Elmätare DIN 3-fas M-Bus

EM340 DIN är en kompakt energimätare, endast 3 moduler, anpassad för att mäta ström upp till 65A. Mätvärden i EM340 DIN överförs till olika typer av insamlingssystem för statistik eller debitering via M-Bus.

I displayen visar EM340 DIN som standard energiförbrukning och aktuell effekt. Användaren kan enkelt växla mellan olika visningar för att läsa av ström, spänning, effektfaktor och reaktiv effekt/energi. All informationen om mätaren såsom produktionsår, serienummer etc finns tillgänglig både från displayen och via kommunikationsgränssnittet.

EM340 DIN är den perfekta mätaren för fördelningsmätning i undercentraler och lägenhetscentraler där en enkel och tydlig energimätning efterfrågas.

Teknisk data
• Klass 1 (kWh) enligt EN62053-21 – Klass B (kWh) enligt EN50470-1-3
• Noggrannhet ±0.5% RDG (ström/spänning)
• Siffror för energimätning: 8 siffror (tot kWh)
• För momentana variabler: 4 siffror (W, VA, A, V, PF)
• Indikering för fel fasföljd
• Direktmätning upp till 65A
• M-Bus
• Modulbredd: 3-DIN moduler

Artikel

CG-3D-MBUS

Nedladdningsbara filer

Beställ din Elmätare DIN 3-fas M-Bus här!

Copyright © 2021 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE