Elmätare DIN trafo Wireless M-Bus

EM24 DIN är en kompakt energimätare för sekundärmätning med transformatorer, godkänd för debitering enligt MID ”MI-003” bilaga B + D. EM24 DIN mäter energiförbrukning (kWh) enligt klass B och med en noggrannhet av 1%.

Kommunikation via krypterad Wireless M-Bus. EM24 DIN är anpassad för montage på DIN-skena. EM24 DIN mäter och presenterar förbrukning av energi och momentana elektriska variabler. Energiförbrukning (kWh) mäts som total förbrukning, nettoförbrukning (energi i båda riktningar) och individuellt fas för fas.

EM24 DIN anpassas enkelt till vad applikationen kräver att den skall visa i displayen, från den allra enklaste energimätare som endast visar kWh till ett multi-instrument som visar alla elektriska variabler i systemet. Navigering vid programmering och mellan visningssidorna utförs enkelt m ha av en joystick i fronten.

Artikel

CG-3T-wMBUS

Nedladdningsbara filer

Beställ din Elmätare DIN trafo Wireless M-Bus här!

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE