Vattenmätare M-Bus

GSD8-RFM är en torrlöpande enstrålig vinghjulsmätare lämpad att mäta vattenförbrukning i lägenheter och radhus.

Mätaren är MID typgodkänd som debiteringsmätare (R=100 och option R=160). Mätaren kan monteras både horisontellt och vertikalt.
Den uppmäta volymen registreras på ett rullsifferräkneverk (m³) med 5 heltal och 3 decimaler. För enklare och säkrare optisk avläsning kan mätarens räkneverk vridas 360°.

Modulen för trådansluten (RFM-MB1) M-busutgång vilken följer EN13757-3 för anslutning till olika M-bus mätvärdesinsamlingssystem. Vid kommunikation med mätaren är mätarens sekundäradress densamma som M-busmodulens sekundäradress. Mätaren kan också programmeras med en primäradress mellan 1 och 250. Den trådanslutna M-busmodulen strömförsörjs via M-bussystemet och har en backupfunktion som gör att modulen fortsätter att registrera i ett år vid bortfall av M-bussystemet. M-busmodulen för trådlös kommunikation strömförsörjs med ett 10+ 1 års batteri. Mätaren huvudregistrering kräver ingen strömförsörjning.

Artikel

BMT-KV-MBUS (Kallvattenmätare)

BMT-VV-MBUS (Varmvattenmätare)

Nedladdningsbara filer

Beställ din Vattenmätare M-Bus här!

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE