Vi vill naturligtvis hjälpa dig så bra som möjligt om du skulle få några problem med våra produkter. Vi har delat upp vår support i flera olika produktgrupper där varje grupp har en egen avdelning för vanligt förekommande frågor, s.k. FAQ. Förhoppningsvis kommer dessa att hjälpa dig att komma vidare.

Support

Skicka in dina supportfrågor direkt till support@piigab.se. Återkoppling sker direkt via e-mail.

För att snabba på support processen så ber vi dig tänka på följande saker innan du skickar support mejl och lägga till den info som passar för varje tillfälle.

Liten beskrivning av setupen
Beskrivning av felet.
Mjukvaru och hårdvaruinformation
Projektfiler/Pi-900 backup filer
Ideer om vad som kan ha lett till felet.

Vänligen låt inte ditt mejlprogram skicka tidigare konversation med utan klipp bort all gammal info innan du svarar.

RMA

Om du redan från början är säker på att du har ett hårdvaruproblem hanteras detta som en RMA och produkten skickas till oss för kontroll.

När en RMA skickas in till oss så följ vänligen följande rutiner:

Maila in lista över alla enheter som har gått sönder samt serienummer, till vår RMA-mail:

Typ, Serienummer
Felbeskrivning
Info om vad som kan ha lett till felet vi ser det här som ett ypperligt sätt att kunna förbättra våra produkter. Därför är vi tacksamma för utförlig beskrivning och information kring felet i fråga
Returadress
Telefonnummer

Konfigurationshjälp

Vi vill göra det lättare för dig att komma igång med dina PiiGAB produkter, därför erbjuder vi nu konfigurationshjälp. Detta för att du ska komma på rätt spår så fort som möjligt. Vi erbjuder hjälp både via telefon och fjärrstyrning / TeamViewer. Kontakta gärna oss för mer information.

Mera M-Bus

Här hittar du generell information om M-Bus, det finns också en avdelning, med vad som vi tycker, är nyttiga länkar. Det är länkar till olika hjälpprogram som brukar komma väl till hands i en del knepiga situationer.

Hittar du inte den information du söker? Uppmärksamma oss gärna på detta med ett mail till support@piigab.se. Vi vill även tipsa om våra manualer och våra ”getting started” dokument som du hittar under nedladdningar och respektive produkt. I dessa dokument hittar du värdefull information om hur du kommer vidare.

Om du söker efter funktioner eller om du upptäcker att något inte fungerar som förväntat, tveka inte att kontakta oss så vi kan justera hjälpfiler eller funktioner inför nästa uppdatering. Är det någonting som du saknar eller som du tycker kan göras bättre informera oss så vi kan lägga in det i vår lista över önskade funktioner.

Kontakta oss.

900S/T (33)

Nej, omvandlaren behöver inte bytas ut, bara licensen.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Vissa mätare hanterar inte SND_NKE tillsammans med REQ_UD2 . Klicka ur alternativet SND_NKE så borde mätarna svara.

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Kontrollera att matningsspänningen (24VAC/DC) till omvandlaren är fullt isolerad från övriga produkter i din undercentral. Kontrollera även jorden på primär- och sekundärsidan på skyddstransformatorn så att dessa inte är sammankopplade.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Kontrollera att matningsspänningen (24VAC/DC) till omvandlaren är fullt isolerad från övriga produkter i din undercentral. Kontrollera även jorden på primär- och sekundärsidan på skyddstransformatorn så att dessa inte är sammankopplade.

Kategori 900S/T, 810
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om du behöver felsöka M-Bus mätare som är kopplade till en PiiGAB M-Bus 810 behöver du tänka på följande saker för att ha rätt förutsättningar att felsöka.

Fyra bra verktyg att använda under felsökning är:

IP-adress
Vilken IP-adress har omvandlaren? För att få nätverkskontakt med omvandlaren behöver du ställa din dator inom samma nätverksområde som omvandlaren är placerad i. Finns en IT-ansvarig kontaktar du denne för att erhålla en IP-adress som din dator ska ställas till för att få kontakt med omvandlaren.
I PiiGAB M-Bus Wizard kan man söka efter omvandlare på nätverket eller ”pinga” omvandlarens IP-adress för att verifiera att nätverkskontakten fungerar.

Om det inte går att få reda på den befintliga IP-adressen behöver du ställa en ny IP-adress.
Läs befintlig FAQ Initial kontakt för att ställa en ny IP-adress.

Port
Vilken port är omvandlaren inställd på för att M-Bus klienten ska kunna kommunicera med M-Bus mätarna? Har du nätverkskontakt med omvandlaren kan du använda PiiGAB M-Bus Wizard och ta reda på vilken port omvandlaren använder sig av.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

Protokoll
Vilket protokoll är omvandlaren inställd på för att M-Bus klienten ska kunna kommunicera med M-Bus mätarna? Har du nätverkskontakt med omvandlaren kan du använda PiiGAB M-Bus Wizard och ta reda på vilket protokoll omvandlaren använder.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

OBS: Använder omvandlaren TCP kanske det inte går att ansluta till omvandlaren med PiiGAB M-Bus Wizard för att testa kommunikation med M-Bus mätarna. Detta beror då på att en annan klient redan är ansluten på den porten som omvandlaren använder. Ändra porten, byt till UDP eller stäng av klienten.

Kommunikationshastighet
Vilket kommunikationshastighet är omvandlaren inställd för att kommunicera med M-Bus mätarna? Har du nätverkskontakt med omvandlaren kan du använda PiiGAB M-Bus Wizard och ta reda på vilken kommunikationshastighet omvandlaren använder.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

OBS: Är omvandlaren ställd på 300 baud är kommunikationshastigheten väldigt långsam. Tänk då på ställa timeouten i PiiGAB M-Bus Wizard för att hantera långa svarstider.

M-Bus mätare
Finns det någon dokumentation över vilka M-Bus mätare som är kopplade till omvandlaren? Vilka adresser är M-Bus mätarna ställa på? (Primäradresser eller sekundäradresser).

Finns det en dokumentation över mätare på anläggningen kan du enklast testa varje mätare en och en med PiiGAB M-Bus Wizard. Det går också använda sökfunktionen i PiiGAB M-Bus Wizard.

Finns det ingen dokumentation över vilka mätare som är kopplade på omvandlaren kan man använda sökfunktionen i PiiGAB M-Bus Wizard. Om inte sökfunktionen visar alla mätare på slingan måste man söka upp varje mätare i anläggningen och testa dem individuellt med dess M-Bus adress (primär- eller sekundäradress).

M-Bus mätare som inte svarar
Om en M-Bus mätare inte svarar måste man testa mätaren separat. Om möjligt koppla bort övriga mätare från omvandlaren och testa om det går att kommunicera med den specifika mätaren. Prova med primäradress 254 eller mätarens riktiga primär- eller sekundäradress.

Om det inte går att koppla ur övriga mätare från omvandlaren kan man testa mätaren separat med en MicroMaster USB.

Kategori 900S/T, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Omvandlaren är normalt inställd på DHCP vid levereras om inget annat har uppgivits vid beställningen.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

All konfiguration görs i omvandlarens webbgränssnitt.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Minst en kan anges. Skulle inte en mätare svara efter en omförfrågan är det föga troligt att en extra omförfråga hjälper.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Följande lista förklarar hur man installerar en ny licens i PiiGAB M-Bus 900/900S. Dessa steg kan också användas för att kolla vad för licens omvandlaren har.

 1. Start webgränssnittet för omvandlaren i valfri webbläsare.
 2. Gå till Administrations sidan.
 3. Under fliken Basic Settings hittas sektionen License. Här visas omvandlarens licens. (SW 2.5.0 eller högre)
 4. Klistra in den nya licensen i fältet Update license.
 5. Tryck på knappen Update.
 6. Vänta tills licensen har blivit installerad.
Kategori 900S/T, Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Följande lista förklarar hur man installerar en mjukvara i PiiGAB M-Bus 900 V2 och PiiGAB M-Bus 900S. Dessa steg används antingen för att installera en ny programvara eller uppdatera en befintlig.

 1. Ladda hem mjukvaran som ZIP-fil:
  • Mjukvaror för PiiGAB M-Bus 900S.
 2. Zippa upp filen för att få tillgång till tgz-filen.
 3. Placera tgz-filen någonstans på datorn. Öppna inte tgz-filen.
 4. Starta webgränssnittet för omvandlaren i valfri webbläsare.
 5. Gå till Administration sidan.
 6. Leta upp sektionen Update Software.
 7. Tryck på Bläddra… knappen.
 8. Bläddra fram och välj tgz-filen.
 9. Tryck på knappen Install.
 10. Vänta tills installationen har slutförts.

Obs: Om QuickPost, Modbus2MBus eller Wireless M-Bus inte visas i webläsaren, tryck CTRL + F5.

Kategori 900S/T, Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om kommunikationen ej fungerar kontrollera att ingen annan process låser den porten.

Kontrollera att ej Modbus2Mbus eller ngn slavport är satt till RS485.

Aktivera även RS-485 Failsafe i MBushub för stabilare insamling.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Det är bara PiiGAB M-Bus 900 V2.XX.XX.XXX eller senare versioner som stödjer funktionen där IP-adressen kan ändras med PiiGAB M-Bus Wizard.

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Både PiiGAB M-Bus 900 V2 och PiiGAB M-Bus 900S kan ändras sin IP-adress med PiiGAB M-Bus Wizard.

Tänk på att nätmask och standard gateway inte kommer att sättas. Dessa behövs ställas i omvandlarens webgränssnitt. Vänligen läs den under FAQ delen ”Exempel på initialkontakt”

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om du använder TCP och har PiiGAB M-Bus Wizard igång kan du inte få kontakt från ytterligare en TCP klient då PiiGAB M-Bus Wizard ”äger” TCP-handtaget. Stäng ner PiiGAB M-Bus Wizard innan du startar din andra TCP klient. Detsamma gäller även om du kör COM-portar.

Kategori 900S/T, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Läsa M-Bus mätare från extern M-Bus omvandlare

Följande visar hur man konfigurerar en PiiGAB M-Bus 900/900S som M-Bus slav, dvs att en eller två externa M-Bus omvandlare kan läsa M-Bus mätarna kopplade till omvandlaren.

Obs: För PiiGAB M-Bus 900 kan bara en extern M-Bus master inkopplas.

 1. Start omvandlarens webgränssnitt i valfri webläsare.
 2. Gå till Configuration sidan.
 3. Tryck på önskad slavport som ska konfigureras som M-Bus slav.
 4. Ange följande parametrar:
  • Type: Serial.
  • Com port: M-Bus Slave 1 eller M-Bus Slave 2.
  • Baud raute: Kommunikationshastighet på M-Bus-slingan.
  • Bit Number: Antal databitar på M-Bus-slingan.
  • Parity: Paritet för M-Bus-slingan.
  • Stop Bit: Antal stoppbitar för M-Bus-slingan.
  • Timeout: Förväntad tid att få svar från M-Bus mätaren.
  • Protocol: Det dataprotokoll som används på M-Bus-slingan.
 5. Tryck på Save settings.
 6. Koppla in M-Bus slingan från de externa M-Bus omvandlarna på respektive plintar:
  • PiiGAB M-Bus 900: Plintar 15-18. OBS: Bara en M-Bus slavport.
  • PiiGAB M-Bus 900S: Plintar 15-16 (M-Bus slave 1) och plintar 17-18 (M-Bus slave 2).

Bilden visar hur Slave port 2 är konfigurerad för M-Bus Slave 1 på 2400 baud, 8 databitar, jämn paritet, 1 stoppbit, 2000ms som timeout och M-Bus kommunikation.

OBS:

 • Se till att M-Bus slavportarna inte används i omvandlaren av någon annan slavport, eller Modbus2MBus och Wireless M-Bus programmen.
Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Följande visar hur man konfigurerar en PiiGAB M-Bus 900/900S för att möjliggöra att M-Bus mätare läses över RS232.

 1. Start omvandlarens webgränssnitt i valfri webläsare.
 2. Gå till Configuration sidan.
 3. Tryck på önskad slavport som ska konfigureras för RS232.
 4. Ange följande parametrar:
  • Type: Serial.
  • Com port: RS-232.
  • Baud raute: Önskad kommunikationshastighet på RS232-slingan.
  • Bit Number: Antal databitar på RS232-slingan.
  • Parity: Paritet för RS232-slingan.
  • Stop Bit: Antal stoppbitar för RS232-slingan.
  • Timeout: Förväntad tid att få svar från M-Bus mätaren.
  • Protocol: Det dataprotokoll som används på RS232-slingan.
 5. Tryck på Save settings.
 6. Koppla in RS232-kabelns RX, TX och GND parterna på följande plintar:
  • PiiGAB M-Bus 900: 10-12.
  • PiiGAB M-Bus 900S: 11-13.

Bilden visar hur Slave port 2 är konfigurerad för RS232 på 2400 baud, 8 databitar, jämn paritet, 1 stoppbit, 2000ms som timeout och M-Bus kommunikation.

OBS:

 • Se till att RS232-porten inte används i omvandlaren av någon annan slavport eller Modbus2MBus och Wireless M-Bus programmen.
 • RX och TX anslutningarna ska troligtvis gå till motsatta anslutningar på enheten.
  Exempelvis: RX->TX och TX->RX.
Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Följande visar hur man konfigurerar en PiiGAB M-Bus 900/900S för att möjliggöra att M-Bus mätare läses över RS485.

 1. Start omvandlarens webgränssnitt i valfri webläsare.
 2. Gå till Configuration sidan.
 3. Tryck på önskad slavport som ska konfigureras för RS485.
 4. Ange följande parametrar:
  • Type: Serial.
  • Com port: RS-485.
  • Baud raute: Önskad kommunikationshastighet på RS485-slingan.
  • Bit Number: Antal databitar på RS485-slingan.
  • Parity: Paritet för RS485-slingan.
  • Stop Bit: Antal stoppbitar för RS485-slingan.
  • Timeout: Förväntad tid att få svar från M-Bus mätaren.
  • Protocol: Det dataprotokoll som används på RS485-slingan.
 5. Tryck på Save settings.
 6. Koppla in RS485-kabelns på omvandlarens plintar 8 (A) och 9 (B):

Bilden visar hur Slave port 2 är konfigurerad för RS485 på 2400 baud, 8 databitar, jämn paritet, 1 stoppbit, 2000ms som timeout och M-Bus kommunikation.

OBS:

 • Se till att RS485-porten inte används i omvandlaren av någon annan slavport, eller Modbus2MBus och Wireless M-Bus programmen.
 • A och B anslutningarna ska troligtvis gå till motsatta anslutningar A och B.
  Exempelvis: A->A och B->B.
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om du inte lyckas söka efter sekundäradress på M-Bus slingan med PiiGAB M-Bus 900/900S och PiiGAB M-Bus Wizard beror det troligtvis för höga timeouter.

Det finns fyra timeouter som måste ställas in är:

 • MBusHub Masterport i PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • MBusHub slavport i PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • SND_NKE/SND_UD timeout i PiiGAB M-Bus Setup Wizard.
 • RSP_UD2 timeout i PiiGAB M-Bus Setup Wizard

Följande tabell visar vilka värden på timeouterna som kan användas för respektive kommunikationshastighet.

300 Baudrate2400 Baudrate
9600 Baudrate
Masterport9600ms1300ms400ms
Slavport9600ms1300ms400ms
SND_NKE11000ms1500ms600ms
REQ_UD211000ms1500ms600ms
Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om du inte lyckas söka efter sekundäradress på M-Bus slingan med PiiGAB M-Bus 900/900S och PiiGAB M-Bus Wizard beror det troligtvis för höga timeouter.

Det finns fyra timeouter som måste ställas in är:

 • MBusHub Masterport i PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • MBusHub slavport i PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • SND_NKE/SND_UD timeout i PiiGAB M-Bus Setup Wizard.
 • RSP_UD2 timeout i PiiGAB M-Bus Setup Wizard

Följande tabell visar vilka värden på timeouterna som kan användas för respektive kommunikationshastighet.

300 Baudrate2400 Baudrate
9600 Baudrate
Masterport9600ms1300ms400ms
Slavport9600ms1300ms400ms
SND_NKE11000ms1500ms600ms
REQ_UD211000ms1500ms600ms
Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
1
0

Om omvandlaren är satt till statisk IP-adress måste en namnserver anges. Detta görs på PiiGAB M-Bus 900:ans konfigurationssida och i Name Server fältet för statisk IP-adress.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Kontrollera att både datorn och omvandlaren är inom samma IP-adress område. Om omvandlaren ligger på ett annat subnät kommer inte PiiGAB M-Bus Wizard hitta omvandlaren.

Kategori 900S/T, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Kontrollera att båda datorn och omvandlaren är inom samma IP-adress område. Om omvandlaren ligger på ett annat subnät kommer inte PiiGAB M-Bus Wizard hitta omvandlaren.

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Normalt finns det två olika scenarier som gör att PWR-lampan på omvandlaren blinkar.

 • Om det skulle vara kortslutning på M-Bus slingan börjar PWR-lampan att blinka hastigt rött.
 • Är det överlast på slingan, alltså fler M-Bus laster än vad omvandlaren är dimensionerad för, blinkar PWR-lampan orange ungefär en gång per sekund.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
1
0

Om M-Bus slingan av misstag är ansluten till pulsingången istället för till M-Bus ingången, på en mätare, kan en blinkning på Rx-lampan inträffa varje gång en puls uppstår. Generar mätaren väldigt många pulser kan även powerlampan börja blinka snabbt när pulserna ankommer.

Kategori 900S/T, 810
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Här följer en generell lista för att konfiguration MBus2Modbus, dvs läsa M-Bus mätare med en Modbus klient.

Initialkontakt med omvandlaren och M-Bus mätare

 • 1. Ställ IP-konfiguration i omvandlaren.
 • 2. Testa kommunikation med M-Bus mätare.

Obs: Verifiera att omvandlares IP-adress, port och protokoll och testa kommunikation mot alla M-Bus mätare. Använd som hjälp:

Kontroll av licens för MBus2Modbus
Licensen måste tillåta Modbus kommunikation för omvandlaren. Omvandlarens licens kan läsas av på Administrationssidan.

Obs: Om Modbus saknas måste det tilläggsbeställas. Lägg en beställning till order@piigab.se och ange omvandlarens serienummer samt artikel:

 • För PiiGAB M-Bus 900 V2: PI-900_0-Modbus
 • För PiiGAB M-Bus 900S: PI-900S_0-Modbus.

Använda PiiGAB M-Bus Explorer

 • 1. Skapa ett M-Bus OPC projekt.
 • 2. Ta reda på vad som går att läsa från respektive M-Bus mätare.
 • 3. Notera vilka objekt som ska läsas i mätarna: Datarecord, datatyp, fysikalisk enhet och skalning.
 • 4. Ta reda på om mätarna är multitelegrammätare och vilka telegram som är nödvändiga att läsa.

Använd Getting started PiiGAB M-Bus Explorer som hjälp.

Konfigurera MBus2Modbus konfigurationen i PiiGAB M-Bus Explorer

 • 1. Skapa ett Modbus projekt.
 • 2. Konfigurera antal mätare med respektive primär- eller sekundäradress.
 • 3. Konfigurera antal objekt för respektive mätare.
 • 4. Ange antal telegram som behövs läsas för multitelegrammätare.
 • 5. Ange Modbus register för varje objekt.

Använd som hjälp:

Ladda upp MBus2Modbus konfigurationen till omvandlaren

 • 1. Ladda upp både CSV-filerna som PiiGAB M-Bus Explorer har skapat.
 • 2. Knyt CSV-filerna till Masterporten och en slavport.

Använd som hjälp:

Testa MBus2Modbus konfigurationen med PiiGAB M-Bus Wizard

Den inbygda Modbus klienten i PiiGAB M-Bus Wizard kan användas för att testa MBus2Modbus konfigurationen. Använd som hjälp:

Anpassa slavporten för kommunicera med Modbus klienten
Anpassa slavporten för nätverksanslutning eller serieanslutning och Modbus RTU eller Modbus TCP.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
1
0

Mätarna i webgänsnittets Overview sida har tre olika status lägen.

Dessa ändras inte automatiskt utan det krävs att användaren testar statusen via funktionen Verify som testar alla mätare som är Röda eller via funktionen Read All Meters som skickar en fråga till samtliga listade mätare och ser om de är anslutna.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

En klient är det som vill ha data från M-Bus mätarna via omvandlaren.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0
 • Namn: Admin
 • Lösenord: Admin
Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Licensen beror på hur många lastenheter, klienter, protokoll och tillägg för hårdvara som omvandlaren ska konfigureras för.

Antal lastenheter är: 5, 20, 60 eller 120.
Antal klienter: 1, 2 eller 4.
Antal protokoll:

 • MBus2MBus
 • MBus2Modbus
 • MBus2MBusASCII
 • QuickPost
 • Modbus2MBus.
 • Wireless M-Bus
Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0
 • För https: 443 (standard)
 • För http: 80
Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Den faktiska IP-adressen för namnservern och inte serverns egna namn.

Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0
 • För M-Bus kommunikation används portar 10001, 10002, 10003, 10004 som standard. Portarna kan ändras i omvandlarens webgränssnitt.
 • För att hitta omvandlaren på nätverket används port 30718 med UDP i PiiGAB M-Bus Wizard.
Kategori 900S/T
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Port 30718 över UDP/IP används i följande funktioner:

 • Hitta omvandlare på nätverket.
 • Ändra omvandlarens IP-inställningar.
 • Ändra omvandlarens parametrar.

Övriga funktioner i PiiGAB M-Bus Wizard anger man själv vilken port och protokoll som ska användas.

Specifikt för Hitta omvandlare på nätverket

Funktionen Hitta omvandlare på nätverket använder broadcast adressen (255.255.255.255) för att hitta PiiGAB M-Bus 810 och PiiGAB M-Bus 900/900S på nätverket. Tänk på att broadcast kan vara inaktiverat i routrar. Detta kan orsaka att man inte kan hitta omvandlare som är placerade på andra subnät.

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

810 (9)

Kontrollera att matningsspänningen (24VAC/DC) till omvandlaren är fullt isolerad från övriga produkter i din undercentral. Kontrollera även jorden på primär- och sekundärsidan på skyddstransformatorn så att dessa inte är sammankopplade.

Kategori 900S/T, 810
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om du behöver felsöka M-Bus mätare som är kopplade till en PiiGAB M-Bus 810 behöver du tänka på följande saker för att ha rätt förutsättningar att felsöka.

Fyra bra verktyg att använda under felsökning är:

IP-adress
Vilken IP-adress har omvandlaren? För att få nätverkskontakt med omvandlaren behöver du ställa din dator inom samma nätverksområde som omvandlaren är placerad i. Finns en IT-ansvarig kontaktar du denne för att erhålla en IP-adress som din dator ska ställas till för att få kontakt med omvandlaren.
I PiiGAB M-Bus Wizard kan man söka efter omvandlare på nätverket eller ”pinga” omvandlarens IP-adress för att verifiera att nätverkskontakten fungerar.

Om det inte går att få reda på den befintliga IP-adressen behöver du ställa en ny IP-adress.
Läs befintlig FAQ Initial kontakt för att ställa en ny IP-adress.

Port
Vilken port är omvandlaren inställd på för att M-Bus klienten ska kunna kommunicera med M-Bus mätarna? Har du nätverkskontakt med omvandlaren kan du använda PiiGAB M-Bus Wizard och ta reda på vilken port omvandlaren använder sig av.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

Protokoll
Vilket protokoll är omvandlaren inställd på för att M-Bus klienten ska kunna kommunicera med M-Bus mätarna? Har du nätverkskontakt med omvandlaren kan du använda PiiGAB M-Bus Wizard och ta reda på vilket protokoll omvandlaren använder.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

OBS: Använder omvandlaren TCP kanske det inte går att ansluta till omvandlaren med PiiGAB M-Bus Wizard för att testa kommunikation med M-Bus mätarna. Detta beror då på att en annan klient redan är ansluten på den porten som omvandlaren använder. Ändra porten, byt till UDP eller stäng av klienten.

Kommunikationshastighet
Vilket kommunikationshastighet är omvandlaren inställd för att kommunicera med M-Bus mätarna? Har du nätverkskontakt med omvandlaren kan du använda PiiGAB M-Bus Wizard och ta reda på vilken kommunikationshastighet omvandlaren använder.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

OBS: Är omvandlaren ställd på 300 baud är kommunikationshastigheten väldigt långsam. Tänk då på ställa timeouten i PiiGAB M-Bus Wizard för att hantera långa svarstider.

M-Bus mätare
Finns det någon dokumentation över vilka M-Bus mätare som är kopplade till omvandlaren? Vilka adresser är M-Bus mätarna ställa på? (Primäradresser eller sekundäradresser).

Finns det en dokumentation över mätare på anläggningen kan du enklast testa varje mätare en och en med PiiGAB M-Bus Wizard. Det går också använda sökfunktionen i PiiGAB M-Bus Wizard.

Finns det ingen dokumentation över vilka mätare som är kopplade på omvandlaren kan man använda sökfunktionen i PiiGAB M-Bus Wizard. Om inte sökfunktionen visar alla mätare på slingan måste man söka upp varje mätare i anläggningen och testa dem individuellt med dess M-Bus adress (primär- eller sekundäradress).

M-Bus mätare som inte svarar
Om en M-Bus mätare inte svarar måste man testa mätaren separat. Om möjligt koppla bort övriga mätare från omvandlaren och testa om det går att kommunicera med den specifika mätaren. Prova med primäradress 254 eller mätarens riktiga primär- eller sekundäradress.

Om det inte går att koppla ur övriga mätare från omvandlaren kan man testa mätaren separat med en MicroMaster USB.

Kategori 900S/T, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Omvandlaren är normalt inställd på DHCP vid leverans om inget annat har uppgivits vid beställningen. Porten är inställd till 10001 och omvandlaren är dessutom inställd på UDP.

Kategori 810
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om du använder TCP och har PiiGAB M-Bus Wizard igång kan du inte få kontakt från ytterligare en TCP klient då PiiGAB M-Bus Wizard ”äger” TCP-handtaget. Stäng ner PiiGAB M-Bus Wizard innan du startar din andra TCP klient. Detsamma gäller även om du kör COM-portar.

Kategori 900S/T, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Nej, det är inte möjligt. Däremot kan PiiGAB M-Bus 900S användas på det sättet.

Kategori 810
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Kontrollera att både datorn och omvandlaren är inom samma IP-adress område. Om omvandlaren ligger på ett annat subnät kommer inte PiiGAB M-Bus Wizard hitta omvandlaren.

Kategori 900S/T, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Normalt finns det två olika scenarier som gör att powerlampan på omvandlaren blinkar.

 • Om det skulle vara kortslutning på M-Bus slingan börjar powerlampan att blinka ungefär fem gånger per sekund.
 • Är det överlast på slingan, alltså flera M-Bus laster än vad omvandlaren är dimensionerad för, blinkar powerlampan ungefär en gång per sekund.
Kategori 810
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om M-Bus slingan av misstag är ansluten till pulsingången istället för till M-Bus ingången, på en mätare, kan en blinkning på Rx-lampan inträffa varje gång en puls uppstår. Generar mätaren väldigt många pulser kan även powerlampan börja blinka snabbt när pulserna ankommer.

Kategori 900S/T, 810
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0
 • För M-Bus kommunikation används port 10001 som standard. Porten kan ändras med programvaran PiiGAB M-Bus Wizard.
 • För att konfigurera omvandlaren och hitta omvandlaren på nätverket används port 30718 med UDP i PiiGAB M-Bus Wizard.
Kategori 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

PiiGAB Wizard (16)

Vissa mätare hanterar inte SND_NKE tillsammans med REQ_UD2 . Klicka ur alternativet SND_NKE så borde mätarna svara.

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om du behöver felsöka M-Bus mätare som är kopplade till en PiiGAB M-Bus 810 behöver du tänka på följande saker för att ha rätt förutsättningar att felsöka.

Fyra bra verktyg att använda under felsökning är:

IP-adress
Vilken IP-adress har omvandlaren? För att få nätverkskontakt med omvandlaren behöver du ställa din dator inom samma nätverksområde som omvandlaren är placerad i. Finns en IT-ansvarig kontaktar du denne för att erhålla en IP-adress som din dator ska ställas till för att få kontakt med omvandlaren.
I PiiGAB M-Bus Wizard kan man söka efter omvandlare på nätverket eller ”pinga” omvandlarens IP-adress för att verifiera att nätverkskontakten fungerar.

Om det inte går att få reda på den befintliga IP-adressen behöver du ställa en ny IP-adress.
Läs befintlig FAQ Initial kontakt för att ställa en ny IP-adress.

Port
Vilken port är omvandlaren inställd på för att M-Bus klienten ska kunna kommunicera med M-Bus mätarna? Har du nätverkskontakt med omvandlaren kan du använda PiiGAB M-Bus Wizard och ta reda på vilken port omvandlaren använder sig av.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

Protokoll
Vilket protokoll är omvandlaren inställd på för att M-Bus klienten ska kunna kommunicera med M-Bus mätarna? Har du nätverkskontakt med omvandlaren kan du använda PiiGAB M-Bus Wizard och ta reda på vilket protokoll omvandlaren använder.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

OBS: Använder omvandlaren TCP kanske det inte går att ansluta till omvandlaren med PiiGAB M-Bus Wizard för att testa kommunikation med M-Bus mätarna. Detta beror då på att en annan klient redan är ansluten på den porten som omvandlaren använder. Ändra porten, byt till UDP eller stäng av klienten.

Kommunikationshastighet
Vilket kommunikationshastighet är omvandlaren inställd för att kommunicera med M-Bus mätarna? Har du nätverkskontakt med omvandlaren kan du använda PiiGAB M-Bus Wizard och ta reda på vilken kommunikationshastighet omvandlaren använder.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

OBS: Är omvandlaren ställd på 300 baud är kommunikationshastigheten väldigt långsam. Tänk då på ställa timeouten i PiiGAB M-Bus Wizard för att hantera långa svarstider.

M-Bus mätare
Finns det någon dokumentation över vilka M-Bus mätare som är kopplade till omvandlaren? Vilka adresser är M-Bus mätarna ställa på? (Primäradresser eller sekundäradresser).

Finns det en dokumentation över mätare på anläggningen kan du enklast testa varje mätare en och en med PiiGAB M-Bus Wizard. Det går också använda sökfunktionen i PiiGAB M-Bus Wizard.

Finns det ingen dokumentation över vilka mätare som är kopplade på omvandlaren kan man använda sökfunktionen i PiiGAB M-Bus Wizard. Om inte sökfunktionen visar alla mätare på slingan måste man söka upp varje mätare i anläggningen och testa dem individuellt med dess M-Bus adress (primär- eller sekundäradress).

M-Bus mätare som inte svarar
Om en M-Bus mätare inte svarar måste man testa mätaren separat. Om möjligt koppla bort övriga mätare från omvandlaren och testa om det går att kommunicera med den specifika mätaren. Prova med primäradress 254 eller mätarens riktiga primär- eller sekundäradress.

Om det inte går att koppla ur övriga mätare från omvandlaren kan man testa mätaren separat med en MicroMaster USB.

Kategori 900S/T, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Det finns tre timeouter i PiiGAB M-Bus Wizard för de tre protokollen M-Bus, Modbus och MBusASCII. Ställ respektive timeout enligt hur lång tid det tar att få svar på varje fråga som PiiGAB M-Bus Wizard skickar.

Obs: För äldre versioner av PiiGAB M-Bus Wizard (3.1.0. eller tidigare) var det samma timeout för de tre olika protokollen.

För att ställa respektive timeout gör följande:

 1. I huvudmenyn, välj Testa, sök och konfigurera mätare och tryck på Nästa:
 2. Tryck på Nästa igen.
 3. Tryck på Debug-knappen.
 4. Gå till Verktyg-menyn och välj Tidsfördröjningar.
 5. Ange önskat värde för respektive protokoll:
  • M-Bus timeout: För all M-Bus kommunikation.
  • Modbus timeout: För att Modbus kommunikation.
  • M-Bus ASCII timeout: För all MBusASCII timeout.
  • Obs: I de tidigare versioner heter timeouten BusTimeout.
 6. Tryck på OK.
Kategori PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Det är bara PiiGAB M-Bus 900 V2.XX.XX.XXX eller senare versioner som stödjer funktionen där IP-adressen kan ändras med PiiGAB M-Bus Wizard.

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Öka värdet på M-BusTimeout. PiiGAB M-Bus Wizard gör säkert timeout då svaret från mätaren inte hunnit komma in. Tryck på Debug/Verktygsmeny/Tidsfördröjningar. Ändra värdet på M-BusTimeout till 10000 millisekunder.

Kategori PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Både PiiGAB M-Bus 900 V2 och PiiGAB M-Bus 900S kan ändras sin IP-adress med PiiGAB M-Bus Wizard.

Tänk på att nätmask och standard gateway inte kommer att sättas. Dessa behövs ställas i omvandlarens webgränssnitt. Vänligen läs den under FAQ delen ”Exempel på initialkontakt”

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om du använder TCP och har PiiGAB M-Bus Wizard igång kan du inte få kontakt från ytterligare en TCP klient då PiiGAB M-Bus Wizard ”äger” TCP-handtaget. Stäng ner PiiGAB M-Bus Wizard innan du startar din andra TCP klient. Detsamma gäller även om du kör COM-portar.

Kategori 900S/T, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Detta beror på att ett eller flera nätverkskort har fått en annan konfiguration under tiden PiiGAB M-Bus Wizard kördes. Exempelvis om man byter IP-adress på ett nätverkskort.

PiiGAB M-Bus Wizard läser in tillgängliga nätverkskort under uppstart och när felet uppstod finns det en felande länk till nätverkskorten.

Vänligen starta om PiiGAB M-Bus Wizard.

Kategori PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om du inte lyckas söka efter sekundäradress på M-Bus slingan med PiiGAB M-Bus 900/900S och PiiGAB M-Bus Wizard beror det troligtvis för höga timeouter.

Det finns fyra timeouter som måste ställas in är:

 • MBusHub Masterport i PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • MBusHub slavport i PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • SND_NKE/SND_UD timeout i PiiGAB M-Bus Setup Wizard.
 • RSP_UD2 timeout i PiiGAB M-Bus Setup Wizard

Följande tabell visar vilka värden på timeouterna som kan användas för respektive kommunikationshastighet.

300 Baudrate2400 Baudrate
9600 Baudrate
Masterport9600ms1300ms400ms
Slavport9600ms1300ms400ms
SND_NKE11000ms1500ms600ms
REQ_UD211000ms1500ms600ms
Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om du inte lyckas söka efter sekundäradress på M-Bus slingan med PiiGAB M-Bus 900/900S och PiiGAB M-Bus Wizard beror det troligtvis för höga timeouter.

Det finns fyra timeouter som måste ställas in är:

 • MBusHub Masterport i PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • MBusHub slavport i PiiGAB M-Bus 900/900S.
 • SND_NKE/SND_UD timeout i PiiGAB M-Bus Setup Wizard.
 • RSP_UD2 timeout i PiiGAB M-Bus Setup Wizard

Följande tabell visar vilka värden på timeouterna som kan användas för respektive kommunikationshastighet.

300 Baudrate2400 Baudrate
9600 Baudrate
Masterport9600ms1300ms400ms
Slavport9600ms1300ms400ms
SND_NKE11000ms1500ms600ms
REQ_UD211000ms1500ms600ms
Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
1
0

Ett felmeddelande visar att en OCX-fil saknas när PiiGAB M-Bus Wizard startar.

Exempelvis:


Felet beror på att den angivna systemfilen saknas i Windows installationen.

För att lösa problemet:
1) Sök efter filen som saknas. Prova leta i OCX-dump.
2) Spara OCX-filen i mappen C:\Windows\SysWOW64\.
3) Starta terminalen.
4) Kör kommandot: regsvr32 ”C:\Windows\SysWOW64\mscomm32.ocx”.
OBS: Det kan behövas att terminalen körs med administratörs rättigheter.

Nu ska PiiGAB M-Bus Setup starta.

Kategori PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Kontrollera att både datorn och omvandlaren är inom samma IP-adress område. Om omvandlaren ligger på ett annat subnät kommer inte PiiGAB M-Bus Wizard hitta omvandlaren.

Kategori 900S/T, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Kontrollera att båda datorn och omvandlaren är inom samma IP-adress område. Om omvandlaren ligger på ett annat subnät kommer inte PiiGAB M-Bus Wizard hitta omvandlaren.

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

För nyare operativsystem än Windows XP är C:\Program files inte passande som installationskatalog. Det krävs administratörsrättigheter för att skriva till katalogen. Är du en användare som inte har administratörsrättigheter måste PiiGAB M-Bus Wizard i så fall installeras under en annan systemkatalog. Vi föreslår installation direkt under C:\, exempelvis C:\PiiGAB_M-Bus_Wizard

Kategori PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0
 • För M-Bus kommunikation används port 10001 som standard. Porten kan ändras med programvaran PiiGAB M-Bus Wizard.
 • För att konfigurera omvandlaren och hitta omvandlaren på nätverket används port 30718 med UDP i PiiGAB M-Bus Wizard.
Kategori 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Port 30718 över UDP/IP används i följande funktioner:

 • Hitta omvandlare på nätverket.
 • Ändra omvandlarens IP-inställningar.
 • Ändra omvandlarens parametrar.

Övriga funktioner i PiiGAB M-Bus Wizard anger man själv vilken port och protokoll som ska användas.

Specifikt för Hitta omvandlare på nätverket

Funktionen Hitta omvandlare på nätverket använder broadcast adressen (255.255.255.255) för att hitta PiiGAB M-Bus 810 och PiiGAB M-Bus 900/900S på nätverket. Tänk på att broadcast kan vara inaktiverat i routrar. Detta kan orsaka att man inte kan hitta omvandlare som är placerade på andra subnät.

Kategori 900S/T, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Quickpost (14)

QuickPost använder passivt läge.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Ja, utan PiiGAB QuickPost angivet i licensen fungerar inte PiiGAB QuickPost.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Ja, det råa M-Bus datat från M-Bus mätarna måste konverteras till PiiAGBs M-Bus ASCII protokollet för att kunna exporteras via PiiGAB QuickPost.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Nej inte nödvändigtvis. Vi rekommenderar dock att ställa omvandlarens interna klocka för att FTP- eller HttpPost-servern klocka ska vara synkroniserade med omvandlarens klocka.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

När GMT har nått Upload time laddas filen upp. Inte när den lokala tiden har nått Upload time.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

I navigeringsfältet till vänster i omvandlarens webbgränssnitt ska det gå att välja PiiGAB QuickPost om applikationen är installerad.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Följande lista förklarar hur man installerar en ny licens i PiiGAB M-Bus 900/900S. Dessa steg kan också användas för att kolla vad för licens omvandlaren har.

 1. Start webgränssnittet för omvandlaren i valfri webbläsare.
 2. Gå till Administrations sidan.
 3. Under fliken Basic Settings hittas sektionen License. Här visas omvandlarens licens. (SW 2.5.0 eller högre)
 4. Klistra in den nya licensen i fältet Update license.
 5. Tryck på knappen Update.
 6. Vänta tills licensen har blivit installerad.
Kategori 900S/T, Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Följande lista förklarar hur man installerar en mjukvara i PiiGAB M-Bus 900 V2 och PiiGAB M-Bus 900S. Dessa steg används antingen för att installera en ny programvara eller uppdatera en befintlig.

 1. Ladda hem mjukvaran som ZIP-fil:
  • Mjukvaror för PiiGAB M-Bus 900S.
 2. Zippa upp filen för att få tillgång till tgz-filen.
 3. Placera tgz-filen någonstans på datorn. Öppna inte tgz-filen.
 4. Starta webgränssnittet för omvandlaren i valfri webbläsare.
 5. Gå till Administration sidan.
 6. Leta upp sektionen Update Software.
 7. Tryck på Bläddra… knappen.
 8. Bläddra fram och välj tgz-filen.
 9. Tryck på knappen Install.
 10. Vänta tills installationen har slutförts.

Obs: Om QuickPost, Modbus2MBus eller Wireless M-Bus inte visas i webläsaren, tryck CTRL + F5.

Kategori 900S/T, Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Kontrollera så att Tag Type är Value i konfigurationen. Om du har kopierat från en mall, som till exempel Browse Template kan det stå en annan Tag Type där.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Ja, M-Bus ASCII data kan levereras från vilken PiiGAB M-Bus 900/900S som helst via en slavport konfigurerad för M-Bus ASCII.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Ja, PiiGAB QuickPost hämtas på www.piigab.com. I omvandlarens webbgränssnitt på Administrationssidan under Update Software installeras applikationen.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Nej, innehållet i PiiGAB QuickPosts konfigurationsfil kan antingen vara en del eller samma fil som Master portens.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Detta beror på hur mycket timeouten på slavporten som levererar M-Bus ASCII datat är inställd på. PiiGAB QuickPosts timeout ska vara högre än slavporten för att garantera att data kommer fram till PiiGAB QuickPost applikationen.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Detta innebär att Upload time bestämmer när exporteringen sker.

Kategori Quickpost
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

PiiGAB Explorer (14)

Du har antagligen inte aktuell Sentinel drivrutin installerad på din dator. Drivrutinen finns att hämta hem på: http://www.safenet-inc.com/support-downloads/sentinel-drivers/ . Från och med version 2.5 har vi inte längre stöd för hårdvarulås.

Kategori PiiGAB Explorer
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om det är en ny konfiguration du vill testa beror felet på att OPC-server inte var avstängd när du startade monitorfunktionen. Längst ned i högra hörnet finns en indikation som visar om servern är på (fast grön) eller av (fast röd). Du måste vänta till OPC-server är avstängd innan du testar en ändring.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

När det finns två eller flera instanser av processen MBusOPC.exe beror det på att OPC-klienterna körs med olika användare och varje användare startar sin egen instans av MBusOPC.exe. Windows har därför inte lyckats synkronisera så att varje OPC-klient använder samma process av M-Bus OPC-servern.

När det blir flera instanser av MBusOPC.exe är det risk att OPC-servern inte får kontakt med M-Bus omvandlarna och M-Bus mätarna. Därmed kommer OPC-klienterna inte få den önskade datan från M-bus mätarna.

För att styra Windows att bara använda en instans av MBusOPC.exe måste man i DCOM-inställningarna styra vilka användare som ska äga processen.

 • Starta DCOM-inställningar (dcomcnfg.exe).
 • Bläddra Konsolrot -> Komponenttjänster -> Datorer -> Den här datorn -> DCOM-konfiguration.

 • Leta upp MBus.
 • Högerklicka och välj Egenskaper.
 • Välj fliken Identitet.
 • Välj Den här användaren.
 • Ange fälten för den användaren som ska äga processen.
 • Tryck på OK.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Citect är grundinställd för DA 1.0 OPC Servrar. PiiGAB M-Bus OPC Server stöder version 2.00, 2.05 och 3.0. Detta innebär att du måste komplettera med en inställning i Citect.ini. Skriv in under gruppen [OPC] UseOPC2=1.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Det har visat sig att WinZip Selfextractorn som vi har använt för installationsverktyget inte fungerar stabilt i 64 bits miljön. Från version 2.02.01.001 används inte WinZip Selfextractorn längre och därför bör installation i 64 bits miljö numera fungera som förväntat.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Ta reda på det befintliga och nya System ID för båda datorerna. Maila till order@piigab.se och be om en licensflytt och ange befintliga och nya System ID.

Från och med v2.5 inaktiverar man licensen på datorn man vill flytta den ifrån genom Tools/License… ”Deactivate this workstation” och därefter aktiverar den med sitt License ID och aktiveringslösenord på den andra datorn.

Kategori PiiGAB Explorer
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

OPC Servern är en tunn server vilket innebär att den inte innehåller något användargränssnitt utan gränssnittet är helt och hållet externt och består bland annat av en riktig OPC klient. De gjorda ändringarna läses in när servern återstartar. OPC standarden säger att det måste finnas en liten tidsfördröjning från det du trycker på stopp tills servern verkligen ramlar ur. Om du gör en ny start för fort hinner inte severn att stoppa varför ingen ny inläsning av konfigurationsfilen sker. Från och med version 1.3.0.1 visas serverstatus i statusfältet längst ner till höger. Detta innebär att det blir enklare att förstå när servern verkligen har stannat.

Kategori PiiGAB Explorer
Tycker du att svaret hjälpte dig?
1
0

Efter en ändring i projektet i PiiGAB Explorer måste både filen sparas och Serverprocessen kopplas startas om. Om inte detta är gjort kommer de mätare som berörs av ändringen ej få kommunikation.

Spara projektet

 

 

Stoppa servern via  knappen Stop Monitor

 

Statusen på servern skall bli röd. Först då är servern avstängd.
Efter detta kan anslutningen startas igen.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Konfigurera ValueSplit skalfaktor

Här är skalfaktorerna för ValueSplit gällande datatyper som är större än 32-bitar.

DatatypSkalfaktor
BCD120,001
INT480,00001
INT640,0000000001

OBS!

Dessa skalningsfaktorer är generella och skalar ned värdet för att passa i en INT32.

Tänk på att härleda vilka skalning som passar anläggningen bäst.

Exempelvis:

Energin 12345Wh i lagras i en BCD12 och ska representeras som kWh.

Högsta värdet av BCD12 = 999 999 999 999, tar upp 6 bytes och får inte plats i en INT32 (4 bytes).

Med skalfaktor 0,001 blir högsta värdet 999 999 999,999.

Heltalsdelen: 999 999 999 får nu plats i en INT32.

Decimaldelen: 999, får plats i en INT32.

Värdet blir då 12,345kWh:12kWh och 345Wh.

Kategori PiiGAB Explorer
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

I detta fall är en eller flera OPC-klienter fortfarande anslutna mot OPC-servern. Vill du stoppa OPC-servern, för att exempelvis testa en ny konfiguration, måste alla OPC-klienter släppa sin anslutning mot OPC-servern.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Här följer en generell lista för att konfiguration MBus2Modbus, dvs läsa M-Bus mätare med en Modbus klient.

Initialkontakt med omvandlaren och M-Bus mätare

 • 1. Ställ IP-konfiguration i omvandlaren.
 • 2. Testa kommunikation med M-Bus mätare.

Obs: Verifiera att omvandlares IP-adress, port och protokoll och testa kommunikation mot alla M-Bus mätare. Använd som hjälp:

Kontroll av licens för MBus2Modbus
Licensen måste tillåta Modbus kommunikation för omvandlaren. Omvandlarens licens kan läsas av på Administrationssidan.

Obs: Om Modbus saknas måste det tilläggsbeställas. Lägg en beställning till order@piigab.se och ange omvandlarens serienummer samt artikel:

 • För PiiGAB M-Bus 900 V2: PI-900_0-Modbus
 • För PiiGAB M-Bus 900S: PI-900S_0-Modbus.

Använda PiiGAB M-Bus Explorer

 • 1. Skapa ett M-Bus OPC projekt.
 • 2. Ta reda på vad som går att läsa från respektive M-Bus mätare.
 • 3. Notera vilka objekt som ska läsas i mätarna: Datarecord, datatyp, fysikalisk enhet och skalning.
 • 4. Ta reda på om mätarna är multitelegrammätare och vilka telegram som är nödvändiga att läsa.

Använd Getting started PiiGAB M-Bus Explorer som hjälp.

Konfigurera MBus2Modbus konfigurationen i PiiGAB M-Bus Explorer

 • 1. Skapa ett Modbus projekt.
 • 2. Konfigurera antal mätare med respektive primär- eller sekundäradress.
 • 3. Konfigurera antal objekt för respektive mätare.
 • 4. Ange antal telegram som behövs läsas för multitelegrammätare.
 • 5. Ange Modbus register för varje objekt.

Använd som hjälp:

Ladda upp MBus2Modbus konfigurationen till omvandlaren

 • 1. Ladda upp både CSV-filerna som PiiGAB M-Bus Explorer har skapat.
 • 2. Knyt CSV-filerna till Masterporten och en slavport.

Använd som hjälp:

Testa MBus2Modbus konfigurationen med PiiGAB M-Bus Wizard

Den inbygda Modbus klienten i PiiGAB M-Bus Wizard kan användas för att testa MBus2Modbus konfigurationen. Använd som hjälp:

Anpassa slavporten för kommunicera med Modbus klienten
Anpassa slavporten för nätverksanslutning eller serieanslutning och Modbus RTU eller Modbus TCP.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
1
0

.NET Framework V3.5 ligger till grunden för PiiGAB M-Bus Explorer. Kraven för .NET Framework V3.5 finns här.

PiiGAB M-Bus Explorer fungerar också på följande operativsystem:

 • Windows server 2012.
 • Windows server 2012 R2.
 • Windows server 2016.
Kategori PiiGAB Explorer
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Information nedan gäller bara versioner <= 2.4.1

Starta PiiGAB M-Bus Explorer och gå till menyn Verktyg. Välj Licens… för att få fram Licenshanteraren.

 • Leta sedan upp fältet System ID.
 • Mjukvarulicensen matas in i fältet Registration Code. Tryck på sedan på Store Registration Code knappen.
 • Hårdvarulicens visas i sektionen Sentinel (Parallell/USB).
Kategori PiiGAB Explorer
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Från och med v2.5:

Klistra in licens id och aktiveringslösenord i respektive fält och klicka på Next.

(Med version 2.5 av PiiGAB M-Bus OPC Server / Explorer byter vi licensieringssystem.

Direkt i din följesedel får du ett LicensID och en aktiveringskod att installera. Du behöver alltså inte längre skicka in ditt SystemID för aktivering. Du kan också smidigare flytta din licens vid behov, kostnadsfritt.

Detta förutsätter att du har senaste version. Annars är det tidigare licensieringshantering som fortsatt gäller.)

Nedan gäller för versioner <= 2.4.1

Starta PiiGAB M-Bus Explorer och gå till menyn Verktyg. Välj Licens… för att få fram Licenshanteraren. Kopiera in licensen i fältet Registreringskod och tryck på Spara registreringskod.

Kategori PiiGAB Explorer
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

OPC och Citect (18)

Observera att [LAN]Timeout har utgått i Citect V7.

Vid långsamma protokoll hinner ofta [LAN]Timeout parametern överskrida sin grundinställning på 8000ms. När detta inträffar framträder #COM sporadiskt vandrande runt på skärmen. Du får samtidigt hårdvarufelet ”Request Timeout from I/O Server” och samtidigt räknas antal Timeout upp i Probe Kernel fönstret. Genom att ändra [LAN]Timeout till 20000 eller högre brukar dessa sporadiska #COM försvinna.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om det är en ny konfiguration du vill testa beror felet på att OPC-server inte var avstängd när du startade monitorfunktionen. Längst ned i högra hörnet finns en indikation som visar om servern är på (fast grön) eller av (fast röd). Du måste vänta till OPC-server är avstängd innan du testar en ändring.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om du har QuickOPC installerad på Windows Vista eller Windows 7 kan behöva köra License Manager som administratör.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om du använder .NET Framework 4.6 kommer EasyDAClient klassen krascha vid instansiering. Följande lösning i Windows registret löser problemet:

 • Öppna registret (regedit.exe)
 • Bläddra fram till: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework
 • Skapa ett nytt 32-bitarsvärde (DWORD)
 • Ange namn: useLegacyJIT
 • Sätt värde: 1
 • Stäng registret

OBS: Du kan behöva administratörsrättigheter för att komma åt registret.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Se över att det finns en licens installerad på dator där QuickOPC används. Finns ingen licens fungerar QuickOPC i bara 30 minuter.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Detta problem uppstår då man instansierar EasyDAClient klassen väldigt ofta och inte rensar undan instanserna på ett korrekt sätt.
När en instans inte ska användas mer kalla på EasyDAClient.Dispose() för att flagga för .NET GC (Garbage Collector) att instansen ska raderas. Alternativt försök använda en eller få instanser av EasyDAClient istället för flera. Men kalla på EasyDAClient.Dispose() när instanserna ska raderas.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

När det finns två eller flera instanser av processen MBusOPC.exe beror det på att OPC-klienterna körs med olika användare och varje användare startar sin egen instans av MBusOPC.exe. Windows har därför inte lyckats synkronisera så att varje OPC-klient använder samma process av M-Bus OPC-servern.

När det blir flera instanser av MBusOPC.exe är det risk att OPC-servern inte får kontakt med M-Bus omvandlarna och M-Bus mätarna. Därmed kommer OPC-klienterna inte få den önskade datan från M-bus mätarna.

För att styra Windows att bara använda en instans av MBusOPC.exe måste man i DCOM-inställningarna styra vilka användare som ska äga processen.

 • Starta DCOM-inställningar (dcomcnfg.exe).
 • Bläddra Konsolrot -> Komponenttjänster -> Datorer -> Den här datorn -> DCOM-konfiguration.

 • Leta upp MBus.
 • Högerklicka och välj Egenskaper.
 • Välj fliken Identitet.
 • Välj Den här användaren.
 • Ange fälten för den användaren som ska äga processen.
 • Tryck på OK.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Du har antagligen bara Desigo Insight licensnyckel installerad på din dator. Du måste även ha en Citect-nyckel installerad. Det räcker med en så kallad nollicens. Denna levereras från Siemens.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Citect är grundinställd för DA 1.0 OPC Servrar. PiiGAB M-Bus OPC Server stöder version 2.00, 2.05 och 3.0. Detta innebär att du måste komplettera med en inställning i Citect.ini. Skriv in under gruppen [OPC] UseOPC2=1.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Från version 2.02.03.001 är M-Bus drivrutinen kompilerad i VS2010. Om inte drivrutinen går att registrera är det antagligen så att du inte kört något program skrivet i VS2010 unmanaged på den aktuella datorn. Då behöver du köra redistributable paketet från microsoft för att installera senaste biblioteken på din dator. Se nedanstående länk.

https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=5555

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Det har visat sig att WinZip Selfextractorn som vi har använt för installationsverktyget inte fungerar stabilt i 64 bits miljön. Från version 2.02.01.001 används inte WinZip Selfextractorn längre och därför bör installation i 64 bits miljö numera fungera som förväntat.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Denna ruta dyker upp om inte drivrutinen är OS stämplad och godkänd för ditt aktuella operativsystem. Version 2.02.02.001 av M-Bus drivrutinen är OS stämplad för följande operativsystem: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2.
Om du kör en version som inte är godkänd kan du förhindra att dialogrutan kommer upp genom att använda parametern OverrideOSProtection i din drivrutinsgrupp i Citect.ini
[MBUSCIT]
OverrideOSProtection=1

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Från version två har flera nya parametrar implementerats i M-Bus drivrutinen. InitTimeOut används endast för uppstartsfrågan och kan sättas så lågt som 500ms. Dessutom finns nu även en MainTimeOut som används för normala frågor. Denna kan sättas individuellt per port varför 300 baud och 2400 baud kan hanteras individuellt och optimalt.  Under tiden arbetet pågår kan uppstartsfrågan stängas av helt och hållet med parameter IgnoreDeviceStatusStartup. Se vidare i drivrutinsmanualen.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Citect drivrutinen har stöd för multitelegram och om du har en multitelegrammätare som Armatec eller F4-mätare från Metrima ansluten läses samtliga telegram från mätaren. Den vardagliga information ligger normalt i telegram nr 1 och om du enbart vill läsa ut denna information ska du sätta parametern NrOfTelegrams=1 vilket innebär att endast telegram nr 1 kommer att läsas. Detta gör att belastningen på själva M-Bus linan kommer att minska drastiskt.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Efter en ändring i projektet i PiiGAB Explorer måste både filen sparas och Serverprocessen kopplas startas om. Om inte detta är gjort kommer de mätare som berörs av ändringen ej få kommunikation.

Spara projektet

 

 

Stoppa servern via  knappen Stop Monitor

 

Statusen på servern skall bli röd. Först då är servern avstängd.
Efter detta kan anslutningen startas igen.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Först måste du ställa in så att själva initialiseringsförfrågan kan loggas i syslog.dat. Detta gör du genom att skriva in DebugStr=* ALL för din drivrutin i Citect.ini. ’*’ kan ersättas av portnamnet och då loggas endast denna port.
För exempelvis M-Bus kan det se ut enligt följande:
[MBUSCIT]
DebugStr=Port1_Board1 ALL
Nu kan du se om det ställs en fråga och om du får något svar från din utrustning.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

I detta fall är en eller flera OPC-klienter fortfarande anslutna mot OPC-servern. Vill du stoppa OPC-servern, för att exempelvis testa en ny konfiguration, måste alla OPC-klienter släppa sin anslutning mot OPC-servern.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

De olika formaten finns angivna på PiiGAB QuickPost konfigurationssida i File Format fältet. I manualen går det att läsa mer om de olika formaten.

Kategori OPC och Citect
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Quickloop (5)

Genom att ändra parametern ArrayLimit så kan du sampla 1-10 taggar samtidigt.

Kategori Quickloop
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Det första du bör kontrollera är att du verkligen har ställt in en samplingstid på de aktuella taggarna. Är de inställda till 00.00:00:00 så kommer inte samplingen att starta.

Kategori Quickloop
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Genom att bocka i ”Sample At Startup” kommer första samplingen att utföras direkt även om du valt att samplingen skall utföras varje hel timma.

Kategori Quickloop
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Under avancerade inställningar för projektet finns parametern Trådar. Sätt den till 1 som värde.

Kategori Quickloop
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

För att kunna köra QuickLoop behövs .NET-framework 4.5.2 vara installerat på datorn.

Bland andra har dessa operativsystem stöd för .NET Framework 4.5.2:

 • Windows 7 (x86 eller x64) med service pack 1.
 • Windows 8 (x86 eller x64) med Update.
 • Windows 10 (x86 eller x64).
 • Windows Server 2008 R2 (x64) med service pack 1.
 • Windows Server 2012 (x64).
 • Windows Server 2012 R2 (x64).
Kategori Quickloop
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

RS485 converter - Viltrus (3)

Viltrus Converter Mbus2RS485
250 laster

Mbus ansluts till Converter plint 1 och 2 – polaritetsoberoende

Om korrekt anslutet skall Operating blinka samt Offline och Overload skall vara släckta.
(vid få laster kan fortfarande Offline lysa)

RS485 mellan Converter och Piigab

T+/R+ (3) på Converter kopplas till RS485 A (8) på Piigab

T-/R- (4) på Converter kopplas till RS485 B (9) på Piigab

GND (5) på Converter kopplas till GND (10) på Piigab

PlintBeskrivning
1Mbus +
2Mbus –
3RS485  TD(A+)
4RS485  TD(B-)
5RS485  GND
6230V    GND
7230V    N
8230V    L
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Om kommunikationen ej fungerar kontrollera att ingen annan process låser den porten.

Kontrollera att ej Modbus2Mbus eller ngn slavport är satt till RS485.

Aktivera även RS-485 Failsafe i MBushub för stabilare insamling.

Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Följande visar hur man konfigurerar en PiiGAB M-Bus 900/900S för att möjliggöra att M-Bus mätare läses över RS485.

 1. Start omvandlarens webgränssnitt i valfri webläsare.
 2. Gå till Configuration sidan.
 3. Tryck på önskad slavport som ska konfigureras för RS485.
 4. Ange följande parametrar:
  • Type: Serial.
  • Com port: RS-485.
  • Baud raute: Önskad kommunikationshastighet på RS485-slingan.
  • Bit Number: Antal databitar på RS485-slingan.
  • Parity: Paritet för RS485-slingan.
  • Stop Bit: Antal stoppbitar för RS485-slingan.
  • Timeout: Förväntad tid att få svar från M-Bus mätaren.
  • Protocol: Det dataprotokoll som används på RS485-slingan.
 5. Tryck på Save settings.
 6. Koppla in RS485-kabelns på omvandlarens plintar 8 (A) och 9 (B):

Bilden visar hur Slave port 2 är konfigurerad för RS485 på 2400 baud, 8 databitar, jämn paritet, 1 stoppbit, 2000ms som timeout och M-Bus kommunikation.

OBS:

 • Se till att RS485-porten inte används i omvandlaren av någon annan slavport, eller Modbus2MBus och Wireless M-Bus programmen.
 • A och B anslutningarna ska troligtvis gå till motsatta anslutningar A och B.
  Exempelvis: A->A och B->B.
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

DLMS2MBUS (2)

Ladda hem mätarlistan dlms2mbus_meterlist.csv under fliken Administration.

Redigera filen i Anteckningar eller Excel och ersätt mätarnumret på den gamla mätaren med det nya.

Vill ni lista mätaren i Overview behöver även ett mätarbyte ske där

Ladda sedan upp den redigerade filen i programmet DLMS2MBUS.

Normalt dröjer det upp till 30 minuter innan mätaren blivit läst och sparad i programmets minne för åtkomst från övriga system/program.

Kategori DLMS2MBUS
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Skapa en lista på era mätare enligt definierad mall.

Primär adressMätartypMätaridMätarnamnBenämning

Filformatet skall vara av typ .csv

Listan laddas upp på 900:an under programmet DLMS2MBUS

Ställ parametrarna för läsningen efter tycke. Rekommenderat är en avläsningsperiod på 30 minuter och en levnadslängd på telegrammet på 1440 minuter.

Ni kan sedan se senaste utläsningen under fliken Results (Uppdateras efter en utläsning är klar).

För de som vill lista mätarna under Overview så behövs de även adderas där.

Kategori DLMS2MBUS
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0

Övrigt (1)

Våra konfigurationsfiler och mätarlistor är i CSV format.

Vill du redigera dessa i Excel kommer de se märkliga ut när du öppnar dem då all information ligger i samma kolumn.

För en enklare överblick följ dessa steg.

Markera kolumn A.
Gå till Data i menyn
Välj sedan Text till kolumn


När guiden frågar om Ursprunglig datatyp väljer du Avgränsade fält och sedan Nästa
Välj nu att Komma skall vara en avgränsare, tryck Nästa och sedan Slutför.

Nu har informationen delats upp i olika kolumner.

Kategori Övrigt
Tycker du att svaret hjälpte dig?
2
0

Input från Kund (1)

Som kund kan du dela med dig av din kunskap och skriva ett eget FAQ inlägg. Efter vi granskat det kommer det publiceras här på vår FAQ

Kategori Input från Kund
Tycker du att svaret hjälpte dig?
1
0

Copyright © 2022 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE