Min samplingstid är inställd till en timma men jag vill ha första samplingen när jag startar QuickLoop.

Genom att bocka i ”Sample At Startup” kommer första samplingen att utföras direkt även om du valt att samplingen skall utföras varje hel timma.