Om du behöver felsöka M-Bus mätare som är kopplade till en PiiGAB M-Bus 810 behöver du tänka på följande saker för att ha rätt förutsättningar att felsöka.

Fyra bra verktyg att använda under felsökning är:

IP-adress
Vilken IP-adress har omvandlaren? För att få nätverkskontakt med omvandlaren behöver du ställa din dator inom samma nätverksområde som omvandlaren är placerad i. Finns en IT-ansvarig kontaktar du denne för att erhålla en IP-adress som din dator ska ställas till för att få kontakt med omvandlaren.
I PiiGAB M-Bus Wizard kan man söka efter omvandlare på nätverket eller ”pinga” omvandlarens IP-adress för att verifiera att nätverkskontakten fungerar.

Om det inte går att få reda på den befintliga IP-adressen behöver du ställa en ny IP-adress.
Läs befintlig FAQ Initial kontakt för att ställa en ny IP-adress.

Port
Vilken port är omvandlaren inställd på för att M-Bus klienten ska kunna kommunicera med M-Bus mätarna? Har du nätverkskontakt med omvandlaren kan du använda PiiGAB M-Bus Wizard och ta reda på vilken port omvandlaren använder sig av.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

Protokoll
Vilket protokoll är omvandlaren inställd på för att M-Bus klienten ska kunna kommunicera med M-Bus mätarna? Har du nätverkskontakt med omvandlaren kan du använda PiiGAB M-Bus Wizard och ta reda på vilket protokoll omvandlaren använder.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

OBS: Använder omvandlaren TCP kanske det inte går att ansluta till omvandlaren med PiiGAB M-Bus Wizard för att testa kommunikation med M-Bus mätarna. Detta beror då på att en annan klient redan är ansluten på den porten som omvandlaren använder. Ändra porten, byt till UDP eller stäng av klienten.

Kommunikationshastighet
Vilket kommunikationshastighet är omvandlaren inställd för att kommunicera med M-Bus mätarna? Har du nätverkskontakt med omvandlaren kan du använda PiiGAB M-Bus Wizard och ta reda på vilken kommunikationshastighet omvandlaren använder.

Starta PiiGAB M-Bus Wizard -> Ändra omvandlarens parametrar -> Anslut via nätverk.

OBS: Är omvandlaren ställd på 300 baud är kommunikationshastigheten väldigt långsam. Tänk då på ställa timeouten i PiiGAB M-Bus Wizard för att hantera långa svarstider.

M-Bus mätare
Finns det någon dokumentation över vilka M-Bus mätare som är kopplade till omvandlaren? Vilka adresser är M-Bus mätarna ställa på? (Primäradresser eller sekundäradresser).

Finns det en dokumentation över mätare på anläggningen kan du enklast testa varje mätare en och en med PiiGAB M-Bus Wizard. Det går också använda sökfunktionen i PiiGAB M-Bus Wizard.

Finns det ingen dokumentation över vilka mätare som är kopplade på omvandlaren kan man använda sökfunktionen i PiiGAB M-Bus Wizard. Om inte sökfunktionen visar alla mätare på slingan måste man söka upp varje mätare i anläggningen och testa dem individuellt med dess M-Bus adress (primär- eller sekundäradress).

M-Bus mätare som inte svarar
Om en M-Bus mätare inte svarar måste man testa mätaren separat. Om möjligt koppla bort övriga mätare från omvandlaren och testa om det går att kommunicera med den specifika mätaren. Prova med primäradress 254 eller mätarens riktiga primär- eller sekundäradress.

Om det inte går att koppla ur övriga mätare från omvandlaren kan man testa mätaren separat med en MicroMaster USB.

Kategori 900S/T, 810, PiiGAB Wizard
Tycker du att svaret hjälpte dig?
0
0
0 Kommentarer

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *