Trådad M-Bus temperatur- och hygromätare

Temperatur- och hygromätare för trådad M-Bus.

Mätaren mäter temperatur och luftfuktighet. Montera mätaren mot en vägg där omgivningstemperaturen och luftfuktigheten inte påverkas av externa värmekällor.

Den standardiserade montageplattan gör att monteringen på en vägg blir enkel. För den trådade mätaren finns det hål på montageplattan där M-Bus slingan kan träs igenom för att ansluta till mätaren.

Mätarens identifieras med serienumret på underkanten av mätaren. Serienumret är identifikationsnumret av mätarens M-Bus sekundäradress.

Generell information om mätaren

Mätområde temperatur: -10°C till +55°C.
Mätområde luftfuktighet: 0 – 100%.
Mått: 80x80x25mm (BxHxD).
Vikt: 60g.
Kaplingsklass: IP20.
Montage: Vägg eller dosa, CC60.

Vänligen se mätarens manual för fullständiga uppgifter.

M-Bus information om mätaren

Kommunikationshastighet: 300, 2400 och 9600 (2400 som standard).
Primäradresser: 1 – 250 (0 som standard).
Antal M-Bus telegram: 1st.
Antal M-Bus laster: 1st (1,3mA).
Standard: EN13757-2 och EN13757-3.

Konfiguration och test av PI-TH

Programvaran PiiGAB M-Bus Wizard kan användas för att både testa och konfigurera mätaren.
Mätaren har stöd för att ändra primäradress med M-Bus kommando.
Mätaren har stöd för att ändra kommunikationshastighet med M-Bus kommando.
Mätaren kan kommunicera med både primär- och sekundäradress.

Vänligen se mätarens manual för detaljerad information om konfiguration och test.

Mätobjekt i mätaren

Momentan temperatur: °C.
Temperatur, 1 timmes medlevärde:°C
Temperatur, 24 tummes medelvärde °C.
Momentan luftfuktighet: %.
Luftfuktighet, 1 timmes medelvärde: %.
Luftfuktighet, 24 timmes medelvärde: %.

Vänligen se mätarens manual för fullständigt information av vad som går att läsa från mätaren.

Artikel

PI-TH

Nedladdningsbara filer

Beställ Trådad M-Bus temperatur- och hygromätare här!

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE