Hur är PiiGAB M-Bus 810 inställd vid leverans?

Omvandlaren är normalt inställd på DHCP vid leverans om inget annat har uppgivits vid beställningen. Porten är inställd till 10001 och omvandlaren är dessutom inställd på UDP.