M-Bus Generellt

Under den här avdelningen har vi lagt in generell kommunikationssupport samt information om vad du kan tänka på och kontrollera gällande M-Bus kommunikationen. För de övriga produkter var vänlig se vår FAQ som är kopplad till respektive produkt.

Om du inte får kontakt med en mätare finns det några punkter som du kan undersöka enligt nedan:

 

1. Generell adressering
2. Primär adressering
3. Sekundär adressering
4. Kommunikationshastighet
5. Inkoppling
6. Singel/Multi telegram
7. Tidsfördröjning
8. M-Bus laster
9. M-Bus kablage
10. Välja M-Bus omvandlare

 

1. Generell adressering
Enligt M-Bus standarden ska nya eller okonfigurerade mätare levereras med primäradress 0. Ansluts många nya eller okonfigurerade mätare, samtidigt med adress 0, till M-Bus slingan, kommer du inte att få kontakt med någon av mätarna via primär adressering. Ett sätt att ställa in nya primäradresser är att använda sekundär adressering om mätaren kan kommunicera med sekundäradressering. Vissa mätare stöder dock inte sekundär adressering. I dessa fall måste du använda dig av en speciell mjukvara från mätarleverantören. Stöder mätaren sekundär adressering och adressändring via M-Bus protokollet kan du fjärradministrera adressändringen. Stöder inte mätarna sekundär adressering och ändring av adress via M-Bus behöver du troligtvis koppla från mätarna en och en från M-Bus slingan och ansluta mätaren till en extern M-Bus master för att ändra mätarens adress.

2. Primär adressering
• Primäradressen för avläsning av mätare ska alltid vara inställd inom adressområdet 1-250.
• Normalt levereras mätaren med primäradressen 0, testa först med att kommunicera mot primäradress 0.
• Om du bara har en mätare inkopplad kan du använda primäradress 254 för att avläsa den verkliga primär- och sekundäradressen på mätaren. Alla typer av mätare ska svara på primär adress 254. Om flera mätare är inkopplade på slingan kommer det att bli en kollision då samtliga mätare kommer att svara samtidigt.
• Om mätaren svarar på primäradress 0 är det viktigt att ändra mätaren till en ny primäradress inom standard området 1-250. Detta innebär att det går att koppla in ytterligare en ny mätare på slingan som kan fjärradministreras via primäradress 0.
• Om du har flera mätare inkopplade på M-Bus slingan kontrollera så att inte flera mätare ligger på samma adress. Skulle så vara fallet kommer du inte att få kontakt med någon av dessa mätare.
• Vissa mätare som exempelvis ABB Odin stöder inte komplett primär adressering utan endast adress 0.

3. Sekundär adressering
• Om dina mätare stöder sekundär adressering kan du söka efter mätarna även om alla mätarna på M-Bus linan har samma primäradress, via bland annat PiiGAB:s M-Bus Wizard. Du kan nu ändra primäradress genom att använda mätarens sekundära adress.
• Vissa mätare som exempelvis äldre Kamstrup stöder inte sekundär adressering.

4. Kommunikationshastighet
• När du ändrat kommunikationhastigheten är det viktigt att du läser ut information från mätaren inom ett par minuter med den nya hastigheten. Om så inte sker kommer mätaren, enligt M-Bus standarden, att gå tillbaka till den ursprungliga kommunikationshastigheten.
• Om du använder dig av kommunikationshastigheten 300 baud, kontrollera att tidsfördröjningarna är tillräckligt tilltagna.
• Kan du inte hitta mätaren på M-Bus nätet prova att ändra kommunikationshastigheten. De kommunikationshastigheter som i de flesta fall används är 300 och 2400 baud och ibland 9600 baud. Den vanligaste och rekommenderade hastigheten är 2400 baud. En del mätare är inställda på 300 baud vid leverans. Ändra och testa men tänk på tidsfördröjningen om du bara får kontakt med mätaren när du kör SND_NKE.
• På de flesta mätare kan du enkelt ändra kommunikationshastigheten över M-Bus nätet med hjälp av PiiGABs M-Bus Wizard.

5. Inkoppling
En förutsättning är att mätaren har en M-Bus utgång och/eller ett M-Bus kort inmonterat. Vissa mätare har egen konfigureringsanslutning som inte stöder M-Bus men lätt kan förväxlas. Exempel är Mini-Bus som inte kan användas för standard M-Bus kommunikation.
• Kontrollera så att inte M-Bus slingan av misstag är inkopplad på en pulsingång på mätaren.
• Får du inte kontakt med mätaren trots att du testat olika adresser och olika kommunikationshastigheter tyder det på att antingen är det ett avbrott på M-Bus slingan eller att mätarens inkoppling är felaktig.
• Ett enkelt sätt att testa M-Bus slingan är att mäta spänningen på själva M-Bus slingan. Normal spänning på en M-Bus slinga är mellan 22 och 42V beroende på typ av M-Bus master.
• Det behövs inget termineringsmotstånd på M-Bus kabeln.

6. Singel/Multi telegram
Mätpunkter i en M-Bus mätare är antingen placerade i ett eller flera telegram. För multi-telegrammätare förekommer mätarens mätpunkter i olika telegram. Oftast finns det vanligaste mätpunkterna i första telegrammet. För singeltelegrammätare finns alla mätpunkter i det enda telegrammet.

•Singeltelegrammätare
Avläsning av mätaren sker med REQ_UD2 kommandot. Det finns bara ett telegram att läsa av.

•Multitelegrammätare
För att läsa av en multitelegrammätare måste mätarens telegramräknare först nollställas. På så sätt svarar mätaren med sitt första telegram vid avläsning. Detta sker oftast med SND_NKE kommandot. Ibland kan APP_RESET kommandot krävas med en subkod.

Avläsningen av mätaren sker sen med REQ_UD2 kommandot. Mätaren svarar då med sitt första telegram. Upprepa REQ_UD2 kommandot för att erhålla nästa telegram, o.s.v. Varje telegram kommer ange om det finns mer mätpunkter i nästa telegram. Detta sker med ett fält som kallas för Manufactory Data Header (MDH). Dessa värden gäller för MDH:

• MDH = 0x0F: Inga fler mätpunkter i nästa telegram.
• MDH = 0x1F: Mera mätpunkter i nästa telegram.

Använd Browse mallen i PiiGAB Explorer eller DEBUG rutan i PiiGAB M-Bus Setup Wizard för att finna MDH fältet i telegrammet.

Ta reda på hur många telegram som behövs läsas från mätaren för att erhålla de mätpunkter som önskas. Detta gör man också för att undvika att läsa telegram som inte behövs. Vid nästa läsning skicka SND_NKE kommandot igen för att börja om proceduren.

7. Tidsfördröjningar
• Ett M-Bus  telegram är som störst 261 byte vilket då motsvarar 261*11 bitar (inklusive start, paritet och stop bitar) dvs ca 2800 bitar i svarstelegrammet. Addera sedan till frågan och väntetid innan svaret levereras. Om telegrammet har denna storlek vid 300baud innebär detta att tidsfördröjningen bör vara minst 10 sekunder. Normal timeout för 2400baud är 2-3 sekunder. Ändrar man baudrate från exempelvis 2400 till 300baud är antagligen tidsfördröjningarna för snålt inställda.

8. M-Bus laster
Det uppstår ofta förvirring att en M-Bus last inte är samma sak som en M-Bus mätare. En M-Bus last är enligt M-Bus standarden* definierat till 1.5mA. M-Bus mastrar anger normalt antal M-Bus laster den maximalt klarar av. Detta talar indirekt om hur mycket ström på M-Bus slingan M-Bus mastern kan driva. De flesta M-Bus mätare brukar förbruka en M-Bus last. Det finns dock undantag där en mätare tar upp två eller flera M-Bus laster. Skulle man överstiga antal M-Bus laster för en M-Bus master brukar det oftast visualiseras på mastern. För PiiGABs omvandlare PiiGAB M-Bus 810 och PiiGAB M-Bus 900S indikeras detta med en långsam blinkning på power lampan.

*M-Bus standarden (EN13757)

9. M-Bus kablage
M-Bus standarden* förutskriver en tvåtråds kabel med måtten 2x2x0,8 och med specifikationen 73Ω/km och 120nF/km. Här är en lista med kablagen och E-nummer.

 

Namn Area Motstånd Kapacitans Beskrivning E-nummer
J-H(ST)Hh 2x2x0,8 73,2Ω/km 120nF/km Halogenfri, partvinnad och skärmad 4836650
J-Y(ST)Y 2x2x0,8 73,2Ω/km 100nF/km Partvinnad och icke skärmad 4956560

*M-Bus standarden (EN13757)

 

Rekommenderad längd på M-Busslingan: 1500-2000 meter.

10. Välja M-Bus omvandlare
Här är några punkter att tänka på när man ska välja M-Bus omvandlare.

  • M-Bus laster: Alla M-Bus omvandlare dimensioneras efter hur många M-Bus laster som ska drivas på M-Bus slingan, inte hur många M-Bus mätare kopplade på slingan. En 1 M-Bus laster = 1,5mA och inte 1 M-Bus mätare.

 

  • Klienter: Antal system som ska läsa M-Bus mätarna. T.ex: Citect, M-Bus OPC, PLC, SCADA eller HMI.
   För PiiGAB M-Bus 810 kan bara en klient läsa M-Bus mätarna.
   För PiiGAB M-Bus 900S kan upp till fyra klienter läsa M-Bus mätarna.

 

 • Protokoll: De protokoll som klienterna kommunicerar med omvandlaren. Både dataprotokoll och bärprotkoll.
  För PiiGAB M-Bus 810 måste klienten kommunicera M-Bus över UDP/IP, TCP/IP eller RS232.
  För PiiGAB M-Bus 900S finns stöd för M-Bus, Modbus och MBusASCII över UDP/IP, TCP/IP, RS232, RS485 eller M-Bus slav. Dessutom finns tilläggsprogram QuickPost, Modbus2Mbus och Wireless M-Bus.