Här är en lista av testade mätare. Listan är väldigt förenklad. Under finns en mer detaljerad beskrivning av varje testade mätare.

TillverkareModelSort
Carlo GavazziEM24Elmätare 3-fas

Förklaring av av fält

I varje detaljerad beskrivning av de testade mätarna följer här en förklaring till varje fält.

Sort: Vilken typ av mätare.
Typ: Trådad eller trådlös mätare.
Model: Anger tillverkare, version och media ur mätarens sekundäradress.
Manual: Anger hur detaljerad manualen anger M-Bus information: lastenheter, telegram, hastigheter, adressering, mätpunkter och standard.
Standard: Vilken M-busstandard som mätaren följer. EN13757 är den nuvarande M-Busstandarden.
M-Buslaster: Antal M-Buslaster som mätaren förbrukar.
M-Bustelegram: Hur många telegram som finns i mätaren.
Primäradress test: Hur bra mätaren fungerar med primäradressering för initialisering, nollställning, avläsning, konfigurering och sökning.
Primäradress 254: Anger om mätaren hanterar test och diagnostik adressen 254.
Primäradress stresstest: Mätare stresstestas med primäradressering. Frågeintervall mellan 100ms till 5000ms.
Sekundäradress test: Hur bra mätaren fungerar med sekundäradressering för initialisering, nollställning, avläsning, konfigurering och sökning.
Sekundäradress stresstest: Mätare stresstestas med sekundäradressering. Frågeintervall mellan 100ms till 5000ms.
Kommunikationshastigheter: Vilka kommunikationshastigheter mätaren klarar. 300, 2400 och 9600 baud testas.
Tvådygnstest: Konstant avläsning av mätaren i två dygn utan uppehåll.

Carlo Gavazzi – EM24 DIN

SortElmätare 3-fasModel
TypTrådad
Model1C36.5D.02
ManualOK*
StandardEN13757
M-Bus laster1st
M-Bus telegram4st
Primäradress testOK
Primäradress 254OK
Primäradress stresstestOK
Sekundäradress testOK
Sekundäradress stresstestOK
Kommunikationshastigheter300, 2400, 9600
Två dygns testN/A

Kontakta oss för ett mätartest.

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE