I ett mätartest fokuserar vi på M-Buskommunikationen mot mätaren. Vi granskar många aspekter gällande M-Buskommunikationen för att se vad mätaren klarar av och var det brister.

Här nedan följer vad vi tittar efter i ett test.

Mätaren

Identifikationsnummer på mätare.
M-Busanslutning.
Spänningsmatning (M-Busslingan, batteri eller extern).

Dessa punkter kontrolleras för att se om mätaren lätt går att identifiera och hur man kopplar in mätaren på M-Busslingan. Helst ska mätaren vara så tydlig att man inte behöver slå upp det i manualen. Dessutom kontrolleras hur mätaren spänningsmatas.

Manual

M-Busstandard.
M-Busanslutning.
Antal lastenheter.
Antal telegram.
Sekundäradress: (tillverkare, version och medium).
Beskrivning av mätpunkter.
Primäradressering.
Sekundäradressering.
Kommunikationshastigheter.
Begränsning gällande avläsningsfrekvens.

I manualen kontrolleras hur väl dokumenterad mätaren är för M-Buskommunikation. Ju utförligare tillverkaren är i sin dokumentation desto enklare blir det att använda mätaren och hur anläggningens övriga produkter ska anpassas till mätaren.

Test med primär- och sekundäradressering

Initialisering.
Avläsning.
Nollställning.
Ändra primäradress.
Ändra kommunikationshastighet.
Sökning.
Stresstest.
Tvådygnstest.

Dessa testpunkter handlar bara om hur väl M-Buskommunikationen fungerar från M-Busklient via M-Busomvandlaren till M-Busmätaren och tillbaka. Detta görs med både primäradressering och sekundäradressering.

Stress- och tvådygnstesten är extra viktiga genom att vi säljer PiiGAB M-Bus 900 som tillåter att mätaren kan bli avläst från fyra olika klienter samtidigt. Därför kontrolleras att mätaren klarar läsas med hög frekvens över lång tid.

Mätobjekt och rådata

Vilka mätobjekt finns att läsa.
Stämmer mätobjekten som hänvisas i manualen.
Är mätobjekten realistiska för typen av mätare.
Hur ser rådatat som mätaren ger ifrån sig.

Med PiiGAB M-Bus Explorer kontrolleras vad för mätpunkter det faktiskt finns att läsa i mätaren. Den informationen kontrolleras därefter med vad mätarens manual anger. Dessutom kontrolleras om de mätpunkter som mätaren ger ifrån sig är relevanta för den sorts mätare.

Hårdvara och mjukvaror som används i testet:

PiiGAB M-Bus Setup Wizard.
PiiGAB M-Bus Explorer.
PiiGAB M-Bus 810 eller PiiGAB M-Bus 900S.

Vi använder bara produkter som garanterar transparent M-Buskommunikation i M-Busklienten och M-Busomvandlaren för att testa M-Busmätaren. Ingen extern påverkan på rådata från mätaren accepteras.

Testmiljö

Eftersom vi på PiiGAB har svårt att simulera en testmiljö där yttre påverkan – såsom värme, damm, smuts, störningar, strålning och fukt – kan vi inte i våra tester ta hänsyn till den miljö som mätarna utsätts för i verkligheten.

Vi utför därav våra tester i laborationsmiljö och våra testresultat relaterar således till den miljön.

Kontakta oss för ett mätartest.

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE