Kunden:

Brf Smörslottsparken i Göteborg har byggts i olika etapper av det börsnoterade fastighetsbolaget Balder. Den tredje etappen består av 297 nyproducerade lägenheter som har 645 mätpunkter.

Slutkunden i projektet är Brf Smörslottsparken.

Infometrics kunder är fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som man hjälper genom att effektivt mäta och sänka deras energikostnader och att göra dem miljöeffektivare. Tjänsterna som man erbjuder är IMD (Individuell Mätning och Debitering), debitering av förbrukningen från laddstolpar samt ”Gemensam el”. Infometric har sedan 1995 samlat in mer än en miljard mätvärden.

Infometric är marknadsledare och har kontor i Sollentuna och Göteborg.

Utmaningen:

Mätning av varmvatten, kallvatten samt temperatur i 297 lägenheter.

Kravet var att insamlingen skall ske med ett trådat M-Bus system. Tillsammans med mätinsamlingen innehöll uppdraget även Infometrics IMD-System Infosam.

Under byggnationen av Smörslottsparken tillkom önskemål att man ville komplettera insamlingen med värmemängdsmätning. Utmaningen var att man redan påbörjat byggnationen och ombyggnationen av kanalisationen skulle innebära stora ombyggnadskostnader.

Lösningen:

För att komma förbi de stora ombyggnadskostnaderna som kanalisation i efterhand skulle kräva föreslog Infometric att man kompletterande med ett trådlöst M-Bus system.

”Naturligtvis är det kostnadseffektivare att få in detta under projekteringsfasen, men det är en otrolig möjlighet att kunna komplettera med trådlösa mätare i ett senare skede.” 

säger Mikael Jungersten, ansvarig för projektförsäljning för BRF:er region väst och syd.

PiiGABs Gateway 900T/S möjliggör att kombinera både trådade och trådlösa mätare i samma gateway.

Hjärtat i insamlingssystemet är gatewayen PiiGAB 900S som samlar in mätdatan. Utifrån den insamlade datan optimeras värmen i lägenheterna för att spara energi, ekonomi och miljö. Förbrukningen av respektive lägenhets varmvatten skickas till IMD-system för individuell debitering till lägenhetsinnehavarna.

I det aktuella projektet valde man slutligen inte kompletteringen med värmemängdsmätning men möjligheten att kunna erbjuda detta är en styrka.

”PiiGAB ligger i framkant i utvecklingen. De har tekniskt bra produkter med flera olika portar som gör att man kan uppdatera enheten och programmera om den enkelt”, fortsätter Mikael Jungersten

297 st

lägenheter i projektet

645 st

mätpunkter i projektet

Fakta lösning

Via omvandlaren PiiGAB M-Bus 900 samlas mätvärden från tusentals mätpunkter in. När värdena samlats in används applikationen QuickPost för att automatiskt posta värdena till en FTP-server där dom importeras till IMD-systemen.

Med tillägget Wireless kan trådlösa M-Busmätare läsas in i samma gateway.

Vill du veta mer om lösningen?

Kontakta gärna oss så berättar vi mer och hjälper dig vidare.

KUNDCASE

Referenser

Eviny

Eviny

Eviny är en av Norges största energiförsörjningsproducenter, som tillverkar och distribuerar el till över 180 000 kunder. Eviny har ett stort miljöengagemang och säger själva att ”samhället behöver mer grön energi och goda innovativa lösningar som gör livet...
Trygghetslösning för HSB Brf Siken

Trygghetslösning för HSB Brf Siken

I HSB Brf Siken ville man kunna övervaka lägenheterna på ett optimalt sätt så att man fick den information som man sökte. Det var viktigt att kunna få information om temperaturen i varje lägenhet/våningsplan, så att förvaltaren kan optimera och balans...
Västfastigheter

Västfastigheter

Västfastigheter förser Västra Götalandsregionen med lokaler, främst tillhandahålls lokaler för sjukvården men företaget äger och förvaltar även lokaler för museer, folkhögskolor och naturbruksgymnasier. Västfastigheter tar själva hand om underhåll, d...
Inomhusklimat i norska skolor

Inomhusklimat i norska skolor

Oslo kommun vill registrera data för inomhusklimat vid Apaløkka och Grorud skolor i sitt styrsystem. Det man önskade registrera var Co2, temperatur och luftfuktighet i mer än 250 rum.

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer på PiiGAB?

Vill du veta vad de senaste trenderna är?

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE