Utbildning ett måste för optimal fastighetsförvaltning

Utvecklingen går i rasande takt framåt inom fastighetsbranschen och behovet av att hänga med kunskapsmässigt ökar naturligtvis i samma takt. För att möta marknadens kunskapstörst finns det olika vägar att gå. Alternativen är beroende på nivå och var i ledet man verkar.

Det finns flera YH-utbildningar på marknaden som är grunden för dem som önskar att arbeta inom fastighetsförvaltning.

PiiiGAB erbjuder löpande kurser för dem som är i branschen och vill uppdatera sin kompetens i takt med utvecklingen.
Marknaden erbjuder olika slags utbildningar och kurser som krävs för att bli och/eller vara en uppdaterad medspelare inom fastighetsbranschen.

Utbildning för blivande fastighetsförvaltare

Newton är en fristående utbildningsverksamhet som ägs av Storskogen Invest och bedriver yrkeshögskola, diplomutbildningar och fastighetskurser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Man riktar sig både till såväl enskilda individer som till näringslivet. I skolans ledning sitter det personer från Näringslivet som gör att utbildningen är i förenligt med verkligheten. Nedan är de CSN-berättigade YH-kurserna som de bedrivs inom fastighetsförvaltning:

  • Fastighetsförvaltare, 2,5 år:
  • Fastighetsförvaltare – Teknisk inriktning, 2 år

Efter utbildningen arbetar man som namnet säger, fastighetsförvaltare. Det yrket kan ha lite olika inriktningar såsom teknisk eller kommersiell. En del arbetar även som projektledare inom fastighet eller mäklare för hyreskontrakt.

”Jag ville skaffa mig en utbildning och har alltid tyckt att fastighetsförvaltning är intressant. Det som gjorde att jag valde Newton är bland annat att det är totalt 30 veckor LIA (praktik) under utbildningstiden som är fördelad på tre perioder”, säger Niklas Karlsson som läser första året på utbildningen till Fastighetsförvaltare.

Fastighetsakademin ligger i Göteborg och är en yrkeshögskola. Den ägs och drivs av ett 60-tal, både kommunala aktörer och privata fastighetsbolag. Fastighetsbranschen är mycket engagerad i skolans utveckling och innehåll. Man har sedan den startades 1999 utbildat över 3000 medarbetare i fastighetsbranschen. Lärarna är handplockade från branschen. 96% av de diplomerade studenterna har redan ett arbete vid examen då många redan rekryteras vid sin LIA-praktik. Nedan är de CSN-berättigade YH-kurserna som de bedrivs inom fastighetsförvaltning:

  • Fastighetsförvaltare med teknisk inriktning, 2,5 år
  • Fastighets- och energitekniker, 1,5 år
  • Diplomerad fastighetsförvaltare, 1 år
  • Teknisk förvaltare, 2,5 år
  • Fastighetsingenjör år 2 år

Efter examen hos Fastighetsakademin kan man exempelvis arbeta som fastighetsförvaltare, teknisk förvaltare, men även fastighetstekniker.

” En stor fördel med yrkeshögskolor såsom Fastighetsakademin, som har skräddarsydda utbildningar mot fastighetsbranschen, är att de just är anpassade mot arbetsplatserna. Där är arbetsgivarna med som intressenter i skolorna”, säger Markus Lihnell, utbildare på Fastighetsakademin och projektledare på Oaks.

Fortbildning för integratör och slutkund med flera

PiiGAB Academy. PiiGAB är kunskapsledare inom datakommunikation och i synnerhet inom mätdatainsamling, M-Busteknologin. Man drar nytta av sina styrkor med kunskap och expertis inom bolaget samt den stora erfarenhet som man åligger genom att ha genomfört många olika typer av utbildningar med huvudinriktning inom kommunikation för industri- och fastighetsautomation. Man erbjuder både färdiga kurspaket och företagsanpassade alternativ. Utbildningarna vänder sig till flera olika yrkesroller inom branschen och de olika leden. Exempel på yrkesroller som går kurserna är drifttekniker, projektledare, automationstekniker och fastighetsförvaltare.

Färdiga kurspaket i Göteborg:

Företagsanpassade alternativ:

Dessa utbildningar genomförs antingen i PiiGABs lokaler eller på kundens kontor. Utbildningen skräddarsys efter önskemål. Här är möjligheterna många. Önskar man att lära sig mer om grunderna inom datakommunikation, utöka spetskompetensen eller kanske inleda en kick-off med en kortare genomgång? Valet är kundens.

”Våra kurser är väldigt omtyckta – vi har djup kunskap från branschen och vi har alltid legat i framkant i utvecklingen”
Håkan Carlund, VD på PiiGAB.

”Att statistiken dessutom visar att 9 av 10 har fått jobb inom 6 månader efter utbildningen och att det är mycket frihet under ansvar så att man kan planera in lite extrajobb under studietiden är också viktiga faktorer vid val av skola”

Säger Niklas Karlsson som läser första året på utbildningen till Fastighetsförvaltare

” De flesta som utbildar på skolorna har någon typ av anknytning till respektive disciplin och bransch och försöker därmed styra innehållet så att det blir så relevant för vår bransch i samtid och framtid”

Säger Markus Lihnell utbildare på Fastighetsakademin och projektledare på Oaks.

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer på PiiGAB?

Vill du veta vad de senaste trenderna är?

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE