Under den här avdelningen har vi lagt in generell kommunikationssupport samt information om vad du kan tänka på och kontrollera gällande M-Buskommunikationen. För övriga produkter var vänlig se vår FAQ som är kopplad till respektive produkt.

Om du inte får kontakt med en mätare finns det några punkter som du kan undersöka enligt nedan:

Enligt M-Bus standarden ska nya eller okonfigurerade mätare levereras med primäradress 0. Ansluts många nya eller okonfigurerade mätare, samtidigt med adress 0, till M-Bus slingan, kommer du inte att få kontakt med någon av mätarna via primär adressering. Ett sätt att ställa in nya primäradresser är att använda sekundär adressering om mätaren kan kommunicera med sekundäradressering. Vissa mätare stöder dock inte sekundär adressering. I dessa fall måste du använda dig av en speciell mjukvara från mätarleverantören. Stöder mätaren sekundär adressering och adressändring via M-Bus protokollet kan du fjärradministrera adressändringen. Stöder inte mätarna sekundär adressering och ändring av adress via M-Bus behöver du troligtvis koppla från mätarna en och en från M-Bus slingan och ansluta mätaren till en extern M-Bus master för att ändra mätarens adress.

 • Primäradressen för avläsning av mätare ska alltid vara inställd inom adressområdet 1-250.
 • Normalt levereras mätaren med primäradressen 0, testa först med att kommunicera mot primäradress 0.
 • Om du bara har en mätare inkopplad kan du använda primäradress 254 för att avläsa den verkliga primär- och sekundäradressen på mätaren. Alla typer av mätare ska svara på primär adress 254. Om flera mätare är inkopplade på slingan kommer det att bli en kollision då samtliga mätare kommer att svara samtidigt.
 • Om mätaren svarar på primäradress 0 är det viktigt att ändra mätaren till en ny primäradress inom standard området 1-250. Detta innebär att det går att koppla in ytterligare en ny mätare på slingan som kan fjärradministreras via primäradress 0.
 • Om du har flera mätare inkopplade på M-Bus slingan kontrollera så att inte flera mätare ligger på samma adress. Skulle så vara fallet kommer du inte att få kontakt med någon av dessa mätare.
 • Vissa mätare som exempelvis ABB Odin stöder inte komplett primär adressering utan endast adress 0.
 • Om dina mätare stöder sekundäradressering kan du söka efter mätarna även om alla mätarna på M-Busslingan har samma primäradress, via bland annat PiiGAB:s M-Bus Wizard. Du kan nu ändra primäradress genom att använda mätarens sekundära adress.
 • Vissa mätare som exempelvis äldre Kamstrup stöder inte sekundäradressering.
 • När du ändrat kommunikationhastigheten är det viktigt att du läser ut information från mätaren inom ett par minuter med den nya hastigheten. Om så inte sker kommer mätaren, enligt M-Bus standarden, att gå tillbaka till den ursprungliga kommunikationshastigheten.
 • Om du använder dig av kommunikationshastigheten 300 baud, kontrollera att tidsfördröjningarna är tillräckligt tilltagna.
 • Kan du inte hitta mätaren på M-Bus nätet prova att ändra kommunikationshastigheten. De kommunikationshastigheter som i de flesta fall används är 300 och 2400 baud och ibland 9600 baud. Den vanligaste och rekommenderade hastigheten är 2400 baud. En del mätare är inställda på 300 baud vid leverans. Ändra och testa men tänk på tidsfördröjningen om du bara får kontakt med mätaren när du kör SND_NKE.
 • På de flesta mätare kan du enkelt ändra kommunikationshastigheten över M-Busnätet med hjälp av PiiGABs M-Bus Wizard.
 • En förutsättning är att mätaren har en M-Busutgång och/eller ett M-Buskort inmonterat. Vissa mätare har egen konfigureringsanslutning som inte stöder M-Bus men lätt kan förväxlas. Exempel är Mini-Bus som inte kan användas för standard M-Buskommunikation.
 • Kontrollera så att inte M-Busslingan av misstag är inkopplad på en pulsingång på mätaren.
 • Får du inte kontakt med mätaren trots att du testat olika adresser och olika kommunikationshastigheter tyder det på att antingen är det ett avbrott på M-Busslingan eller att mätarens inkoppling är felaktig.
 • Ett enkelt sätt att testa M-Busslingan är att mäta spänningen på själva slingan. Normal spänning på en M-Busslinga är mellan 22 och 42V beroende på typ av M-Busmaster.
 • Det behövs inget termineringsmotstånd på M-Buskabeln.

Mätpunkter i en M-Busmätare är antingen placerade i ett eller flera telegram. För multi-telegrammätare förekommer mätarens mätpunkter i olika telegram. Oftast finns det vanligaste mätpunkterna i första telegrammet. För singeltelegrammätare finns alla mätpunkter i det enda telegrammet.

 • Singeltelegrammätare

Avläsning av mätaren sker med REQ_UD2 kommandot. Det finns bara ett telegram att läsa av.

 • Multitelegrammätare

För att läsa av en multitelegrammätare måste mätarens telegramräknare först nollställas. På så sätt svarar mätaren med sitt första telegram vid avläsning. Detta sker oftast med SND_NKE kommandot. Ibland kan APP_RESET kommandot krävas med en subkod.

Avläsningen av mätaren sker sen med REQ_UD2 kommandot. Mätaren svarar då med sitt första telegram. Upprepa REQ_UD2 kommandot för att erhålla nästa telegram, o.s.v. Varje telegram kommer ange om det finns mer mätpunkter i nästa telegram. Detta sker med ett fält som kallas för Manufactory Data Header (MDH). Dessa värden gäller för MDH:

 • MDH = 0x0F: Inga fler mätpunkter i nästa telegram.
 • MDH = 0x1F: Mera mätpunkter i nästa telegram.

Använd Browse mallen i PiiGAB Explorer eller DEBUG rutan i PiiGAB M-Bus Setup Wizard för att finna MDH fältet i telegrammet.

Ta reda på hur många telegram som behövs läsas från mätaren för att erhålla de mätpunkter som önskas. Detta gör man också för att undvika att läsa telegram som inte behövs. Vid nästa läsning skicka SND_NKE kommandot igen för att börja om proceduren.

Ett M-Bustelegram är som störst 261 byte vilket då motsvarar 261*11 bitar (inklusive start, paritet och stop bitar) dvs ca 2800 bitar i svarstelegrammet. Addera sedan till frågan och väntetid innan svaret levereras. Om telegrammet har denna storlek vid 300 baud innebär detta att tidsfördröjningen bör vara minst 10 sekunder. Normal timeout för 2400 baud är 2-3 sekunder. Ändrar man baudrate från exempelvis 2400 till 300 baud är antagligen tidsfördröjningarna för snålt inställda.

Det uppstår ofta förvirring att en M-Buslast inte är samma sak som en M-Busmätare. En M-Buslast är enligt M-Busstandarden* definierad till 1.5mA. M-Busmastrar anger normalt antal M-Buslaster den maximalt klarar av. Detta talar indirekt om hur mycket ström på M-Busslingan M-Busmastern kan driva. De flesta M-Busmätare brukar förbruka en M-Buslast. Det finns dock undantag där en mätare tar upp två eller flera M-Buslaster. Skulle man överstiga antal M-Buslaster för en M-Busmaster brukar det oftast visualiseras på mastern. För PiiGABs omvandlare PiiGAB M-Bus 810 och PiiGAB M-Bus 900 indikeras detta med en långsam blinkning på powerlampan.

*M-Busstandarden (EN13757)

M-Busstandarden* förutskriver en tvåtrådskabel med måtten 2x2x0,8 och med specifikationen 73Ω/km och 120nF/km. Här är en lista med kablagen och E-nummer.

Namn J-H(ST)Hh J-Y(ST)Y
Area 2x2x0,8 2x2x0,8
Motstånd 73,2Ω/km 73,2Ω/km
Kapacitans 120nF/km 100nF/km
Beskrivning Halogenfri
Partvinnad
Skärmad
Partvinnad
Icke skärmad
E-nummer 4836650 4956560

*M-Busstandarden (EN13757)

Rekommenderad längd på M-Busslingan: 1500-2000 meter.

Här är några punkter att tänka på när man ska välja M-Busomvandlare.

 • M-Buslaster: Alla M-Bus omvandlare dimensioneras efter hur många M-Buslaster som ska drivas på M-Busslingan, inte hur många M-Busmätare som är kopplade på slingan. En 1 M-Buslast = 1,5mA och inte 1 M-Busmätare.
 • Klienter: Antal system som ska läsa M-Busmätarna. T.ex: Citect, M-Bus OPC, PLC, SCADA eller HMI.
  För PiiGAB M-Bus 810 kan bara en klient läsa M-Busmätarna.
  För PiiGAB M-Bus 900 kan upp till fyra klienter läsa M-Busmätarna.
 • Protokoll: De protokoll som klienterna kommunicerar med omvandlaren. Både dataprotokoll och bärprotkoll.
  För PiiGAB M-Bus 810 måste klienten kommunicera M-Bus över UDP/IP, TCP/IP eller RS232.
  För PiiGAB M-Bus 900 finns stöd för M-Bus, Modbus och MBusASCII över UDP/IP, TCP/IP, RS232, RS485 eller M-Bus slav. Dessutom finns tilläggsprogram QuickPost, Modbus2Mbus och Wireless M-Bus.

Hittar du inte den information du söker? Uppmärksamma oss gärna på detta med ett mail till support@piigab.se. Vi vill även tipsa om våra manualer och våra ”getting started” dokument som du hittar under nedladdningar och respektive produkt. I dessa dokument hittar du värdefull information om hur du kommer vidare.

Om du söker efter funktioner eller om du upptäcker att något inte fungerar som förväntat, tveka inte att kontakta oss så vi kan justera hjälpfiler eller funktioner inför nästa uppdatering. Är det någonting som du saknar eller som du tycker kan göras bättre informera oss så vi kan lägga in det i vår lista över önskade funktioner.

Kontakta oss.

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE