Customer:

I Oslo kommun i Norge ligger skolorna Apaløkka och Grorud.

Oslo kommun är kund till Autic System.

Autic har levererat produkter och mjukvara för automation och industriell IT i över 25 år genom integratörer över hela Norge. Några av kärnområden finns inom: SCADA, HMI, styrsystem och industriell kommunikation.

The Challenge:

Oslo kommun vill registrera data för inomhusklimat vid Apaløkka och Grorud skolor i sitt styrsystem. Det man önskade registrera var Co2, temperatur och luftfuktighet i mer än 250 rum.

The Solution:

Varje byggnad på skolorna utrustades med en PiiGAB 900S som kan ta emot trådlösa mätare på M-Bus. Man satte även upp repeaters för att säkerställa maximal täckning. Mätningen utförs med sensorer som kombinerar Co2, temp och luftfuktighet i samma sensor. Då installationen inte kräver någon  programmering, utan endast enkel konfiguration via webbgränssnitt är dessa väldigt smidiga att jobba med.

Med trådlösa sensorer slipper du dyra och tidskrävande kabeldragningar för att sätta in mätutrustning i befintliga fastigheter.  Passar även bra vid komplettering i ett redan befintligt trådad mätinfrasturktur. I PiiGABs Gateways kan man kombinera trådat och trådlöst M-Bus.

Johnson Controls har integrerat data från PiiGAB 900S Gateway i sitt system för central driftstyrning via Modbus TCP.

Vi på PiiGAB är glada att vi har fått vara delaktiga i projektet.

250

sensorer användes i projektet.

Med trådlösa sensorer slipper du dyra och tidskrävande kabeldragningar för att sätta in mätutrustning i befintliga fastigheter.

Customer cases

References

Brf Smörslottsparken i Göteborg

HOA Smörslottsparken in Gothenburg

Mätning av varmvatten, kallvatten samt temperatur i 297 lägenheter. Kravet var att insamlingen skall ske med ett trådat M-Bus system. Tillsammans med mätinsamlingen innehöll uppdraget även Infometrics IMD-System Infosam.
Eviny

Eviny

Eviny är en av Norges största energiförsörjningsproducenter, som tillverkar och distribuerar el till över 180 000 kunder. Eviny har ett stort miljöengagemang och säger själva att ”samhället behöver mer grön energi och goda innovativa lösningar som gör livet...
Repeatrar vid fjärravläsning av vattenmätare i Ystads kommun

Repeatrar vid fjärravläsning av vattenmätare i Ystads kommun

År 2011 tog Ystads kommun de första stegen för att börja ersätta mekaniska vattenmätare. När kommunen under 2019 tog beslut om att ersätta i princip alla mekaniska vattenmätare innebar det även en strategisk och teknisk utmaning. Under 2022 inleddes ...
Trygghetslösning för HSB Brf Siken

Security Solution for HSB Cooperative Apartment Association Siken

I HSB Brf Siken ville man kunna övervaka lägenheterna på ett optimalt sätt så att man fick den information som man sökte. Det var viktigt att kunna få information om temperaturen i varje lägenhet/våningsplan, så att förvaltaren kan optimera och balans...
Västfastigheter

Västfastigheter

Västfastigheter provides Västra Götalandsregionen with premises primarily for medical services, however the company also provides and manages premises for museums, colleges, and agricultural high schools. Västfastigheter themselves provide maintenance, o...

Do you want to stay up to date on what's happening at PiiGAB?

Want to know what the latest trends are?

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
All trademarks or registered trademarks on the website are the property of their respective owners
en_GB