PiiGAB QuickLoop

QuickLoop är en mjukvara som möjliggör export av OPC-data. Loggning mot alla standard OPC servrar är möjlig. Med QuickLoop kan du exportera alla taggar som finns i de anslutna OPC servrarna.

QuickLoop gör det möjligt att på ett enkelt sätt exportera data från flera olika OPC-servrar till en eller flera databaser, textfiler, XML-filer och FTP-server. Du kan fritt formatera vilken information som skall skickas till lagringsplatsen. Valet av samplingstid gör du enkelt från användargränssnittet och tiderna kan också vara olika för olika taggar.

Nedan ser du en bild som visar hur användargränssnittet för QuickLoop ser ut. I trädstrukturen i det vänstra fönstret ser du dina installerade OPC-servrar med konfigurerade mätare, PLC:er, DUC:ar, etc. I det översta fönstret till höger ser du dina konfigurerade taggar. Nu är det bara att via ”drag-and-drop” välja ut vilka taggar du vill logga och föra över dem till de projekt som ska sampla taggen (det nedre loggfönstret). Tryck sedan på den röda startknappen och din loggning är nu i full drift.

Fördelar med PiiGAB QuickLoop

Logga data från olika OPC Server (OPC DA 1.0, 2.x, 3.0).
Bläddra taggar från OPC servrarna.
Importera konfiguration PiiGAB M-Bus Explorer.
Exportera data till en databas.
Exportera data till en textfil.
Exportera data till en XML-fil.
Definiera samplingsperioden fritt.
Hantera olika projekt parallellt.
Varje projekt hanteras som en egen tjänst.
”Drag and drop” funktioner.

Nedladdningsbara filer

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer på PiiGAB?

Vill du veta vad de senaste trenderna är?

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE