Från och med år 2022 krävs installation av IMD-system för tappvarmvatten vid nybyggnation av flerbostadshus. För befintliga flerbostadshus gäller kravet vid ombyggnad som inkluderar nyinstallation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av den befintliga tappvarmvattenanläggningen. Av miljö- och kostnadsskäl blir det allt vanligare att implementera IMD-system även i befintliga flerbostadshus.

Processerna har vid förhandlingarna kring införandet av IMD-vatten varit tidskrävande på grund av bristen på en gemensam grund att utgå ifrån. Med det nya regelverket som grund tror och hoppas dom tre parterna (Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta) att den gemensamma rekommendationen kommer att effektivisera de lokala förhandlingarna.

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta har tagit fram övergripande rekommendation för att underlätta införandet av IMD-vatten.

Rekommendationer innehåller:

  • Hur säkerställa väl fungerande tappvattensystem.
  • Hur fastställa normal tappvattenanvändning inför införande av IMD-vatten.
  • Underlag för hyresjustering i samband med införande av IMD-vatten.
  • Förhandlingsöverenskommelse, inklusive hantering av årliga prisförändringar.
  • Vilken information bör boende få inför införande av IMD-vatten.

Läs mer om rekommendationerna här (Länk till fastighetsägarna)

Krav på IMD

Sedan 1 juni 2022 kom en lag om energimätning i byggnader när det gäller tappvarmvatten. Lagen säger att IMD-system skall installeras vid uppförande av nya flerbostadshus sedan 1 junu 2022.

Läs mer på Boverket.se

Urval av våra produkter och tjänster för IMD:

IMD minskar ofta energianvändningen med mellan 20-30%

Tre fördelar med IMD

  • Rättvis fördelning av kostnader i flerbostadshus
  • Incitament för energieffektivitet
  • Kort återbetalningstid
 

AI in Energy Optimization for Real Estate – Today and Back in Time

AI har potentialen att revolutionera energioptimeringen i fastigheter genom att effektivisera användningen av energi och minska koldioxidutsläppen.

Det finns dock flera tidiga exempel på användningen av datateknik och automatisering för att optimera energiförbrukningen i fastigheter. Ett exempel är användningen av Building Automation Systems (BAS) på 1970-talet…

Shared electricity can result in a savings of 10-20%

Det är högaktuellt att flerbostadshus inför gemensam el där föreningen debiterar varje lägenhets faktiska förbrukning. Det kan ge varje lägenhet en besparing på 10-20 %.

Som leverantör av infrastruktur för insamlingen och mätning av mätdata i dessa IMD-projekt märker vi på PiiGAB en stor ökning. Detta har ökat markant med rådande lågkonjunktur och elmarknad.

Educational Training a Must for Optimal Property Management

Utvecklingen går i rasande takt framåt inom fastighetsbranschen och behovet av att hänga med kunskapsmässigt ökar naturligtvis i samma takt. För att möta marknadens kunskapstörst finns det olika vägar att gå. Alternativen är beroende på nivå och var i ledet man verkar.

Det finns flera YH-utbildningar på marknaden som är grunden för dem som önskar att arbeta inom fastighetsförvaltning.

PiiiGAB erbjuder löpande kurser för dem som är i branschen och vill uppdatera sin kompetens i takt med utvecklingen. 

Do you want to stay up to date on what's happening at PiiGAB?

Want to know what the latest trends are?

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
All trademarks or registered trademarks on the website are the property of their respective owners
en_GB