Rökdetektor

Rökdetektorn larmar när rök detekteras. Manuell testknapp för att verifiera batteristatus och att den inbyggda sirenen fungerar.

Enheten slås på automatiskt när den är monterad i taket för snabb och effektiv installation, den slås också automatiskt av när den tas bort från installationen.

Kan användas där det finns behov att fjärrövervaka att en brandvarnare är installerad och fungerar korrekt. En gång var 13: e minut sänder enheten ett statusmeddelande.

Batteritid typiskt 8-10 år

Varningar

BATTERY: Låg batterinivå
SMOKE: Rök detekterad (Larm)
END OF LIFE: Enheten närmar sig slutet av sin maximala utesittningstid på 10 år
MALFUNCTION: Varningsfel
NO CONNECTION: Ingen anslutning mellan radio och röksensorn
MANUAL TEST: Manuell test utförd

Artikel

Artikel: LAN-WMBUS-SMK-1

Nedladdningsbara filer

Beställ din Rökdetektor här!

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE