I vårt starka erbjudande kring M-Bus finns möjlighet att få mätare testade för att faktiskt se hur väl mätaren fungerar. Vårt fokus i dessa mätartester är helt och hållet på M-Buskommunikationen. Vi gör ett utförligt test för att se vad mätaren klarar av och vart det eventuellt brister. Alla data dokumenteras i ett resultatdokument där samtliga testpunkter påvisas och vi lägger dessutom till vårt tycke om mätarens totala resultat.

Ska du tillverka, sälja, distribuera, installera, driftsätta eller använda dig av en M-Busmätare kan du låta oss testa mätaren för att verifiera att mätaren kommer att fungera för dig!

Innehåll i mätartest

Testpunkter
Mjukvaror
Hårdvaror
Testmiljö

Kontakta oss för ett mätartest.

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE