Om cookies

Den här webbplatsen använder cookies

Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (sessions cookies).
Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en viss tid.
Temporära cookies lagras tillfälligt i din dators minne och tas bort efter avslutat besök.

På PiiGABs webbplats används permanenta cookies vid nedladdning av mjukvaror
samt för vårt statistikverktyg.

Vill du undvika cookies kan du göra det genom att ställa in din webbläsares
säkerhetsinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om
en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade
cookies raderas. Se vidare webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Väljer du att inte acceptera cookies kan webbplatsen fortfarande användas men
med något begränsad kapacitet.

Förekomst av cookies på andra sidor

På vår webbplats har vi länkar till (och länkar även in information från) samarbetspartners.
Eventuell förekomst av cookies på dessa sidor ligger utanför vår kontroll.