PiiGAB M-Bus 900S M-Busomvandlare

PiiGAB M-Bus 900S är en transparent M-Busomvandlare avsedd för fjärravläsning av M-Busmätare med upp till fyra klienter samtidigt. Du kan fjärravläsa via lokala nätverk, stadsnät, internet, vanlig seriell kommunikation eller via en redan befintlig M-Busmaster. Du kan även ansluta Modbus-klienter parallellt för att läsa in värden från M-Busmätare till PLC/DUC eller visa en lokal display.

PiiGAB M-Bus 900S är avsedd att användas för att transparent avläsa alla typer av mätare som stöder M-Busstandarden (EN13757). M-Busomvandlaren översätter det elektriska gränssnittet för M-Bus till respektive klient. Det görs ingen åverkan på det transparenta M-Busmeddelandet i omvandlaren utan meddelandet skickas ograverat till någon av de fyra klienterna.

PiiGAB M-Bus 900S kan totalt mata 5, 20, 60 eller 120 M-Buslaster beroende på licens. Det finns fyra parallellkopplade plintar för anslutning mot M-Busmätarna. PiiGAB M-Bus 900S går att beställa med 1, 2 eller 4 klienter. M-Busomvandlaren har också stöd för Modbus och M-Bus ASCII klienter.

Med tilläggsapplikationen QuickPost kan mätardata även exporteras till FTP-server eller HttpPost-server.

Med tilläggsapplikationen Modbus2MBus kan också Modbusmätare läsas i ett M-Bussystem.

Med tillägget Wireless kan trådlösa M-Busmätare läsas i ett M-Bussystem.

Fördelar med PiiGAB M-Bus 900S

Upp till fyra parallella klienter
10/100 Mbit Ethernet
TCP, UDP, Seriellt (konfigurerbart)
Fast IP-adress eller dynamisk via DHCP
Operativsystemoberoende
Modbus TCP/RTU Slav
Är en egen M-Busmätare på M-Busnätet
Läsa av M-Busnätets spänning och ström
24V AC/DC
PiiGAB M-Bus 900S med wirelesskort stödjer trådlös mätarinsamling

Beställ din PiiGAB M-Bus 900S här!

Copyright © 2021 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE