Kan jag själv installera PiiGAB QuickPost?

Ja, PiiGAB QuickPost hämtas på www.piigab.com. I omvandlarens webbgränssnitt på Administrationssidan under Update Software installeras applikationen.