Jag har många mätare på samma bildsida och får #COM emellanåt

Citect drivrutinen har stöd för multitelegram och om du har en multitelegrammätare som Armatec eller F4-mätare från Metrima ansluten läses samtliga telegram från mätaren. Den vardagliga information ligger normalt i telegram nr 1 och om du enbart vill läsa ut denna information ska du sätta parametern NrOfTelegrams=1 vilket innebär att endast telegram nr 1 kommer att läsas. Detta gör att belastningen på själva M-Bus linan kommer att minska drastiskt.