.
Återställa lösenordTryck på knappen 6 gånger och vänta tills P3 / Rx-ledningen blinkar snabbt. Tryck sedan på knappen en extra gång medan den blinkar.Om ett lösenord har valts för inloggningen återgår det nu till Admin : Admin

Kategori 900S/T, Guides
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Here is an example of how to setup the initial contact with a PiiGAB M-Bus 810.

 1. Connect the PiiGAB M-Bus 810 to a network switch.
 2. Connect the computer to the same network switch.
 3. Configure the computer’s network card with this IP-configuration:
  • IP-address: 192.168.10.1
  • Netmask: 255.255.255.0
  • Gateway: 192.168.10.254
 4. Check the IP-configuration with the ipconfig command in the command interpreter.
 5. Read the MAC-address of the PiiGAB M-Bus 810 on the right side.
  (Starts with 00-80-A3 or 00-20-A4).
 6. Start PiiGAB M-Bus Wizard.
 7. In the main menu, select Change gateway IP-settings and press Next.
 8. Select Select Setup IP using network (UDP broadcast)..
 9. Specify the MAC-address and press Next.
 10. Select Use the following IP-address.
 11. Specify the following IP-configuration:
  • IP-address: 192.168.10.2
  • Netmask: 255.255.255.0
  • Gateway: 192.168.10.1
 12. Press the Next and then Apply..
 13. Go ahead to Find gateways on your network. in PiiGAB M-Bus Wizard.

Now you should see the PiiGAB M-Bus Setup display the PiiGAB M-Bus 810 in the list. Check the MAC-address and that the IP-address should be set to 192.168.10.2.

Kategori Guides, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Here is an example of how to setup the initial contact with a PiiGAB M-Bus 900.

 1. Connect the PiiGAB M-Bus 900 to a network switch.
 2. Connect the computer to the same network switch.
 3. Configure the computer’s network card with this IP-configuration:
  • IP-address: 192.168.10.1
  • Netmask: 255.255.255.0
  • Gateway: 192.168.10.254
 4. Check the IP-configuration with the ipconfig command in the command interpreter.
 5. Read the MAC-address of the PiiGAB M-Bus 900 on the right side. (Starts with E8-99-5A).
 6. Start PiiGAB M-Bus Wizard.
 7. In the main menu, select Change gateway IP-settings and press Next.
 8. Select Select Setup IP using network (UDP broadcast)..
 9. Specify the MAC-address and press Next.
 10. Select Use the following IP-address.
 11. Specify the following IP-configuration:
  • IP-address: 192.168.10.2
  • Netmask: 255.255.255.0
  • Gateway: 192.168.10.1
 12. Press the Next and then Apply..
  Note: Ignore the error messages displayed in PiiGAB M-Bus Setup Wizard.
 13. Wait one minute for the PiiGAB M-Bus 900 to restart.
 14. Go ahead to Find gateways on your network. in PiiGAB M-Bus Wizard.

Now you should see the PiiGAB M-Bus Setup display show the PiiGAB M-Bus 900 in the list. Check the MAC-address and the IP-address should be 192.168.10.2.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Set up a project to export to Piigab Explorer/OPC server

This use case is based on the assumption that the user has a meter list in the gateway and wants to export a configuration file to Piigab Explorer.

Template
 1. Create a template with the tags of your choice. Be sure to use Format 1 and Tag Type=Value
 2. Merge the meter list and template with the button Create myconfig under the My Meters tab.
 3. Download the configuration file myconfig.csv in the Administration section.
 4. If you start a new project in Piigab Explorer, import myconfig.csv under Project - Import configuration file.
  If you already have a project, you must open the current project configuration file in Notepad and paste the contents of myconfig.csv minus the first line ([Root])
 5. Open the new channel you just created and add the IP address and port.
PiiGAb Explorer
Kategori Guides
Tycker du att svaret hjälpte dig?
1
0

Sökning efter mätare

 

Sökning efter mätare

Sökning efter mätare görs under fliken Overview – Search. Där finns tre olika varianter av sökning. Den vanligaste är via Sekundäradress men det går även att söka på primäradress och en speciell variant om det finns trådlösa noder inkopplade.

De enda mätarna som svarar på en sökning är trådbundna MBus-mätare som är anslutna till det trådbundna MBus-nätverket. (Om du har trådlösa noder anslutna till MBus-nätverket kommer de trådlösa mätarna från dessa också att svara.)

Det finns två sökknappar, Snabb och Långsam sökning.

Vanligtvis hittar snabbsökningen alla förväntade mätare, men om inte, använd långsam sökning som utförs med längre timeouter vilket ger varje mätare längre tid att svara.

Tryck på önskad sökknapp. Beroende på hur många meter du har i ditt nätverk och vilken typ av sökning som utförs tar sökningen mellan några minuter och en timme.

Sökningens framsteg presenteras i sökfönstret.

När statusen visar ”Ingen sökning körs” är sökningen klar.

Det är också möjligt att ändra jokertecken (FFFF) i sökfälten för att begränsa sökningen till bara en viss tillverkare eller till ett mindre sökfält.

Primäradress sökning

Ställ först in ditt sökintervall. Ställ in startadress och slutadress.

Tryck på sökknappen. Beroende på hur många mätare du har i ditt nätverk och vilken typ av sökning som utförs kommer sökningen att ta olika lång tid.

När statusen visar ”Ingen sökning körs” är sökningen klar.

Sökning efter trådlösa noder

En trådlös nod är en brygga mellan trådlösa mätare och ett trådbundet nätverk. Vi har stöd för följande trådlösa noder.

Den här knappen är till för att hitta trådlösa noder utan att behöva söka i hela M-Bus-slingan. De trådlösa mätarna från de trådlösa noderna kan sedan integreras i ditt system. Observera att alla trådbundna mätare kommer att uteslutas från resultatet.

Då kan de trådlösa mätarna i de hittade noderna enkelt läggas till i mätarlistan genom att använda knappen Lägg till trådlöst under fliken Översikt.

Kategori Guides
Tycker du att svaret hjälpte dig?
2
0

 1. Installera PiiGAB M-Bus Wizard.
 2. Anslut PiiGAB M-Bus 900-gatewayen till din dator med patchkabeln.
 3. Anslut M-Bus-mätaren till PiiGAB M-Bus 900.
 4. Anslut PiiGAB M-Bus 900 gateway till en 24V AC- eller DC-strömförsörjning.
 5. Slå på strömförsörjningen.
 6. Vänta tills PiiGAB M-Bus 900 Pwr LED blir stadigt röd.
Inkoppling 900S/T

MAC-adress och serienummer

På den högra gaveln på PiiGAB M-Bus 900 finns en etikett som innehåller MAC-adressen och serienumret på din PiiGAB M-Bus 900. Du kan använda detta för att identifiera din PiiGAB M-Bus 900 med PiiGAB M-Bus Installationsguide.

IP-konfiguration

Du kan antingen ansluta din PiiGAB M-Bus 900-gateway till ett statiskt eller DHCP-nätverk. Den vanligaste IP-konfigurationen av PiiGAB M-Bus 900-gatewayen är för statisk IP-adress. Gatewayen är som standard inställd på DHCP när den levereras.

 DHCP-nätverk

Om du har ett nätverk med DHCP kan du ansluta din PiiGAB M-Bus 900 gateway till den och gatewayen får IP-konfigurationen automatiskt.

Statisk IP

Om du inte har ett nätverk med DHCP måste du ställa in din PiiGAB M-Bus 900-gateway till en statisk IP-adress.

 Om du har en gammal dator kan du behöva en nätverksväxel mellan datorn och PiiGAB M-Bus 900-gatewayen.

 1. Ställ in din dator på en statisk IP-adress.  Till exempel:
  • IP-adress:          192.168.10.1.
  •  Nätverksmask: 255.255.255.0.
  • Gateway:          192.168.10.254.
 2. Starta PiiGAB M-Bus Setup Wizard och gå till huvudmenyn.
 3. Select Ändra IP-inställningar för gateway.
 4. Tryck på Nästa för att fortsätta.
 5. Select Konfigurera IP med nätverk (UDP-sändning).
 6. I fältet MAC-adress anger du PiiGAB M-Bus 900 gateways MAC-adress.
 7. Tryck på Nästa för att fortsätta.
 8. Select Use the following IP-address.
 9. Ange IP-konfigurationen. PiiGAB M-Bus 900-gatewayen ska matcha din dators IP-adress.
 10. Tryck på Nästa för att fortsätta.
 11. Tryck på Apply för att ställa in IP-konfigurationen.
 12. Vänta tills PiiGAB M-Bus 900-gatewayen startas om.

 PiiGAB M-Bus Setup Wizard kan signalera att det inte gick att ställa in MAC-adressen. Ignorera denna varning. IP-adressen bör ställas in ändå.

 1. Tryck på Tillbaka tre gånger för att återgå till huvudmenyn.

Hitta din PiiGAB M-Bus 900 i ditt nätverk

Du kan använda PiiGAB M-Bus Setup Wizard för att hitta din PiiGAB M-Bus 900S i nätverket. Detta fungerar för både ett nätverk med DHCP eller statisk IP-adresskonfiguration.

 1. Gå till huvudmenyn i PiiGAB M-Bus Setup Wizard.
 2. Select Hitta gatewayer i nätverket.
 3. Tryck på Nästa för att fortsätta.
 4. Din PiiGAB M-Bus 900-gateway bör listas.
 5. Hitta din PiiGAB M-Bus 900 med MAC-adress or serienummer.
 6. Dubbelklicka på din PiiGAB M-Bus 900 gateway.Välj Ja när du blir ombedd att starta webbgränssnittet PiiGAB M-Bus 900.

 Om du har placerat din PiiGAB M-Bus 900-gateway på ett annat subnät kanske du inte hittar den i listan över tillgängliga gateways.

Kategori Guides
Tag Wizard, IP, Guide
Tycker du att svaret hjälpte dig?
1
0

Följande instruktion visar hur man använder Browse-mallen i PiiGAB M-Bus Explorer för att visa M-Bus objekten i en M-Bus mätare.

Note:
Denna instruktion förväntas att PiiGAB M-Bus Explorer redan är konfigurerad för att kommunicera med M-Bus omvandlaren och vilken adress som M-Bus mätaren har.

 1. Starta PiiGAB M-Bus Explorer.
 2. Skapa ett nytt projekt eller öppna ett befintligt.
 3. Skapa och konfigurera eller välj den omvandlaren som mallen ska appliceras i.
 4. Press the Mallar menyn och välj Importera mall.
 5. I rutan Mallar, tryck på PiiGAB till vänster och Browse till höger.
 6. Ange ett man på mallen.
 7. Press the Ladda mall. Mallen skapas i PiiGAB M-Bus Explorers trädvy som en mätare under den valda omvandlaren.
 8. Dubbelklicka på mätaren i trädvyn.
 9. Ange primäradress eller sekundäradress.
 10. Tryck på OK.
 11. Spara projektet.
 12. Tryck på mätaren i trädvyn.
 13. I mätarens vy tryck på Datarecord kolumnen. Alla taggar (objekt) kommer då i nummerordning.
 14. Press the Starta monitor button.
 15. Vänta tills Kvalité kolumnen visar Good på alla taggarna.
  OBS: Om det visas Bad är det troligtvis fel på konfigurationen eller kommunikationen.
 16. Expandera Värde kolumnen tills all data i varje tag visas. I Värde-kolumnen visas varje tags objekt nummer, datatyp, fysikalisk representation, skalning och värde.

Bilden visar en M-Bus mätare med identifikationsnumret 53880741 samt dess två M-Bus objekt.

Tänk på:

 • Browse-mallen visar vad som finns i det 40st första M-Bus objekten i mätaren.
  För vissa mätare finns det färre än 40st objekt och för vissa mätare finns det fler än 40st objekt. Mallen visar bara 40st objekt som standard. Browse-mallen kan utökas med fler taggar om så önskas.
 • Browse-mallen kan också användas för att visa om mätaren innehåller flera M-Bus telegram. Leta efter en tag vars värde innehåller N/A (0x1F) Manufacturer specific. Detta anger sista objektet i telegrammet och att det finns mer objekt i nästa telegram i mätaren. Taggar som kommer efteråt tillhör nästa telegram.
 • Tänk på att kolumnen Datatyp visar VT_BSTR för alla taggar. Detta är specifikt för Browse-mallen och ska inte blandas ihop med M-Bus objektets riktiga datatyp. M-Bus objektets riktiga datatyp står i Värde kolumnen.
 • Taggen Header anger bland annat mätarens sekundäradress, tillverkare och typ.

Här nedan visas en bild hur man läser innehållet i Browse-mallen.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

PiiGAB HAN-P1 Converter (6)

Nej, Konverteraren drivs av elmätaren och ska aldrig vara kopplad till M-busslingan utan att stömsättas via Han P1 kontakten på Convertern.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Kolla i manualen till din elmätare i vilken ordning Obis-koderna kommer från elmätaren. PiiGAB HAN-P1 Converter översätter Obis-koderna rad för rad till M-Busregister. Detta gör att registerna kommer i samma ordning som elmätaren skickar dom.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Kontrollera att det lyser vid den HAN-P1 port som du har kopplat till elmätaren. Lyser inte en grön LED är PiiGAB HAN-P1 Convertern inte strömsatt och kommer därför inte fungera på slingan.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Nej. Det går inte att få fram vilken information som kommer presenteras av konverteraren innan den sitter i en elmätare. Alla elmätare skickar ut olika information, PiiGAB HAN-P1 Converter tar bara in alla värden och översätter de till M-Bus.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Testa att manuellt skriva in den ej funna sekundäradressen så att mastern gör en sökning på den specifika adressen. Många M-Bus mastrar söker på annorlunda satt och kan ibland ha problem med två sekundäradresser som ligger precis bredvid varandra.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Kontrollera om det blinkar till i lysdioden vid den HAN-P1 port som är kopplad till elmätaren. Kommer det inte en blinkning minst var 10:e sekund så kommer det inte någon information från elmätaren till konverteraren.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

900S/T (36)

Yes. The license can be changed without replacing the gateway.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Vissa mätare hanterar inte SND_NKE tillsammans med REQ_UD2 . Klicka ur alternativet SND_NKE så borde mätarna svara.

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Check that the supply voltage (24VAC / DC) to the converter is fully isolated from other products in your control panel. Also check the ground on the primary and secondary sides of the protection transformer so that they are not interconnected.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Check that the supply voltage (24VAC / DC) to the converter is fully isolated from other products in your control panel. Also check the ground on the primary and secondary sides of the protection transformer so that they are not interconnected.

Kategori 900S/T, 810
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

To troubleshoot M-Bus meters connected to an PiiGAB M-Bus 810 there are a couple of things to verify.

Here is a list of good tools to use during troubleshooting:

IP-address
What IP-address is the gateway using? To have network communication with the gateway you need to setup your computer in the same network as the gateway. If there is an IT section please contact them to receive an IP-address for your computer. With the PiiGAB M-Bus Setup Wizard you can search gateways on the network or ping the gateway’s IP-address to verify if the network communication works.
I PiiGAB M-Bus Wizard kan man söka efter omvandlare på nätverket eller ”pinga” omvandlarens IP-adress för att verifiera att nätverkskontakten fungerar.

f it’s not possible to receive the gateway’s IP-address then you need to setup a new IP-address.
Please see the FAQ on how to do this.

Port
What port is the gateway set to in order for the the M-Bus client to read the M-Bus meters? If you have network connection with the gateway you can find out the port with the PiiGAB M-Bus Setup Wizard.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

Protocol
What protocol is the gateway set to in order for the the M-Bus client to read the M-Bus meters? If you have network connection with the gateway you can find out the protocol with the PiiGAB M-Bus Setup Wizard.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

Note: If the gateway uses TCP you might not be able to connect to the gateway with the PiiGAB M-Bus Setup Wizard to read the M-Bus meters. This is due to that another client is connected to the port that the gateway is using. Change the port, change to UDP or turn off the client.

Communication speed
What communication speed is the gateway set to in order for the the M-Bus client to read the M-Bus meters?If you have network connection with the gateway you can find out the communication speed with the PiiGAB M-Bus Setup Wizard.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

Note: If the gateway is set to 300 baud the communication speed is very slow. Remember to change the timeout in the PiiGAB M-Bus Setup Wizard to handle the long response time.

M-Bus meters
Is there any documentation of what M-Bus meters that are connected to the gateway? What addresses does the M-Bus meters use? (primary or secondary addresses).

If there is documentation of the meters then you can simple check each meter one by one with the PiiGAB M-Bus Setup Wizard. It’s also possible to read the search function in the PiiGAB M-Bus Setup Wizard.

If there is no documentation of the meters then you can use the search function in the PiiGAB M-Bus Setup Wizard. If the the result of the search function is incomplete then you have to find each meter one by one on the site and test them individually by it’s M-Bus address (primary or secondary address).

A M-Bus meter not responding
If an M-bus meter is not responding then you have to test the meter individually. If possible disconnect all other meters and test only that specific meter. Try with primary address 254 or the meter’s own primary or secondary address.

If it’s not possible to disconnect all meters then you can test the specific meter with a MicroMaster USB.

Kategori 900S/T, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

På menyn i gatewayens gränssnitt klickar på på ”Administrations” där under finns sedan undermenyn ”Basic settings”. Scroll ner en bit på sidan så kommer du till ”Webserver Setting”, se skärmdump.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

If nothing else has been specified in the order, the default configurations are set for DHCP.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

All configurations are made in the gateway’s web interface.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Minst en kan anges. Skulle inte en mätare svara efter en omförfrågan är det föga troligt att en extra omförfråga hjälper.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

The following list will explain how to install a license in the PiiGAB M-Bus 900/900S. These steps will also show the current license of a PiiGAB M-Bus 900/900S.

 1. Start the gateway’s web interface in any web browser.
 2. Go to the Administrations page.
 3. Under fliken Basic Settings hittas sektionen License. Här visas omvandlarens licens. (SW 2.5.0 eller högre)
 4. Paste the license into the field Update license.
 5. Press the button Update.
 6. Wait for the license to be installed.
Kategori 900S/T, Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

The following list will explain how to install software in the PiiGAB M-Bus 900 V2 and PiiGAB M-Bus 900S. These steps are either used to install a new software or update an existing.

 1. Ladda hem mjukvaran som ZIP-fil, please click here.
 2. Unzip the file to gain access to the tgz-file.
 3. Place the tgz-file somewhere on the computer. Don’t open the tgz-file.
 4. Start the web interface for the gateway in any browser.
 5. Go to the Administration page.
 6. Find the section Update Software.
 7. Press the Browse… button.
 8. Browse to and select the tgz-file.
 9. Press the button Install.
 10. Wait until the installation has finished.

Note: If QuickPost, Modbus2MBus or Wireless M-Bus is not shown in the web browser, please press CTRL + F5.

Kategori 900S/T, Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om kommunikationen ej fungerar kontrollera att ingen annan process låser den porten.

Kontrollera att ej Modbus2Mbus eller ngn slavport är satt till RS485.

Aktivera även RS-485 Failsafe i MBushub för stabilare insamling.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Det är bara PiiGAB M-Bus 900 V2.XX.XX.XXX eller senare versioner som stödjer funktionen där IP-adressen kan ändras med PiiGAB M-Bus Wizard.

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Both PiiGAB M-Bus 900 V2 and PiiGAB M-Bus 900S can change their IP address with the PiiGAB M-Bus Wizard.

Keep in mind that the netmask and default gateway will not be set. These need to be set in the converter's web interface. Please read it under the FAQ section "Example of initial contact"

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Ja du kan ladda ner den nya uppdateringen även om du använder http, men du kommer behöva ändra i konfigureringen så att http ska vara standard innan du uppdaterar, vi rekommenderar dock att du använder HTTPS istället av säkerhetsskäl. Gäller från version 2.6.2

Så här gör du för att ändra från HTTP till HTTPS i gatewayen, klicka här

Om du inte vet om du kör HTTP eller HTTPS kan du ladda ner vårt script för att ta reda på det. Ladda ner det här

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

If you are using TCP and the M-Bus Wizard at the same time you cannot make contact with an additional TCP client since the M-Bus Wizard “owns” the TCP handle. Shut down the M-Bus Wizard before starting the second TCP client. The same goes if you are using COM ports.

Kategori 900S/T, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Quick start Guide för att Konfigurera M-Bus to Modbus 

1. Koppla in alla mätare du vi använda på M-bus slingan i Mbus Masterport 1-4 på din Gateway. 

2. Sök på dina mätare i webbgränssnittet med hjälp av en ”Fast Search” i fliken Startup Config 

Dina mätare bör dyka upp i en lista under knappen ”Fast Search”

3. Gå sedan till overview sidan i Startup Config där nu mätarna bör synas i listan nedan.

Lägg till Krypteringsnycklar till mätarna om de är Wirelessmätare

4. Klicka på ”Auto-Create Myconfig files”

Filerna som ska användas för att läsa mätare skapas nu

5. Gå till MbusHub och fliken ”Master port”, välj sedan configurationsfil till Masterportfilen enligt nedan. Spara configurationen.

6. Gå till Slavport 1 och välj configurationsfil enligt bilden nedan

7. Nu kommer du kunna ställa frågor mot de registerposter som står beskrivna i CSV-filen som finns i slavports fliken i webbgränssnittet

Tycker du att svaret hjälpte dig?
4
4

Conversion of Modbus meters to M-Bus is done in the program Modbus2Mbus Config. You can find this for download at https://www.piigab.com/products/mjukvara/

In order to have a simple and trouble-free conversion, it is important to have the meter's manual available.

Create a new project and then add a device per meter.

Set the parameters for Mbus and Modbus communication

Add objects for each measured value to be read out and set the correct Modbus register as well as unit and scaling.

If you have several meters of each type, copy the meter and only change the Slave and M-Bus address.

It is also possible to save these as templates for future projects.

After the project is finished, it is saved and then uploaded to the 900

Kategori 900S/T, Modbus2Mbus
Tycker du att svaret hjälpte dig?
1
2

Read M-Bus meters from external M-Bus master

The following list instructs how to configure a PiiGAB M-Bus 900/900S as an M-Bus slave, i.e. one or two external M-Bus masters can read the M-Bus meter connected to the gateway.

Notice: On PiiGAB M-Bus 900 there can only be one external M-Bus master connected.

 1. Start the gateway’s web interface in any web browser.
 2. Go to the Configuration page.
 3. Select any slave port to configure as an M-Bus slave.
 4. Specify the following parameters:
  • Type: Serial.
  • Com port: M-Bus Slave 1 or M-Bus Slave 2.
  • Baud rate: The specified communication speed on the M-Bus loop.
  • Bit Number: Number of data bits on the M-Bus loop. Standard 8 bits.
  • Parity: The parity for the M-Bus loop. Standard Even parity.
  • Stop Bit: Number of stop bits on the M-Bus loop. Standard 1 stop bits.
  • Timeout: Expected time to get answer from the M-Bus meter.
  • Protocol: The data protocol on the M-Bus loop. Standard M-Bus.
 5. Press the Save settings.
 6. Connect the external M-Bus loop from the external M-Bus master to the following pins:
  • PiiGAB M-Bus 900: Pins 15-18. Notice only one M-Bus slave.
  • PiiGAB M-Bus 900S: Pins 15-16 (M-Bus slave 1) or pins 17-18 (M-Bus slave 2).

The picture shows Slave port 2 is configured for M-Bus slave 1 on 2400 baud, 8 data bits, even parity, 1 stop bit, 2000ms as timeout and M-Bus communication. M-Bus Slave 1 på 2400 baud, 8 databitar, jämn paritet, 1 stoppbit, 2000ms som timeout och M-Bus kommunikation.

Note:

 • Make sure the gateway doesn’t use the specific M-Bus slave port anywhere else. For instance any other slave ports or the Modbus2MBus and/or the Wireless applications.
Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

The following list instructs how to configure a PiiGAB M-Bus 900/900S so that M-Bus meters can be read with RS232.

 1. Start the gateway’s web interface in any web browser.
 2. Go to the Configuration page.
 3. Select any slave port for the RS232 communication.
 4. Specify the following parameters:
  • Type: Serial.
  • Com port: RS-232.
  • Baud rate: The specified communication speed on the RS232 bus.
  • Bit Number: Number of data bits on the RS232 bus.
  • Parity: The parity for the RS232 bus.
  • Stop Bit: Number of stop bits on the RS232 bus.
  • Timeout: Expected time to get answer from the M-Bus meter.
  • Protocol: The data protocol on the RS232 bus.
 5. Press the Save settings.
 6. Connect the RS232-cable to the RS232-connection on the gateway:
  • PiiGAB M-Bus 900: Pins 10-12.
  • PiiGAB M-Bus 900S: Pins 11-13.

The picture shows Slave port 2 is configured for RS232 on 2400 baud, 8 data bits, even parity, 1 stop bit, 2000ms as timeout and M-Bus communication.

Note:

 • Make sure the gateway doesn’t use the RS232-port anywhere else. For instance any other slave ports or the Modbus2MBus and/or the Wireless applications.
 • The RX and TX pins should likely go to the opposite pins on the unit.
  Exempelvis: RX->TX och TX->RX.
Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

The following list instructs how to configure a PiiGAB M-Bus 900/900S so that M-Bus meters can be read with RS485.

 1. Start the gateway’s web interface in any web browser.
 2. Go to the Configuration page.
 3. Select any slave port for the RS485 communication.
 4. Specify the following parameters:
  • Type: Serial.
  • Com port: RS-485.
  • Baud rate: The specified communication speed on the RS485 bus.
  • Bit Number: Number of data bits on the RS485 bus.
  • Parity: The parity for the RS485 bus.
  • Stop Bit: Number of stop bits on the RS485 bus.
  • Timeout: Expected time to get answer from the M-Bus meter.
  • Protocol: The data protocol on the RS485 bus.
 5. Press the Save settings.
 6. Connect the RS485-cable to the the gateways pin 8 (A) and 9 (B).

The picture shows Slave port 2 is configured for RS485 on 2400 baud, 8 data bits, even parity, 1 stop bit, 2000ms as timeout and M-Bus communication.

Note:

 • Make sure the gateway doesn’t use the RS485-port anywhere else. For instance any other slave ports or the Modbus2MBus and/or the Wireless applications.
 • The A and B pins should likely go to the opposite A and B on the RS485 master.
  Exempelvis: A->A och B->B.
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

If the search of secondary addresses failes in the PiiGAB M-Bus Setup Wizard through a PiiGAB M-Bus 900/900S then the timeouts are probably set too high.

There are four timeouts that are required to configure:

 • MBusHub Master port in PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • MBusHub slave port in PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • SND_NKE/SND_UD timeout in PiiGAB M-Bus Setup Wizard.
 • RSP_UD2 timeout in PiiGAB M-Bus Setup Wizard

This table shows how to configure the tiemouts depending on the communication speed:

300 Baudrate2400 Baudrate
9600 Baudrate
Master port9600ms1300ms400ms
Slave port9600ms1300ms400ms
SND_NKE11000ms1500ms600ms
REQ_UD211000ms1500ms600ms
Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

If the search of secondary addresses failes in the PiiGAB M-Bus Setup Wizard through a PiiGAB M-Bus 900/900S then the timeouts are probably set too high.

There are four timeouts that are required to configure:

 • MBusHub Master port in PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • MBusHub slave port in PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • SND_NKE/SND_UD timeout in PiiGAB M-Bus Setup Wizard.
 • RSP_UD2 timeout in PiiGAB M-Bus Setup Wizard

This table shows how to configure the tiemouts depending on the communication speed:

300 Baudrate2400 Baudrate
9600 Baudrate
Master port9600ms1300ms400ms
Slave port9600ms1300ms400ms
SND_NKE11000ms1500ms600ms
REQ_UD211000ms1500ms600ms
Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
1
0

Om omvandlaren är satt till statisk IP-adress måste en namnserver anges. Detta görs på PiiGAB M-Bus 900:ans konfigurationssida och i Name Server fältet för statisk IP-adress.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Make sure the computer and the gateway are configured within the same IP-address range. If the gateway is placed in a subnet, the PiiGAB M-Bus Setup Wizard will not be able to find the gateway.

Kategori 900S/T, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Make sure the computer and the gateway are configured within the same IP-address range. If the gateway is placed in a subnet, the PiiGAB M-Bus Setup Wizard will not be able to find the gateway.

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
1

There are two possible cases when the Pwr LED is flashing.

 • Short circuit on the M-Bus loop indicates by a hastily red flash (5 flashes/second)
 • Overload indication on the M-Bus loop indicates by a slow orange flash (1 flash/second)

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
1
0

In the event where the M-Bus loop is connected to the pulse port by mistake instead of the M-bus port on a meter a flash can occur every time a pulse goes trough. If the meter generates many pulses the power light will flash very fast as the pulses go through.

Kategori 900S/T, 810
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Mätarna i webgänsnittets Overview sida har tre olika status lägen.

Dessa ändras inte automatiskt utan det krävs att användaren testar statusen via funktionen Verify som testar alla mätare som är Röda eller via funktionen Read All Meters som skickar en fråga till samtliga listade mätare och ser om de är anslutna.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

A client is something which requests the data from the M-Bus meter through the gateway.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0
 • Name: Admin
 • Password: Admin
Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
2

The license depends on the number of load units, clients, protocols and hardware add-ons for which the converter is to be configured.

Quantity of M-Bus loads: 5, 20, 60 eller 120.
Quantity of clients: 1, 2 or 4.
Protocols:

 • MBus2MBus
 • MBus2Modbus
 • MBus2MBusASCII
 • QuickPost
 • Modbus2MBus.
 • Wireless M-Bus
Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0
 • For https: 443 (standard)
 • For http: 80
Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

The actual IP-address of the name server. Not the name of the server.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0
 • For M-Bus communication the default port are 10001, 10002, 10003 and 10004. The port numbers can be changed with the gateway’s web interface.
 • To find the gateway on the network port 30718 is used with UDP in PiiGAB M-Bus Setup wizard.
Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Port 30718 över UDP/IP används i följande funktioner:

 • Hitta omvandlare på nätverket.
 • Ändra omvandlarens IP-inställningar.
 • Ändra omvandlarens parametrar.

Övriga funktioner i PiiGAB M-Bus Wizard anger man själv vilken port och protokoll som ska användas.

Specifikt för Hitta omvandlare på nätverket

Funktionen Find gateways on your network. använder broadcast adressen (255.255.255.255) för att hitta PiiGAB M-Bus 810 och PiiGAB M-Bus 900/900S på nätverket. Tänk på att broadcast kan vara inaktiverat i routrar. Detta kan orsaka att man inte kan hitta omvandlare som är placerade på andra subnät.

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

810 (9)

Check that the supply voltage (24VAC / DC) to the converter is fully isolated from other products in your control panel. Also check the ground on the primary and secondary sides of the protection transformer so that they are not interconnected.

Kategori 900S/T, 810
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

To troubleshoot M-Bus meters connected to an PiiGAB M-Bus 810 there are a couple of things to verify.

Here is a list of good tools to use during troubleshooting:

IP-address
What IP-address is the gateway using? To have network communication with the gateway you need to setup your computer in the same network as the gateway. If there is an IT section please contact them to receive an IP-address for your computer. With the PiiGAB M-Bus Setup Wizard you can search gateways on the network or ping the gateway’s IP-address to verify if the network communication works.
I PiiGAB M-Bus Wizard kan man söka efter omvandlare på nätverket eller ”pinga” omvandlarens IP-adress för att verifiera att nätverkskontakten fungerar.

f it’s not possible to receive the gateway’s IP-address then you need to setup a new IP-address.
Please see the FAQ on how to do this.

Port
What port is the gateway set to in order for the the M-Bus client to read the M-Bus meters? If you have network connection with the gateway you can find out the port with the PiiGAB M-Bus Setup Wizard.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

Protocol
What protocol is the gateway set to in order for the the M-Bus client to read the M-Bus meters? If you have network connection with the gateway you can find out the protocol with the PiiGAB M-Bus Setup Wizard.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

Note: If the gateway uses TCP you might not be able to connect to the gateway with the PiiGAB M-Bus Setup Wizard to read the M-Bus meters. This is due to that another client is connected to the port that the gateway is using. Change the port, change to UDP or turn off the client.

Communication speed
What communication speed is the gateway set to in order for the the M-Bus client to read the M-Bus meters?If you have network connection with the gateway you can find out the communication speed with the PiiGAB M-Bus Setup Wizard.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

Note: If the gateway is set to 300 baud the communication speed is very slow. Remember to change the timeout in the PiiGAB M-Bus Setup Wizard to handle the long response time.

M-Bus meters
Is there any documentation of what M-Bus meters that are connected to the gateway? What addresses does the M-Bus meters use? (primary or secondary addresses).

If there is documentation of the meters then you can simple check each meter one by one with the PiiGAB M-Bus Setup Wizard. It’s also possible to read the search function in the PiiGAB M-Bus Setup Wizard.

If there is no documentation of the meters then you can use the search function in the PiiGAB M-Bus Setup Wizard. If the the result of the search function is incomplete then you have to find each meter one by one on the site and test them individually by it’s M-Bus address (primary or secondary address).

A M-Bus meter not responding
If an M-bus meter is not responding then you have to test the meter individually. If possible disconnect all other meters and test only that specific meter. Try with primary address 254 or the meter’s own primary or secondary address.

If it’s not possible to disconnect all meters then you can test the specific meter with a MicroMaster USB.

Kategori 900S/T, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

The gateway is normally programmed to DHCP unless otherwise specified. The port is configured to 10001 and the gateway is in addition to that configured to UDP.

Kategori 810
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

If you are using TCP and the M-Bus Wizard at the same time you cannot make contact with an additional TCP client since the M-Bus Wizard “owns” the TCP handle. Shut down the M-Bus Wizard before starting the second TCP client. The same goes if you are using COM ports.

Kategori 900S/T, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

No, that is not possible. However the PiiGAB M-Bus 900 may be used for that setup.

Kategori 810
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Make sure the computer and the gateway are configured within the same IP-address range. If the gateway is placed in a subnet, the PiiGAB M-Bus Setup Wizard will not be able to find the gateway.

Kategori 900S/T, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Normally there are two different scenarios to be investigated if the power light is blinking.

 • If there is a short circuit on the M-Bus loop the power light will flash five times per second.
 • If the loop is overloaded, meaning more M-Bus loads than the gateways is dimensioned for; the power light will flash every second.
Kategori 810
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

In the event where the M-Bus loop is connected to the pulse port by mistake instead of the M-bus port on a meter a flash can occur every time a pulse goes trough. If the meter generates many pulses the power light will flash very fast as the pulses go through.

Kategori 900S/T, 810
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0
 • For M-Bus communication the default port is 10001. The port number can be changed with the application PiiGAB M-Bus Setup Wizard.
 • To configure the gateway and find the gateway on the network port 30718 is used with UDP in PiiGAB M-Bus Setup wizard.
Kategori 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

PiiGAB Wizard (16)

Vissa mätare hanterar inte SND_NKE tillsammans med REQ_UD2 . Klicka ur alternativet SND_NKE så borde mätarna svara.

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

To troubleshoot M-Bus meters connected to an PiiGAB M-Bus 810 there are a couple of things to verify.

Here is a list of good tools to use during troubleshooting:

IP-address
What IP-address is the gateway using? To have network communication with the gateway you need to setup your computer in the same network as the gateway. If there is an IT section please contact them to receive an IP-address for your computer. With the PiiGAB M-Bus Setup Wizard you can search gateways on the network or ping the gateway’s IP-address to verify if the network communication works.
I PiiGAB M-Bus Wizard kan man söka efter omvandlare på nätverket eller ”pinga” omvandlarens IP-adress för att verifiera att nätverkskontakten fungerar.

f it’s not possible to receive the gateway’s IP-address then you need to setup a new IP-address.
Please see the FAQ on how to do this.

Port
What port is the gateway set to in order for the the M-Bus client to read the M-Bus meters? If you have network connection with the gateway you can find out the port with the PiiGAB M-Bus Setup Wizard.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

Protocol
What protocol is the gateway set to in order for the the M-Bus client to read the M-Bus meters? If you have network connection with the gateway you can find out the protocol with the PiiGAB M-Bus Setup Wizard.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

Note: If the gateway uses TCP you might not be able to connect to the gateway with the PiiGAB M-Bus Setup Wizard to read the M-Bus meters. This is due to that another client is connected to the port that the gateway is using. Change the port, change to UDP or turn off the client.

Communication speed
What communication speed is the gateway set to in order for the the M-Bus client to read the M-Bus meters?If you have network connection with the gateway you can find out the communication speed with the PiiGAB M-Bus Setup Wizard.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

Note: If the gateway is set to 300 baud the communication speed is very slow. Remember to change the timeout in the PiiGAB M-Bus Setup Wizard to handle the long response time.

M-Bus meters
Is there any documentation of what M-Bus meters that are connected to the gateway? What addresses does the M-Bus meters use? (primary or secondary addresses).

If there is documentation of the meters then you can simple check each meter one by one with the PiiGAB M-Bus Setup Wizard. It’s also possible to read the search function in the PiiGAB M-Bus Setup Wizard.

If there is no documentation of the meters then you can use the search function in the PiiGAB M-Bus Setup Wizard. If the the result of the search function is incomplete then you have to find each meter one by one on the site and test them individually by it’s M-Bus address (primary or secondary address).

A M-Bus meter not responding
If an M-bus meter is not responding then you have to test the meter individually. If possible disconnect all other meters and test only that specific meter. Try with primary address 254 or the meter’s own primary or secondary address.

If it’s not possible to disconnect all meters then you can test the specific meter with a MicroMaster USB.

Kategori 900S/T, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Det finns tre timeouter i PiiGAB M-Bus Wizard för de tre protokollen M-Bus, Modbus och MBusASCII. Ställ respektive timeout enligt hur lång tid det tar att få svar på varje fråga som PiiGAB M-Bus Wizard skickar.

Obs: För äldre versioner av PiiGAB M-Bus Wizard (3.1.0. eller tidigare) var det samma timeout för de tre olika protokollen.

För att ställa respektive timeout gör följande:

 1. In the main menu, select Testa, sök och konfigurera mätare and press Next:
 2. Press the Next igen.
 3. Press the Debug-knappen.
 4. Go to the Verktyg-menyn och välj Tidsfördröjningar.
 5. Ange önskat värde för respektive protokoll:
  • M-Bus timeout: För all M-Bus kommunikation.
  • Modbus timeout: För att Modbus kommunikation.
  • M-Bus ASCII timeout: För all MBusASCII timeout.
  • Obs: I de tidigare versioner heter timeouten BusTimeout.
 6. Press the OK.
Kategori PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Det är bara PiiGAB M-Bus 900 V2.XX.XX.XXX eller senare versioner som stödjer funktionen där IP-adressen kan ändras med PiiGAB M-Bus Wizard.

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Öka värdet på M-BusTimeout. PiiGAB M-Bus Wizard gör säkert timeout då svaret från mätaren inte hunnit komma in. Tryck på Debug/Verktygsmeny/Tidsfördröjningar. Ändra värdet på M-BusTimeout till 10000 millisekunder.

Kategori PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Both PiiGAB M-Bus 900 V2 and PiiGAB M-Bus 900S can change their IP address with the PiiGAB M-Bus Wizard.

Keep in mind that the netmask and default gateway will not be set. These need to be set in the converter's web interface. Please read it under the FAQ section "Example of initial contact"

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

If you are using TCP and the M-Bus Wizard at the same time you cannot make contact with an additional TCP client since the M-Bus Wizard “owns” the TCP handle. Shut down the M-Bus Wizard before starting the second TCP client. The same goes if you are using COM ports.

Kategori 900S/T, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Detta beror på att ett eller flera nätverkskort har fått en annan konfiguration under tiden PiiGAB M-Bus Wizard kördes. Exempelvis om man byter IP-adress på ett nätverkskort.

PiiGAB M-Bus Wizard läser in tillgängliga nätverkskort under uppstart och när felet uppstod finns det en felande länk till nätverkskorten.

Vänligen starta om PiiGAB M-Bus Wizard.

Kategori PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

If the search of secondary addresses failes in the PiiGAB M-Bus Setup Wizard through a PiiGAB M-Bus 900/900S then the timeouts are probably set too high.

There are four timeouts that are required to configure:

 • MBusHub Master port in PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • MBusHub slave port in PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • SND_NKE/SND_UD timeout in PiiGAB M-Bus Setup Wizard.
 • RSP_UD2 timeout in PiiGAB M-Bus Setup Wizard

This table shows how to configure the tiemouts depending on the communication speed:

300 Baudrate2400 Baudrate
9600 Baudrate
Master port9600ms1300ms400ms
Slave port9600ms1300ms400ms
SND_NKE11000ms1500ms600ms
REQ_UD211000ms1500ms600ms
Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

If the search of secondary addresses failes in the PiiGAB M-Bus Setup Wizard through a PiiGAB M-Bus 900/900S then the timeouts are probably set too high.

There are four timeouts that are required to configure:

 • MBusHub Master port in PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • MBusHub slave port in PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • SND_NKE/SND_UD timeout in PiiGAB M-Bus Setup Wizard.
 • RSP_UD2 timeout in PiiGAB M-Bus Setup Wizard

This table shows how to configure the tiemouts depending on the communication speed:

300 Baudrate2400 Baudrate
9600 Baudrate
Master port9600ms1300ms400ms
Slave port9600ms1300ms400ms
SND_NKE11000ms1500ms600ms
REQ_UD211000ms1500ms600ms
Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
1
0

Ett felmeddelande visar att en OCX-fil saknas när PiiGAB M-Bus Wizard startar.

Exempelvis:


Felet beror på att den angivna systemfilen saknas i Windows installationen.

För att lösa problemet:
1) Sök efter filen som saknas. Prova leta i OCX-dump.
2) Spara OCX-filen i mappen C:\Windows\SysWOW64\.
3) Starta terminalen.
4) Kör kommandot: regsvr32 ”C:\Windows\SysWOW64\mscomm32.ocx”.
OBS: Det kan behövas att terminalen körs med administratörs rättigheter.

Nu ska PiiGAB M-Bus Setup starta.

Kategori PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Make sure the computer and the gateway are configured within the same IP-address range. If the gateway is placed in a subnet, the PiiGAB M-Bus Setup Wizard will not be able to find the gateway.

Kategori 900S/T, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Make sure the computer and the gateway are configured within the same IP-address range. If the gateway is placed in a subnet, the PiiGAB M-Bus Setup Wizard will not be able to find the gateway.

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
1

För nyare operativsystem än Windows XP är C:\Program files inte passande som installationskatalog. Det krävs administratörsrättigheter för att skriva till katalogen. Är du en användare som inte har administratörsrättigheter måste PiiGAB M-Bus Wizard i så fall installeras under en annan systemkatalog. Vi föreslår installation direkt under C:\, exempelvis C:\PiiGAB_M-Bus_Wizard

Kategori PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0
 • For M-Bus communication the default port is 10001. The port number can be changed with the application PiiGAB M-Bus Setup Wizard.
 • To configure the gateway and find the gateway on the network port 30718 is used with UDP in PiiGAB M-Bus Setup wizard.
Kategori 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Port 30718 över UDP/IP används i följande funktioner:

 • Hitta omvandlare på nätverket.
 • Ändra omvandlarens IP-inställningar.
 • Ändra omvandlarens parametrar.

Övriga funktioner i PiiGAB M-Bus Wizard anger man själv vilken port och protokoll som ska användas.

Specifikt för Hitta omvandlare på nätverket

Funktionen Find gateways on your network. använder broadcast adressen (255.255.255.255) för att hitta PiiGAB M-Bus 810 och PiiGAB M-Bus 900/900S på nätverket. Tänk på att broadcast kan vara inaktiverat i routrar. Detta kan orsaka att man inte kan hitta omvandlare som är placerade på andra subnät.

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Quickpost (14)

QuickPost använder passivt läge.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Ja, utan PiiGAB QuickPost angivet i licensen fungerar inte PiiGAB QuickPost.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Ja, det råa M-Bus datat från M-Bus mätarna måste konverteras till PiiAGBs M-Bus ASCII protokollet för att kunna exporteras via PiiGAB QuickPost.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Nej inte nödvändigtvis. Vi rekommenderar dock att ställa omvandlarens interna klocka för att FTP- eller HttpPost-servern klocka ska vara synkroniserade med omvandlarens klocka.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

När GMT har nått Upload time laddas filen upp. Inte när den lokala tiden har nått Upload time.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

I navigeringsfältet till vänster i omvandlarens webbgränssnitt ska det gå att välja PiiGAB QuickPost om applikationen är installerad.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

The following list will explain how to install a license in the PiiGAB M-Bus 900/900S. These steps will also show the current license of a PiiGAB M-Bus 900/900S.

 1. Start the gateway’s web interface in any web browser.
 2. Go to the Administrations page.
 3. Under fliken Basic Settings hittas sektionen License. Här visas omvandlarens licens. (SW 2.5.0 eller högre)
 4. Paste the license into the field Update license.
 5. Press the button Update.
 6. Wait for the license to be installed.
Kategori 900S/T, Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

The following list will explain how to install software in the PiiGAB M-Bus 900 V2 and PiiGAB M-Bus 900S. These steps are either used to install a new software or update an existing.

 1. Ladda hem mjukvaran som ZIP-fil, please click here.
 2. Unzip the file to gain access to the tgz-file.
 3. Place the tgz-file somewhere on the computer. Don’t open the tgz-file.
 4. Start the web interface for the gateway in any browser.
 5. Go to the Administration page.
 6. Find the section Update Software.
 7. Press the Browse… button.
 8. Browse to and select the tgz-file.
 9. Press the button Install.
 10. Wait until the installation has finished.

Note: If QuickPost, Modbus2MBus or Wireless M-Bus is not shown in the web browser, please press CTRL + F5.

Kategori 900S/T, Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Kontrollera så att Tag Type är Value i konfigurationen. Om du har kopierat från en mall, som till exempel Browse Template kan det stå en annan Tag Type där.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Ja, M-Bus ASCII data kan levereras från vilken PiiGAB M-Bus 900/900S som helst via en slavport konfigurerad för M-Bus ASCII.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Ja, PiiGAB QuickPost hämtas på www.piigab.com. I omvandlarens webbgränssnitt på Administrationssidan under Update Software installeras applikationen.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Nej, innehållet i PiiGAB QuickPosts konfigurationsfil kan antingen vara en del eller samma fil som Master portens.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Detta beror på hur mycket timeouten på slavporten som levererar M-Bus ASCII datat är inställd på. PiiGAB QuickPosts timeout ska vara högre än slavporten för att garantera att data kommer fram till PiiGAB QuickPost applikationen.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Detta innebär att Upload time bestämmer när exporteringen sker.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

PiiGAB Explorer (14)

You probably do not have the current Sentinel driver installed on your computer. The driver can be downloaded at: http://www.safenet-inc.com/support-downloads/sentinel-drivers/ . As of version 2.5, we no longer have support for hardware locks.

Kategori PiiGAB Explorer
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

If it is a new configuration you want to test, the error is because the OPC server was not turned off when you started the monitor function. In the lower right corner there is an indication that shows whether the server is on (solid green) or off (solid red). You must wait until the OPC server is turned off before testing a change.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

When there are two or more instances of the process MBusOPC.exe this is because the OPC clients run with different users and each user starts their own instance of MBusOPC.exe. Therefore, Windows has not been able to synchronize so that each OPC client uses the same process of the M-Bus OPC server.

When there are several instances of MBusOPC.exe, there is a risk that the OPC server will not get in touch with the M-Bus converters and the M-Bus meters. As a result, OPC clients will not receive the desired data from the M-bus meters.

To control Windows to use only one instance of MBusOPC.exe, you must control in the DCOM settings which users should own the process.

 • Start DCOM settings (dcomcnfg.exe).
 • Browse to Konsolrot -> Komponenttjänster -> Datorer -> Den här datorn -> DCOM-konfiguration.

 • Find MBus.
 • Right-click and select Properties.
 • Select the tab Identity.
 • Select This user.
 • Enter the fields for the user who will own the process.
 • Press the OK.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Citect är grundinställd för DA 1.0 OPC Servrar. PiiGAB M-Bus OPC Server stöder version 2.00, 2.05 och 3.0. Detta innebär att du måste komplettera med en inställning i Citect.ini. Skriv in under gruppen [OPC] UseOPC2=1.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

We have found that the WinZip Selfextractor that we used for the installation tool is not stable in the 64 bit environment. From version 2.02.01.001 the WinZip Selfextractor is no longer used and therefore the installation in a 64 bit environment should work as expected.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Ta reda på det befintliga och nya System ID för båda datorerna. Maila till order@piigab.se och be om en licensflytt och ange befintliga och nya System ID.

Från och med v2.5 inaktiverar man licensen på datorn man vill flytta den ifrån genom Tools/License… ”Deactivate this workstation” och därefter aktiverar den med sitt License ID och aktiveringslösenord på den andra datorn.

Kategori PiiGAB Explorer
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

OPC Servern är en tunn server vilket innebär att den inte innehåller något användargränssnitt utan gränssnittet är helt och hållet externt och består bland annat av en riktig OPC klient. De gjorda ändringarna läses in när servern återstartar. OPC standarden säger att det måste finnas en liten tidsfördröjning från det du trycker på stopp tills servern verkligen ramlar ur. Om du gör en ny start för fort hinner inte severn att stoppa varför ingen ny inläsning av konfigurationsfilen sker. Från och med version 1.3.0.1 visas serverstatus i statusfältet längst ner till höger. Detta innebär att det blir enklare att förstå när servern verkligen har stannat.

Kategori PiiGAB Explorer
Tycker du att svaret hjälpte dig?
1
0

Efter en ändring i projektet i PiiGAB Explorer måste både filen sparas och Serverprocessen kopplas startas om. Om inte detta är gjort kommer de mätare som berörs av ändringen ej få kommunikation.

Spara projektet

 

 

Stoppa servern via  knappen Stop Monitor

 

Statusen på servern skall bli röd. Först då är servern avstängd.
Efter detta kan anslutningen startas igen.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Quick start Guide för att Konfigurera M-Bus to Modbus 

1. Koppla in alla mätare du vi använda på M-bus slingan i Mbus Masterport 1-4 på din Gateway. 

2. Sök på dina mätare i webbgränssnittet med hjälp av en ”Fast Search” i fliken Startup Config 

Dina mätare bör dyka upp i en lista under knappen ”Fast Search”

3. Gå sedan till overview sidan i Startup Config där nu mätarna bör synas i listan nedan.

Lägg till Krypteringsnycklar till mätarna om de är Wirelessmätare

4. Klicka på ”Auto-Create Myconfig files”

Filerna som ska användas för att läsa mätare skapas nu

5. Gå till MbusHub och fliken ”Master port”, välj sedan configurationsfil till Masterportfilen enligt nedan. Spara configurationen.

6. Gå till Slavport 1 och välj configurationsfil enligt bilden nedan

7. Nu kommer du kunna ställa frågor mot de registerposter som står beskrivna i CSV-filen som finns i slavports fliken i webbgränssnittet

Tycker du att svaret hjälpte dig?
4
4

Konfigurera ValueSplit skalfaktor

Här är skalfaktorerna för ValueSplit gällande datatyper som är större än 32-bitar.

DatatypSkalfaktor
BCD120,001
INT480,00001
INT640,0000000001

OBS!

Dessa skalningsfaktorer är generella och skalar ned värdet för att passa i en INT32.

Tänk på att härleda vilka skalning som passar anläggningen bäst.

Exempelvis:

Energin 12345Wh i lagras i en BCD12 och ska representeras som kWh.

Högsta värdet av BCD12 = 999 999 999 999, tar upp 6 bytes och får inte plats i en INT32 (4 bytes).

Med skalfaktor 0,001 blir högsta värdet 999 999 999,999.

Heltalsdelen: 999 999 999 får nu plats i en INT32.

Decimaldelen: 999, får plats i en INT32.

Värdet blir då 12,345kWh:12kWh och 345Wh.

Kategori PiiGAB Explorer
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

I detta fall är en eller flera OPC-klienter fortfarande anslutna mot OPC-servern. Vill du stoppa OPC-servern, för att exempelvis testa en ny konfiguration, måste alla OPC-klienter släppa sin anslutning mot OPC-servern.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

.NET Framework V3.5 ligger till grunden för PiiGAB M-Bus Explorer. Kraven för .NET Framework V3.5 finns here.

PiiGAB M-Bus Explorer fungerar också på följande operativsystem:

 • Windows server 2012.
 • Windows server 2012 R2.
 • Windows server 2016.
Kategori PiiGAB Explorer
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Information nedan gäller bara versioner <= 2.4.1

Starta PiiGAB M-Bus Explorer och gå till menyn Verktyg. Välj Licens… för att få fram Licenshanteraren.

 • Leta sedan upp fältet System ID.
 • Mjukvarulicensen matas in i fältet Registration Code. Tryck på sedan på Store Registration Code button.
 • Hårdvarulicens visas i sektionen Sentinel (Parallell/USB).
Kategori PiiGAB Explorer
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Från och med v2.5:

Klistra in licens id och aktiveringslösenord i respektive fält och klicka på Next.

(Med version 2.5 av PiiGAB M-Bus OPC Server / Explorer byter vi licensieringssystem.

Upon delivery you recieve a delivery note where a license ID as well as an activation code is included. You no longer have to send in your SystemID for activation. You can also easily move your license from one computer to another on your own, free of charge.

Detta förutsätter att du har senaste version. Annars är det tidigare licensieringshantering som fortsatt gäller.)

Nedan gäller för versioner <= 2.4.1

Starta PiiGAB M-Bus Explorer och gå till menyn Verktyg. Välj Licens… för att få fram Licenshanteraren. Kopiera in licensen i fältet Registreringskod och tryck på Spara registreringskod.

Kategori PiiGAB Explorer
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

OPC och Citect (18)

Please be aware that the (LAN) Timeout has been omitted in Citect V7.

When using slow protocols the (LAN) Timeout often has time to exceed the original setting of 8000ms. When this occur the #COM appears sporadically on the screen, the hardware error “Request Timeout from I/O Server” will appear, and at the same time the total number of Timeouts will be counted in the Probe Kernel window. This is normally corrected by changing the (LAN) Timeout to 20000 or higher.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

If it is a new configuration you want to test, the error is because the OPC server was not turned off when you started the monitor function. In the lower right corner there is an indication that shows whether the server is on (solid green) or off (solid red). You must wait until the OPC server is turned off before testing a change.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om du har QuickOPC installerad på Windows Vista eller Windows 7 kan behöva köra License Manager som administratör.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om du använder .NET Framework 4.6 kommer EasyDAClient klassen krascha vid instansiering. Följande lösning i Windows registret löser problemet:

 • Öppna registret (regedit.exe)
 • Bläddra fram till: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework
 • Skapa ett nytt 32-bitarsvärde (DWORD)
 • Ange namn: useLegacyJIT
 • Sätt värde: 1
 • Stäng registret

OBS: Du kan behöva administratörsrättigheter för att komma åt registret.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Se över att det finns en licens installerad på dator där QuickOPC används. Finns ingen licens fungerar QuickOPC i bara 30 minuter.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Detta problem uppstår då man instansierar EasyDAClient klassen väldigt ofta och inte rensar undan instanserna på ett korrekt sätt.
När en instans inte ska användas mer kalla på EasyDAClient.Dispose() för att flagga för .NET GC (Garbage Collector) att instansen ska raderas. Alternativt försök använda en eller få instanser av EasyDAClient istället för flera. Men kalla på EasyDAClient.Dispose() när instanserna ska raderas.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

When there are two or more instances of the process MBusOPC.exe this is because the OPC clients run with different users and each user starts their own instance of MBusOPC.exe. Therefore, Windows has not been able to synchronize so that each OPC client uses the same process of the M-Bus OPC server.

When there are several instances of MBusOPC.exe, there is a risk that the OPC server will not get in touch with the M-Bus converters and the M-Bus meters. As a result, OPC clients will not receive the desired data from the M-bus meters.

To control Windows to use only one instance of MBusOPC.exe, you must control in the DCOM settings which users should own the process.

 • Start DCOM settings (dcomcnfg.exe).
 • Browse to Konsolrot -> Komponenttjänster -> Datorer -> Den här datorn -> DCOM-konfiguration.

 • Find MBus.
 • Right-click and select Properties.
 • Select the tab Identity.
 • Select This user.
 • Enter the fields for the user who will own the process.
 • Press the OK.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

The problem is probably that only the Designo Insight license key is installed on the computer, however the Citect key also has to be installed. It is enough to have a so called zero license, which can be delivered from Siemens.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Citect är grundinställd för DA 1.0 OPC Servrar. PiiGAB M-Bus OPC Server stöder version 2.00, 2.05 och 3.0. Detta innebär att du måste komplettera med en inställning i Citect.ini. Skriv in under gruppen [OPC] UseOPC2=1.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

From version 2.02.03.001 the M-Bus driver is compiled in VS2010. If the driver can not be registered, you probably did not run any program written in VS2010 unmanaged on the current computer. You need to run the redistributable package from microsoft to install the latest libraries on your computer. See the link below.

https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=5555

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

We have found that the WinZip Selfextractor that we used for the installation tool is not stable in the 64 bit environment. From version 2.02.01.001 the WinZip Selfextractor is no longer used and therefore the installation in a 64 bit environment should work as expected.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

This box will appear unless the driver is OS signed and approved for your current operating system. Version 2.02.02.001 of the M-Bus driver is OS signed for the following operating systems: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 , Windows Server 2012 R2.
Om du kör en version som inte är godkänd kan du förhindra att dialogrutan kommer upp genom att använda parametern OverrideOSProtection i din drivrutinsgrupp i Citect.ini
[MBUSCIT]
OverrideOSProtection=1

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Many new parameters have been implemented in version 2 of the M-Bus driver. The InitTimeOut is only used for the starting question and can be set as low as 500ms, and there is also a MainTimeOut to be used for normal questions. This can be used individually by port for 300baud or 2400 baud and can be handled individually or optimally. During the session it is possible to prevent the starting question completely by using the parameter IgnoreDeviceStartup. For more information see the driver manual.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

The Citect driver supports multitelegram, and if you have a multi telegram meter like the Armatec or F4 from Metrima connected they will read all the telegrams from the meters. The everyday information is normally to be found in telegram 1, and if that is the only information needed set the parameter NrOfTelegrams=1, which means that only telegram number 1 will be read. By doing this the stress on the M-Bus loop will be noticeably reduced.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Efter en ändring i projektet i PiiGAB Explorer måste både filen sparas och Serverprocessen kopplas startas om. Om inte detta är gjort kommer de mätare som berörs av ändringen ej få kommunikation.

Spara projektet

 

 

Stoppa servern via  knappen Stop Monitor

 

Statusen på servern skall bli röd. Först då är servern avstängd.
Efter detta kan anslutningen startas igen.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

First off you have to set the initial questioning so that it can be logged in syslog.dat, which is easily done by writing DebugStr=*ALL for your driver in Citect.ini. ‘*’ can be replaced by the port name and that way that specific port will be logged.
For example M-Bus can look like the following:
[MBUSCIT]
DebugStr=Port1_Board1 ALL
Now you can see if a question is asked or if you get answers from your equipment.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

I detta fall är en eller flera OPC-klienter fortfarande anslutna mot OPC-servern. Vill du stoppa OPC-servern, för att exempelvis testa en ny konfiguration, måste alla OPC-klienter släppa sin anslutning mot OPC-servern.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

De olika formaten finns angivna på PiiGAB QuickPost konfigurationssida i File Format fältet. I manualen går det att läsa mer om de olika formaten.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Quickloop (5)

Genom att ändra parametern ArrayLimit så kan du sampla 1-10 taggar samtidigt.

Kategori Quickloop
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Det första du bör kontrollera är att du verkligen har ställt in en samplingstid på de aktuella taggarna. Är de inställda till 00.00:00:00 så kommer inte samplingen att starta.

Kategori Quickloop
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Genom att bocka i ”Sample At Startup” kommer första samplingen att utföras direkt även om du valt att samplingen skall utföras varje hel timma.

Kategori Quickloop
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Under avancerade inställningar för projektet finns parametern Trådar. Sätt den till 1 som värde.

Kategori Quickloop
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

För att kunna köra QuickLoop behövs .NET-framework 4.5.2 vara installerat på datorn.

Bland andra har dessa operativsystem stöd för .NET Framework 4.5.2:

 • Windows 7 (x86 eller x64) med service pack 1.
 • Windows 8 (x86 eller x64) med Update.
 • Windows 10 (x86 eller x64).
 • Windows Server 2008 R2 (x64) med service pack 1.
 • Windows Server 2012 (x64).
 • Windows Server 2012 R2 (x64).
Kategori Quickloop
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Modbus2Mbus (2)

Quick start Guide för att Konfigurera M-Bus to Modbus 

1. Koppla in alla mätare du vi använda på M-bus slingan i Mbus Masterport 1-4 på din Gateway. 

2. Sök på dina mätare i webbgränssnittet med hjälp av en ”Fast Search” i fliken Startup Config 

Dina mätare bör dyka upp i en lista under knappen ”Fast Search”

3. Gå sedan till overview sidan i Startup Config där nu mätarna bör synas i listan nedan.

Lägg till Krypteringsnycklar till mätarna om de är Wirelessmätare

4. Klicka på ”Auto-Create Myconfig files”

Filerna som ska användas för att läsa mätare skapas nu

5. Gå till MbusHub och fliken ”Master port”, välj sedan configurationsfil till Masterportfilen enligt nedan. Spara configurationen.

6. Gå till Slavport 1 och välj configurationsfil enligt bilden nedan

7. Nu kommer du kunna ställa frågor mot de registerposter som står beskrivna i CSV-filen som finns i slavports fliken i webbgränssnittet

Tycker du att svaret hjälpte dig?
4
4

Conversion of Modbus meters to M-Bus is done in the program Modbus2Mbus Config. You can find this for download at https://www.piigab.com/products/mjukvara/

In order to have a simple and trouble-free conversion, it is important to have the meter's manual available.

Create a new project and then add a device per meter.

Set the parameters for Mbus and Modbus communication

Add objects for each measured value to be read out and set the correct Modbus register as well as unit and scaling.

If you have several meters of each type, copy the meter and only change the Slave and M-Bus address.

It is also possible to save these as templates for future projects.

After the project is finished, it is saved and then uploaded to the 900

Kategori 900S/T, Modbus2Mbus
Tycker du att svaret hjälpte dig?
1
2

RS485 converter - Viltrus (3)

Viltrus Converter Mbus2RS485
250 laster

Mbus ansluts till Converter plint 1 och 2 – polaritetsoberoende

Om korrekt anslutet skall Operating blinka samt Offline och Overload skall vara släckta.
(vid få laster kan fortfarande Offline lysa)

RS485 mellan Converter och Piigab

T+/R+ (3) på Converter kopplas till RS485 A (8) på Piigab

T-/R- (4) på Converter kopplas till RS485 B (9) på Piigab

GND (5) på Converter kopplas till GND (10) på Piigab

PlintDetails
1Mbus +
2Mbus –
3RS485  TD(A+)
4RS485  TD(B-)
5RS485  GND
6230V    GND
7230V    N
8230V    L
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om kommunikationen ej fungerar kontrollera att ingen annan process låser den porten.

Kontrollera att ej Modbus2Mbus eller ngn slavport är satt till RS485.

Aktivera även RS-485 Failsafe i MBushub för stabilare insamling.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

The following list instructs how to configure a PiiGAB M-Bus 900/900S so that M-Bus meters can be read with RS485.

 1. Start the gateway’s web interface in any web browser.
 2. Go to the Configuration page.
 3. Select any slave port for the RS485 communication.
 4. Specify the following parameters:
  • Type: Serial.
  • Com port: RS-485.
  • Baud rate: The specified communication speed on the RS485 bus.
  • Bit Number: Number of data bits on the RS485 bus.
  • Parity: The parity for the RS485 bus.
  • Stop Bit: Number of stop bits on the RS485 bus.
  • Timeout: Expected time to get answer from the M-Bus meter.
  • Protocol: The data protocol on the RS485 bus.
 5. Press the Save settings.
 6. Connect the RS485-cable to the the gateways pin 8 (A) and 9 (B).

The picture shows Slave port 2 is configured for RS485 on 2400 baud, 8 data bits, even parity, 1 stop bit, 2000ms as timeout and M-Bus communication.

Note:

 • Make sure the gateway doesn’t use the RS485-port anywhere else. For instance any other slave ports or the Modbus2MBus and/or the Wireless applications.
 • The A and B pins should likely go to the opposite A and B on the RS485 master.
  Exempelvis: A->A och B->B.
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

DLMS2MBUS (2)

Ladda hem mätarlistan dlms2mbus_meterlist.csv under fliken Administration.

Redigera filen i Anteckningar eller Excel och ersätt mätarnumret på den gamla mätaren med det nya.

Vill ni lista mätaren i Overview behöver även ett mätarbyte ske där

Ladda sedan upp den redigerade filen i programmet DLMS2MBUS.

Normalt dröjer det upp till 30 minuter innan mätaren blivit läst och sparad i programmets minne för åtkomst från övriga system/program.

Kategori DLMS2MBUS
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Skapa en lista på era mätare enligt definierad mall.

Primär adressMätartypMätaridMätarnamnBenämning

Filformatet skall vara av typ .csv

Listan laddas upp på 900:an under programmet DLMS2MBUS

Ställ parametrarna för läsningen efter tycke. Rekommenderat är en avläsningsperiod på 30 minuter och en levnadslängd på telegrammet på 1440 minuter.

Ni kan sedan se senaste utläsningen under fliken Results (Uppdateras efter en utläsning är klar).

För de som vill lista mätarna under Overview så behövs de även adderas där.

Kategori DLMS2MBUS
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Other (1)

Våra konfigurationsfiler och mätarlistor är i CSV format.

Vill du redigera dessa i Excel kommer de se märkliga ut när du öppnar dem då all information ligger i samma kolumn.

För en enklare överblick följ dessa steg.

Markera kolumn A.
Gå till Data i menyn
Välj sedan Text till kolumn


När guiden frågar om Ursprunglig datatyp väljer du Avgränsade fält och sedan Next
Välj nu att Komma skall vara en avgränsare, tryck Next och sedan Slutför.

Nu har informationen delats upp i olika kolumner.

Kategori Other
Tycker du att svaret hjälpte dig?
2
0

Input från Kund (1)

Som kund kan du dela med dig av din kunskap och skriva ett eget FAQ inlägg. Efter vi granskat det kommer det publiceras här på vår FAQ

Kategori Input från Kund
Tycker du att svaret hjälpte dig?
1
0
Lösning
Vilket svar passar denna fråga
Namn
captcha

Can't find the information you are looking for? Let us know with an email to support@piigab.se. We also want to recommend our manuals and our "getting started" documents that you will find under downloads section in the respective product. The documents include valuable information on how to proceed.

If you are looking for features or if you find that something is not working as expected, do not hesitate to contact us so we can adjust the help files or include the features at the next update. If there is anything that you feel is missing or if you have ideas on how to make it better, let us know.

Contact us.

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
All trademarks or registered trademarks on the website are the property of their respective owners
en_GB