We offer products that perform transparent remote readings within the M-Bus (Meter-Bus) and Modbus protocol. We can for example offer readings from many different meters simultaneously using a local network, city network or the Internet, serial communication or via existing M-Bus equipment.

FILTER PRODUCTS

PiiGAB M-Bus 810, M-Bus gateway/converter

PiiGAB M-Bus 810 is a M-Bus gateway / converter designed for remote reading of M-Bus meters using a local network, city network or the Internet.

PiiGAB M-Bus 900S M-Bus gateway/converter

PiiGAB M-Bus 900S is a M-Bus gateway / converter developed for remote reading of M-Bus meters with up to four clients simultaneously.

PiiGAB M-Bus 900T M-Bus gateway/converter

PiiGAB M-Bus 900T, is just like big brother PiIGAB M-Bus 900S a competent M-Bus master developed for remote reading of M-Bus meters with up to four clients simultaneously.

CO2 / temperatur / luftfuktighet

Kombinerad CO2-, temperatur- och luftfuktighetsgivare som är plug-and-play.

Digitala/analoga M-Busomvandlare

Relays digital och analog insignalsmoduler för t.ex övervakning av tryck, temperatur och gaslarm. Den kan med fördel även användas för övervakning av dörrar och fönster.

Kablage

Till vår hårdvara erbjuder vi kommunikationskablar. Vi har de vanligaste för RS232, RS485, Ethernet och PiiGAB M-Bus 810.

Konfigureringsverktyg / sniffer

Verktyg för att enkelt och trådlöst konfigurera våra wireless M-Bus repeatrar eller för att i realtid se vilka trådlösa mätare och repeatrar som tas emot.

Läckagelarm

Läckagelarmet larmar så snart ett läckage detekteras. Enheten upptäcker vattenläckage på golvet när den är ansluten till en detektorkabel eller annan sensor som leder ström när den utsätts för vatten.

M-Bus Mikro-Master

M-Bus master med RS232C/USB gränssnitt för mobil avläsning av små M-Bus system med hjälp av bärbar dator.

Magnetkontakt

Magnekontakten larmar så snart en dörr eller fönster öppnas eller stängs.

Papago – Ethernet temperaturmätare

Papago – Temperaturmätare med Pt100/Pt1000 givare eller temperatur- och hygromätare

Pulsdelare

KV001A är en pulsdelare från två S0 pulser eller kontaktslutningspulser till fyra kontaktslutningspulser. Du kan exempelvis ansluta två elmätare med S0 puls och dela ut respektive pulsingång till två stycken kontaktslutningspulser.

Pulsomvandlare för M-Bus

Läs mer om Relay PadPuls M1C, PadPuls M2C/M2, PadPuls M4L/M4

Pulsräknare

En plug-and-play pulsräknare som förvandlar alla förbrukningsmätare med pulsutgång till en trådlös mätare.

Pulsräknare med optisk givare

En plug-and-play pulsräknare som förvandlar alla förbrukningsmätare med en puls-LED till en trådlös mätare.

Räckviddsförlängare

Öka prestandan hos din befintliga Wireless M-bus-gateway! Räckviddsförlängaren ökar drastiskt mottagningsprestandan för gatewayen.

Repeater

Vår nät- eller batteridrivna trådlösa M-Bus repeatrar är mycket lättanvända samtidigt som de har många inställningsmöjligheter för att öka räckvidden mellan mätare och gateway.

Rökdetektor

Rökdetektorn larmar när rök detekteras. Manuell testknapp för att verifiera batteristatus och att den inbyggda sirenen fungerar.

RS232/M-Bus omvandlare

PW-serien är en RS232/M-Bus omvandlare för 3, 20 eller 60 lastenheter där data kan avläsas och behandlas av ett överordnat system. Med PW serien kan parametrar konfigureras och data läsas från M-Bus mätarna via RS232.

Statussensor

Varnar så snart en ingång växlar tillstånd och kan anslutas till potentialfria kontakter som reläer eller reedreläer.

SW485 – RS485 splitter/extender

SW485 – RS485 splitter/extender för nio stycken kanaler.

Temperatur / luftfuktighet

En plug-and-play temperatur- och luftfuktighetsgivare med hög mätnoggrannhet som bara tar några sekunder att installera.

Temperatur / luftfuktighet, för externa tempsonder

Plug-and-play rumstemperatur- och luftfuktighetsgivare som dessutom stöder upp till fyra externa temperatursonder.

Temperatur, för externa tempsonder

Plug-and-play rumstemperaturgivare och stöder upp till fyra externa temperatursonder.

THT2 – Temperatur- och hygromätare

THT2 – Temperatur- och hygromätare för Modbus RTU över RS485

TME – Ethernet temperaturmätare

TME – Ethernet temperaturmätare för Modbus TCP över TCP/IP

Trådad M-Bus temperatur- och hygromätare

Temperatur- och hygromätare för trådad M-Bus.

Trådlösa tillbehör

Här listar vi tillbehör till våra trådlösa lösningar, exempelvis för PiiGAB M-Bus 900S med Wireless M-Bus.

Transformatorer

Vi tillhandahåller olika transformatorer som passar för de vanligaste användningsområdena.

Utomhustemperatur / luftfuktighet

Kombinerad temperatur- och luftfuktighetsgivare i en tålig kapsling för utomhusbruk.

VOC/ temperatur / luftfuktighet

Kombinerad VOC-, temperatur- och luftfuktighetsgivare som är plug-and-play.

Åskskydd

För att skydda era produkter ifrån oväder rekommenderar vi att installera åskskydd. Vi erbjuder åskskydd av hög kvalité, vi erbjuder även testutrustning för att enkelt testa om dina åskskydd fungerar. Läs gärna mer nedan eller kontakta oss för mer information.

Elmätare DIN 1-fas M-Bus

EM111 DIN är en kompakt, 1 modul (17.5mm) bred, energimätare för 1-fas system som mäter upp till 32A.

Elmätare DIN 3-fas M-Bus

EM340 DIN är en kompakt energimätare, endast 3 moduler, anpassad för att mäta ström upp till 65A.

Elmätare DIN trafo M-Bus

EM24 DIN är en kompakt energimätare för sekundärmätning med transformatorer, godkänd för debitering enligt MID "MI-003" bilaga B + D.

Vattenmätare Wireless M-Bus

HYDRODIGIT-S1 är en elektronisk vattenmätare med induktiv överföring av vinghjulets registrering väl lämpad att mäta vattenförbrukning i lägenheter och radhus.

Elmätare DIN 1-fas Wireless M-Bus

EM24 DIN är en kompakt energimätare för 1-fas system, godkänd för debitering enligt MID "MI-003" bilaga B + D

Elmätare DIN trafo Wireless M-Bus

EM24 DIN är en kompakt energimätare för sekundärmätning med transformatorer, godkänd för debitering enligt MID "MID-003" bilaga B + D.

Elmätare 3-fas Wireless M-Bus

AM550-TD1 Elmätare för 3-fas 230/400V direktmätning, maxström 85A.

Elmätare 3-fas M-Bus

AM550-TD1 Elmätare för 3-fas 230/400V direktmätning, maxström 85A.

Vattenmätare M-Bus

GSD8-RFM är en torrlöpande enstrålig vinghjulsmätare lämpad att mäta vattenförbrukning i lägenheter och radhus.

Elmätare DIN 3-fas Wireless M-Bus

EM24 DIN är en kompakt energimätare för 3-fas system, godkänd för debitering enligt MID "MI-003" bilaga B + D.

Do you want to stay up to date on what's happening at PiiGAB?

Want to know what the latest trends are?

Copyright © 2020 by PiiGAB Processinformation in Göteborg AB
All trademarks or registered trademarks on the website are the property of their respective owners
en_GB