Jag har en mätare på 300 baud och M-Bus omvandlare på 300 baud men kan ändå inte hitta mätarens primära och sekundära adress

Öka värdet på M-BusTimeout. PiiGAB M-Bus Wizard gör säkert timeout då svaret från mätaren inte hunnit komma in. Tryck på Debug/Verktygsmeny/Tidsfördröjningar. Ändra värdet på M-BusTimeout till 10000 millisekunder.