Customer:

Brf Smörslottsparken i Göteborg har byggts i olika etapper av det börsnoterade fastighetsbolaget Balder. Den tredje etappen består av 297 nyproducerade lägenheter som har 645 mätpunkter.

Slutkunden i projektet är Brf Smörslottsparken.

Infometrics kunder är fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som man hjälper genom att effektivt mäta och sänka deras energikostnader och att göra dem miljöeffektivare. Tjänsterna som man erbjuder är IMD (Individuell Mätning och Debitering), debitering av förbrukningen från laddstolpar samt ”Gemensam el”. Infometric har sedan 1995 samlat in mer än en miljard mätvärden.

Infometric är marknadsledare och har kontor i Sollentuna och Göteborg.

The Challenge:

Mätning av varmvatten, kallvatten samt temperatur i 297 lägenheter.

Kravet var att insamlingen skall ske med ett trådat M-Bus system. Tillsammans med mätinsamlingen innehöll uppdraget även Infometrics IMD-System Infosam.

Under byggnationen av Smörslottsparken tillkom önskemål att man ville komplettera insamlingen med värmemängdsmätning. Utmaningen var att man redan påbörjat byggnationen och ombyggnationen av kanalisationen skulle innebära stora ombyggnadskostnader.

The Solution:

För att komma förbi de stora ombyggnadskostnaderna som kanalisation i efterhand skulle kräva föreslog Infometric att man kompletterande med ett trådlöst M-Bus system.

”Naturligtvis är det kostnadseffektivare att få in detta under projekteringsfasen, men det är en otrolig möjlighet att kunna komplettera med trådlösa mätare i ett senare skede.” 

säger Mikael Jungersten, ansvarig för projektförsäljning för BRF:er region väst och syd.

PiiGABs Gateway 900T/S möjliggör att kombinera både trådade och trådlösa mätare i samma gateway.

Hjärtat i insamlingssystemet är gatewayen PiiGAB 900S som samlar in mätdatan. Utifrån den insamlade datan optimeras värmen i lägenheterna för att spara energi, ekonomi och miljö. Förbrukningen av respektive lägenhets varmvatten skickas till IMD-system för individuell debitering till lägenhetsinnehavarna.

I det aktuella projektet valde man slutligen inte kompletteringen med värmemängdsmätning men möjligheten att kunna erbjuda detta är en styrka.

”PiiGAB ligger i framkant i utvecklingen. De har tekniskt bra produkter med flera olika portar som gör att man kan uppdatera enheten och programmera om den enkelt”, fortsätter Mikael Jungersten

297 units

lägenheter i projektet

645 units

mätpunkter i projektet

Solution facts

Via omvandlaren PiiGAB M-Bus 900 samlas mätvärden från tusentals mätpunkter in. När värdena samlats in används applikationen QuickPost för att automatiskt posta värdena till en FTP-server där dom importeras till IMD-systemen.

Med tillägget Wireless kan trådlösa M-Busmätare läsas in i samma gateway.

Want to know more about the solution?

Feel free to contact us and we will tell you more and help you further.

Customer cases

References

Eviny

Eviny

Eviny är en av Norges största energiförsörjningsproducenter, som tillverkar och distribuerar el till över 180 000 kunder. Eviny har ett stort miljöengagemang och säger själva att ”samhället behöver mer grön energi och goda innovativa lösningar som gör livet...
Repeatrar vid fjärravläsning av vattenmätare i Ystads kommun

Repeatrar vid fjärravläsning av vattenmätare i Ystads kommun

År 2011 tog Ystads kommun de första stegen för att börja ersätta mekaniska vattenmätare. När kommunen under 2019 tog beslut om att ersätta i princip alla mekaniska vattenmätare innebar det även en strategisk och teknisk utmaning. Under 2022 inleddes ...
Trygghetslösning för HSB Brf Siken

Security Solution for HSB Cooperative Apartment Association Siken

I HSB Brf Siken ville man kunna övervaka lägenheterna på ett optimalt sätt så att man fick den information som man sökte. Det var viktigt att kunna få information om temperaturen i varje lägenhet/våningsplan, så att förvaltaren kan optimera och balans...
Västfastigheter

Västfastigheter

Västfastigheter provides Västra Götalandsregionen with premises primarily for medical services, however the company also provides and manages premises for museums, colleges, and agricultural high schools. Västfastigheter themselves provide maintenance, o...
Inomhusklimat i norska skolor

Indoor Climate in Norwegian Schools

Oslo kommun vill registrera data för inomhusklimat vid Apaløkka och Grorud skolor i sitt styrsystem. Det man önskade registrera var Co2, temperatur och luftfuktighet i mer än 250 rum.

Do you want to stay up to date on what's happening at PiiGAB?

Want to know what the latest trends are?

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
All trademarks or registered trademarks on the website are the property of their respective owners
en_GB