Kunden:

Västfastigheter förser Västra Götalandsregionen med lokaler, främst tillhandahålls lokaler för sjukvården men företaget äger och förvaltar även lokaler för museer, folkhögskolor och naturbruksgymnasier. Västfastigheter tar själva hand om underhåll, drift och service och har en stor ambition att erbjuda energieffektiva lokaler. År 2013 blev Västfastigheter utnämnda till årets energirådgivare för sitt exemplariska och målmedvetna arbete med energieffektiviseringen.

Utmaningen:

Västfastigheters energiambition är stor och hittills har engagemanget gett ett mycket bra resultat. Under den senaste tioårsperioden har man lyckats minska energianvändningen med 22 procent och fler mål finns. Det nuvarande målet är att halvera energianvändningen till år 2030 och för att nå detta mål används bland annat PiiGABs produkter.

Lösningen:

Förr använde sig Västfastigheter av pulser men ville gå över till något smidigare och mera effektivt system för att samla in information om energianvändningen. Västfastigheter ville även ha möjlighet att lagra värden och kunna presentera informationen. Vi levererade en lösning som innefattade både insamling och lagring av energivärden samt möjlighet till avläsning. Våra omvandlare PiiGAB M-Bus 810 samt PiiGAB M-Bus 900 sköter insamlingen av alla mätvärden tillsammans med PiiGAB M-Bus OPC Server/PiiGAB Explorer. OPC Servern omvandlar sedan M-Bus till OPC-standard medan PiiGAB Quickloop lagrar värdena samt öppnar upp för möjligheten att visualisera informationen.

Francisco Prieto, driftingenjör och ansvarig för energiinsamlingen, ser fördelarna i att kunna lagra informationen lokalt med möjlighet att kunna kommunicera med flera områden.

”Idag har vi över 2000 mätpunkter bara här på Sahlgrenska och de blir bara fler och fler, för att kunna hantera detta är det ett måste att kunna administrera det ifrån ett och samma ställe.” säger Francisco Prieto.

Efter implementationen fick Västfastigheter mer kontroll över sin energianvändning och kunde börja arbeta mer aktivt med energieffektiviseringen. Med hjälp av våra produkter hittades avvikelser i energianvändningen som därmed kunde följas upp. Man började även lagra mätvärdena för att ha möjlighet att jämföra dessa, på detta sätt kunde Västfastigheter också börja felsöka mer effektivt.

Francisco säger vidare att ”genom bevakning får du kontroll och kan således minska din användning, däremot behövs även ett mänskligt engagemang”. Hans dröm är att personalen själv ska kunna titta på och jämföra användningen, ”det är först när vi blir medvetna som vi kan nå de stora målen” säger han.

Det viktigaste för energieffektivisering är att ha rätt förutsättningar för att få människan medveten, det kan PiiGAB hjälpa till med.

22%

Minskad
energianvändning

2000st

Antal mätpunkter

Fakta lösning

Via omvandlarna PiiGAB M-Bus 810 samt PiiGAB M-Bus 900 samlas mätvärden från tusentals mätpunkter in, omvandlarna transporterar sedan informationen till PiiGAB M-Bus OPC Server/PiiGAB Explorer som omvandlar M-Bus-data till OPC-standard. PiiGAB Quickloop tar emot OPC data, lagrar informationen samt möjliggör exportering av datan till antingen en textfil eller till en eller flera databaser.

Denna lösning ger Västfastigheter möjlighet att få information ifrån alla de tusentals mätpunkter de har. Västfastigheter kan enkelt se hur mycket varje område förbrukar, och har även möjlighet att agera snabbt om en avvikelse sker. På detta sätt har Västfastigheter full kontroll och översikt över sin energianvändning och har även möjlighet att arbeta aktivt med att sänka energianvändningen.

Vill du veta mer om Västfastigheter?

Läs gärna mer om Västfastigheter och deras energiarbete här, ni kan även läsa mer om utnämningen till årets Energirådgivare här.

Vill du veta mer om energieffektiva lösningar?

Kontakta gärna oss så berättar vi mer och hjälper dig vidare.

KUNDCASE

Referenser

Eviny

Eviny

BKK är en av Norges största energiförsörjningsproducenter, som tillverkar och distribuerar el till över 180 000 kunder. BKK har ett stort miljöengagemang och säger själva att ”samhället behöver mer grön energi och goda innovativa lösningar som gör livet...
Trygghetslösning för HSB Brf Siken

Trygghetslösning för HSB Brf Siken

BKK är en av Norges största energiförsörjningsproducenter, som tillverkar och distribuerar el till över 180 000 kunder. BKK har ett stort miljöengagemang och säger själva att ”samhället behöver mer grön energi och goda innovativa lösningar som gör livet...

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer på PiiGAB?

Vill du veta vad de senaste trenderna är?

Copyright © 2022 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE