Hårdvara

Vi erbjuder transparent fjärravläsning inom företrädesvis kommunikationsprotokollet
M-Bus (Meter-Bus) och Modbus. Vi kan exempelvis erbjuda avläsning av flera M-Bus mätare från flera håll samtidigt där du fritt kan blanda fjärravläsningar från lokala nätverk, stadsnät, internet, seriell kommunikation eller via befintlig M-Bus utrustning.