EasyDAClient kraschar vid instansiering

Om du använder .NET Framework 4.6 kommer EasyDAClient klassen krascha vid instansiering. Följande lösning i Windows registret löser problemet:

  • Öppna registret (regedit.exe)
  • Bläddra fram till: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework
  • Skapa ett nytt 32-bitarsvärde (DWORD)
  • Ange namn: useLegacyJIT
  • Sätt värde: 1
  • Stäng registret

OBS: Du kan behöva administratörsrättigheter för att komma åt registret.