Kunden:

HSB Brf Siken i Tyresö har 208 lägenheter och två verksamhetslokaler. Deras huvudbyggnad har 12 trappuppgångar om vardera 8 våningar.

HSB Brf Siken är kund till Home Solutions.

Home Solutions erbjuder sina kunder hjälp med att göra deras fastigheter och bostadsrätter smarta, gröna och hållbara. Home Solutions har över 20 års erfarenhet av digitalisering av bostadsbyggnader och ansluter idag över 60.000 lägenheter.

Utmaningen:

I HSB Brf Siken ville man kunna övervaka lägenheterna på ett optimalt sätt så att man fick den information som man sökte.

Det var viktigt att kunna få information om temperaturen i varje lägenhet/våningsplan, så att förvaltaren kan optimera och balansera temperaturen i husen. Man ville även tidigt kunna få indikation vid vattenskador. Det skulle inte gå så långt att grannen i lägenheten under såg läckaget i sitt tak. Information önskades även vid brand och rökutveckling så att man blev proaktiv i stället för reaktiv. Allt handlar om att förvaltaren skulle ha den information som behövs för att optimera många olika och viktiga parametrar i fastigheten samt skapa trygghet för dom boende.

Tidigare hade man endast en styrdator, en DUC, som kände av temperaturen utomhus. Utefter denna temperatur reglerade man temperaturerna i lägenheterna. Traditionella brandvarnare var tidigare monterade i lägenheterna, med dessa ger ingen mer åtgärd utan endast tjuter. Vattenläckage som kunde uppstå märktes först när större vattenskador redan uppstått.

Home Solutions eftersökte en modernare lösning och ett system som pratade samma kommunikationsspråk (M-Bus).

Lösningen:

Home Solutions erbjöd HSB Brf Siken vår gateway PiiGAB M-Bus 900T Wireless.
PiiGAB M-Bus 900 är en Smart Metering Gateway som pratar både trådad M-Bus och Wireless M-BUS. I detta fall är elmätarna trådade allt annat är trådlöst.

Med PiiGAB M-Bus 900 och Home Solutions system Propeye som man installerade, får man information från temperaturgivare, rökdetektorer och läckagelarmen. För att få radioinfrastrukturen att fungera optimalt har man installerat en repeater på var tredje våning. Denna repeater säkerställer att signalen från alla sensorer och givare når gatewayen, där alla data samlas in. Gatewayen skickar sedan datan vidare till Propeye.

Temperaturgivarna i fastigheten skickar information till förvaltaren som övervakar temperaturnivån i lägenheterna. Förvaltaren sköter inreglering av fastigheten, ser till att det blir balans och justerar radiatorer för att på bästa sätt nå den nivå och besparing som man önskar.

Från rökdetektorerna får man indikation vid brand och rökutveckling. Det sitter även läckagelarm i varje lägenhet under diskbänken. Om det blir läckage eller att rökdetektorerna indikerar skickas ett sms till förvaltaren, till den som bor i lägenheten och till styrelsen.

För att underlätta installationen på plats samt skydda gatewayen förmonterades den i en kapsling, detta utfördes av oss på PiiGAB i förväg innan leverans, en tjänst för att underlätta våra kunders arbete ute på fältet. Där monteras även en router med LTE för smidig och säker åtkomst till datan.

– ”Vi har alltid haft en bra dialog med PiiGAB och de har en bra storlek på sitt företag som gör att de kan vara mycket flexibla. De är väldigt snabba på att hitta bra lösningar och har alltid legat i framkant i utvecklingen”, säger Christer Svensson försäljningschef på Nordic Propeye, Home Solutions i Sverige AB.

Efter implementeringen har HSB Brf Siken fått in den information som de önskade som underlag för att på ett gynnsamt sätt driva fastigheterna.

Vi på PiiGAB är glada att vi har fått vara delaktiga i projektet tillsammans med Home Solutions.

100.000.000 kr

Så mycket kostar vattenskador i fastigheter i Sverige, varje vecka

Visste du att kostnaden för åtgärd av vattenskador i lägenheter ligger på mellan 80 000 – 133 000 kronor. Vattenskador är det vanligaste och dyraste skadorna i en fastighet.

Vattenskador i fastigheter kostar ca 100 miljoner kronor, i veckan i Sverige enligt organisationen Bostadsrätterna som är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Sammanfattningsvis är läckagelarm en bra investering.

KUNDCASE

Referenser

Brf Smörslottsparken i Göteborg

Brf Smörslottsparken i Göteborg

Mätning av varmvatten, kallvatten samt temperatur i 297 lägenheter. Kravet var att insamlingen skall ske med ett trådat M-Bus system. Tillsammans med mätinsamlingen innehöll uppdraget även Infometrics IMD-System Infosam.
Eviny

Eviny

Eviny är en av Norges största energiförsörjningsproducenter, som tillverkar och distribuerar el till över 180 000 kunder. Eviny har ett stort miljöengagemang och säger själva att ”samhället behöver mer grön energi och goda innovativa lösningar som gör livet...
Repeatrar vid fjärravläsning av vattenmätare i Ystads kommun

Repeatrar vid fjärravläsning av vattenmätare i Ystads kommun

År 2011 tog Ystads kommun de första stegen för att börja ersätta mekaniska vattenmätare. När kommunen under 2019 tog beslut om att ersätta i princip alla mekaniska vattenmätare innebar det även en strategisk och teknisk utmaning. Under 2022 inleddes ...
Västfastigheter

Västfastigheter

Västfastigheter förser Västra Götalandsregionen med lokaler, främst tillhandahålls lokaler för sjukvården men företaget äger och förvaltar även lokaler för museer, folkhögskolor och naturbruksgymnasier. Västfastigheter tar själva hand om underhåll, d...
Inomhusklimat i norska skolor

Inomhusklimat i norska skolor

Oslo kommun vill registrera data för inomhusklimat vid Apaløkka och Grorud skolor i sitt styrsystem. Det man önskade registrera var Co2, temperatur och luftfuktighet i mer än 250 rum.

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer på PiiGAB?

Vill du veta vad de senaste trenderna är?

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE