Nästa generation trådlös M-Bus R4 Repeater: Multihop-stöd, högre känslighet och längre räckvidd

Vår nät- eller batteridrivna trådlösa M-Bus repeatrar är mycket lättanvända samtidigt som de har många inställningsmöjligheter för att öka räckvidden mellan mätare och gateway.

För att uppnå maximal täckning kan repeatrarna användas i ett multihop-system med upp till tre hopp (tre repeatrar) utan att tumma på OMS Wireless M-Busstandarden.

Repeaterns kapsling har utformats för att vara så diskret som möjligt för att undvika sabotage. Dessutom uppfyller kapslingen kraven för IP67, vilket gör att den kan monteras både inom- och utomhus.

Repeatrarna har antingen två interna antenner (en vertikal och en horisontell) eller en till två externa antenner, beroende på modell. På modeller med interna antenner skickas all data en gång från varje antenn vilket ger de bästa förutsättningarna för att nå gatewayen inne i byggnader.

Varje minut skickas ett meddelande från repeatern med bland annat information om antalet vidarebefordrade M-bustelegram vilket både visar att enheten fungerar och hur belastningen på repeatern är. Detta meddelande används också för tidssynkronisering i ett multihopsystem.

Batteriets livslängd är beroende av hur stor del av tiden som enheten är aktiv respektive i viloläge. Tiderna kan konfigureras för att möjliggöra längsta möjliga batteritid, till exempel aktiv i 10 minuter en gång per dygn eller aktiv 3 minuter varje timme, beroende på mätarnas sändintervall och hur ofta mätdata behöver samlas in.

Repeaters används av många kommuner runt om i landet där man vill fjärravläsa vattenmätare istället för manuell avläsning på plats. Repeatern är där en viktig komponent i infrastrukturen för att fjärravläsningen skall fungera över stora ytor och där det kan vara svårt att få in signalen annars, exempelvis i källare.

Infrastruktur repeaters

Exempel på hur man kan skapa bra täckning där flera repeaters repeterar signalen i ett multihop-system. Varje grön cirkel motsvarar täckningen från varje repeater.

Alla enheter är redo att användas direkt ur förpackningen utan att några inställningar behöver göras, men de kan också konfigureras för att passa specifika behov, till exempel:

Starttid (skicka data en gång om dagen vid en viss tidpunkt)
Lyssningstimer (hur länge den ska skicka data innan den återgår till viloläge)
Paustimer (hur länge den ska vara i viloläge innan den sänder igen)
”Suppression timer” (hur lång tid som ska gå innan värden från en specifik mätare ska skickas igen)
Filtrering av mätares tillverkarbeteckning
Multihop med statisk routing

Alla inställningar behålls även under batteribyte och strömavbrott.

Repeatrarna finns i flera versioner:

ArtikelTypKänslighet
(S-läge)/(T-&C-läge)
LAN-WMBUS-R4-M-LRNätdriven, interna antenner, Fiter-109/-105 dBm
LAN-WMBUS-R4-M-LR-XNätdriven, 1x ext. antenn-111/-108 dBm +antenn dBm
LAN-WMBUS-RX4-M-LR-XNätdriven, 2x ext. antenn-113/-110 dBm +antenn dBm
LAN-WMBUS-R4-BBatteridriven, interna antenner-109/-105 dBm
LAN-WMBUS-R4-B-LRBatteridriven, interna antenner, filter-111/-108 dBm
LAN-WMBUS-R4-B-LR-XBatteridriven, 1x ext, antenn-111/-108 dBm +antenn dBm
LAN-WMBUS-µR-BBatteridriven, intern antenn. Aktiv 10min/dygn – 5år-107/-105 dBm

Fördelar

Ökar räckvidden mellan mätare och gateway
IP 67-kapsling för utomhusmontering
Superlång batteritid (10+ år) eller AC/DC
Möjlighet till multihop för utökat räckvidd
Suppression timer för att minimera trafiken
Installationsläge (skickar all data från alla mottagna mätare)
Enkel aktivering med en magnet för att hålla enheten aktiv under installationsfasen
Interna dubbla antenner eller externa antenner

Alla inställningar görs trådlöst med verktyget LAN-D1_TC och medföljande progamvara vilket gör att man enkelt kan ändra inställningar i en monterad repeater även om den sitter svåråtkomligt monterad över ett undertak, högt upp på en vägg eller stolpe eller dylikt.

Tillbehör

LAN-D1_TC: USB konfigurationsverktyg och wM-Bussniffer
LAN_PM-KIT-130-ID58-78: Stolpfäste för repeater

Nedladdningsbara filer

Beställ din Repeater här!

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE