Kunden:

Eviny är en av Norges största energiförsörjningsproducenter, som tillverkar och distribuerar el till över 180 000 kunder. Eviny har ett stort miljöengagemang och säger själva att ”samhället behöver mer grön energi och goda innovativa lösningar som gör livet enklare och bättre för människor”. Förutom att bidra med klimatvänlig energi bidrar företaget även till samhället då man erbjuder både gratis utbildningsprogram samt verkar som sponsorer till många lokala idrottsföreningar.

Eviny är ett framtidsinriktat energiföretag som vill styra den ledande utvecklingen av klimatvänlig energi och innovativa infrastrukturlösningar. Koncernen har sitt huvudkontor i Bergen. Redan nu har Eviny över 30 vattenkraftverk och över 3000 kilometer fibernät. Dessutom bygger och driver företaget fjärrvärmeverk i Bergen. Till vissa av de bostäder som Eviny levererar och försörjer med el erbjuds även individuell mätning av varmvatten för uppvärmning och förbrukning.

Utmaningen:

Eviny Energitjenster har använt sig av M-Bus protokollet i många år, men var inte nöjda med den befintliga lösningen som levererats. Det var ett svårarbetat system och varje gång det behövde göras ändringar eller läggas till mätartyper var man tvungna att vända sig till leverantören, vilket var både tidskrävande och väldigt dyrt. Företaget insåg att det fanns ett behov av en ny kommunikationslösning och började således sitt sökande efter en ny bättre lösning. Efter diskussioner med flera mätarleverantörer fick man höra talas om oss på PiiGAB. I samband med detta tog Øystein Kjosavik, som är energirådgivare på Eviny Energitjenster, kontakt med oss och efter det gick allt väldigt snabbt.

”Det bland annat var den snabba tillbakakopplingen och viljan att leverera en kundanpassad lösning som gjorde att valet föll på PiiGAB. Lösningen vi fick föreslagen var smidig och säker men framförallt användarvänlig.” säger Øystein Kjosavik,

Lösningen:

Initialt behövde Eviny Energitjenster en kommunikationslösning till ett projekt gällande individuell mätning av studentbostäder. Där samlas värden från förbrukningsmätare så som värme, vatten, gas och elmätare in, ifrån varje enskild lägenhet. Därefter debiteras hyresgästen sin individuella förbrukning. Eviny Energitjenster behövde få detta att fungera smidigt, effektivt och säkert och vi kom snart fram till en enkel men ack så effektiv lösning som skulle täcka deras behov, nämligen vår M-Bus omvandlare PiiGAB M-Bus 900 med tilläggsapplikationen QuickPost.

PiiGAB M-Bus 900 samlar in alla mätvärden och QuickPost möjliggör att omvandlaren själv kan skicka mätvärdena till en FTP-server. Eviny Energitjenster efterfrågade även en konfigurationsapplikation, detta då det är väldigt många mätare som ska läsas av och tiden att konfigurera dem var och en för sig skulle bli alldeles för tidskrävande. Vi utvecklade då en applikation som söker upp alla mätare på M-Bus slingan och placerar in dem i rätt mall per automatik. Detta besparar företaget mycket tid och de kan också verka mer självgående.

Tack vare att det finns spårbarhet hela vägen när M-Bus protokollet används gör det avläsningen mer precis och konfigureringen enklare, detta eftersom du kan koppla mätarnumret till avläsningen.

Øystein säger följande om lösningen; ”PiiGAB M-Bus 900 är en väldigt stabil produkt och vi har idag en mycket större kontroll på avläsningen, det är lättare att lägga till mätare och felläsningar har minskat avsevärt. Idag är vi mer eller mindre helt självgående och behöver vi hjälp får vi alltid bra support av er distributör Autic här i Norge eller av era tekniker direkt. Vi har en helt annan arbetssituation idag än vad vi hade förr”.

Efter det första inledande projektet har Eviny Energitjenster successivt börja byta ut de nuvarande lösningarna på övriga anläggningar. Idag har Eviny Energitjenster 65 anläggningar där PiiGAB M-Bus 900 fungerar som avläsningsenhet. För tillfället läses mer än 5000 M-Bus mätare av, alla genom PiiGAB M-Bus 900, dessutom slutförs i skrivandets stund fyra nya anläggningar med över 1300 mätare fördelat på fyra omvandlare, varav en av anläggningarna är Norges största köpcenter. Eviny arbetar efter mottot; ”Vi ger morgondagen nya möjligheter”, och på PiiGAB är vi väldigt stolta och glada över möjligheten att få bidra till det.

29500 st

Antal PiiGAB M-Bus
mätare som läses av

310 st

Antal anläggningar med PiiGAB M-Bus 900

Fakta lösning

Via omvandlaren PiiGAB M-Bus 900 samlas mätvärden från tusentals mätpunkter in. När värdena väl samlats in används applikationen QuickPost för att automatiskt posta värdena till en FTP-server. Vi utvecklade även en speciellt framtagen konfigureringsapplikation för Eviny , nämligen Eviny Config, detta för att de skulle få en smidigare och säkrare lösning. Eviny Config söker upp mätarna automatiskt och kopplar mätarna till rätt kategori. Då Eviny Config använder mätarnummer till att hämta mätvärden från mätaren bidrar det till en säker spårbarhet och en enkel konfigurering.

Vår lösning har gett Eviny Energitjenster både en bättre arbetssituation och en mer tillförlitlig debiteringstjänst. Idag kan de arbeta betydligt mer självständigt och sparar på det sättet både tid och pengar. Med denna lösning kommer de även ett steg längre i att erbjuda mer grön energi och innovativa lösningar som gör livet enklare och bättre för människor.

Vill du veta mer om lösningen?

Kontakta gärna oss så berättar vi mer och hjälper dig vidare.

KUNDCASE

Referenser

Brf Smörslottsparken i Göteborg

Brf Smörslottsparken i Göteborg

Mätning av varmvatten, kallvatten samt temperatur i 297 lägenheter. Kravet var att insamlingen skall ske med ett trådat M-Bus system. Tillsammans med mätinsamlingen innehöll uppdraget även Infometrics IMD-System Infosam.
Repeatrar vid fjärravläsning av vattenmätare i Ystads kommun

Repeatrar vid fjärravläsning av vattenmätare i Ystads kommun

År 2011 tog Ystads kommun de första stegen för att börja ersätta mekaniska vattenmätare. När kommunen under 2019 tog beslut om att ersätta i princip alla mekaniska vattenmätare innebar det även en strategisk och teknisk utmaning. Under 2022 inleddes ...
Trygghetslösning för HSB Brf Siken

Trygghetslösning för HSB Brf Siken

I HSB Brf Siken ville man kunna övervaka lägenheterna på ett optimalt sätt så att man fick den information som man sökte. Det var viktigt att kunna få information om temperaturen i varje lägenhet/våningsplan, så att förvaltaren kan optimera och balans...
Västfastigheter

Västfastigheter

Västfastigheter förser Västra Götalandsregionen med lokaler, främst tillhandahålls lokaler för sjukvården men företaget äger och förvaltar även lokaler för museer, folkhögskolor och naturbruksgymnasier. Västfastigheter tar själva hand om underhåll, d...
Inomhusklimat i norska skolor

Inomhusklimat i norska skolor

Oslo kommun vill registrera data för inomhusklimat vid Apaløkka och Grorud skolor i sitt styrsystem. Det man önskade registrera var Co2, temperatur och luftfuktighet i mer än 250 rum.

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer på PiiGAB?

Vill du veta vad de senaste trenderna är?

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE