Shared electricity can result in a savings of 10-20%

Det är högaktuellt att flerbostadshus inför gemensam el där föreningen debiterar varje lägenhets faktiska förbrukning. Det räcker med ett gemensamt abonnemang för alla lägenheterna i bostadsrättsföreningen eller hyreshuset, så kallad ”Gemensam el”. Det kan ge varje lägenhet en besparing på 10-20 %. Som leverantör av infrastruktur för insamlingen och mätning av mätdata i dessa IMD-projekt märker vi på PiiGAB en stor ökning. Detta har ökat markant med rådande lågkonjunktur och elmarknad.

I Sverige finns det idag drygt 5 miljoner lägenheter (bostadsrätter och hyresrätter) och den största kostnaden är uppvärmning. Med hjälp av ett IMD-System blir varje lägenhetsinnehavare debiterad för den faktiska energikostnaden. Det finns många anledningar till att man installerar ett sådant system, men oftast handlar det om ekonomisk besparing, rättvis kostnadsfördelning och minskad miljöpåverkan. Det är inte bara elen som mäts och debiteras på faktisk förbrukning, även vattenförbrukningen är vanligt förekommande.

Ekonomi och miljö med IMD

Förutom att de fasta kostnaderna blir minimala kan man också se att förhandlingsläget gentemot elbolagen är betydligt gynnsammare när man har en stor förbrukning på ett stort abonnemang i stället för att varje lägenhet ska förhandla själv då förbrukningen är betydligt mindre. Det blir även en mer rättvisa då man får betala för den faktiska förbrukningen. Hushållen kan löpande avläsa sin förbrukning på mätaren i sin bostad. Man har märkt att de boende blir mer medvetna om sin egen förbrukning, vilket ofta leder till att man blir mer sparsam. Dessutom ser man tydligt sin egen miljöpåverkan.

Administration och statistik med IMD

Man kan administrera underlag för debitering och föra över det direkt in i fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens faktureringssystem, vilket ger en minskad administration.

Hur går det till?

Integratörerna erbjuder flerbostadshusen ett IMD-System. Förbrukningen mäts i varje lägenhets undermätare till fastighetens huvudmätare. Om det inte sitter vattenmätare i varje lägenhet så kompletterar man detta i fastigheten. Alla mätarnas förbrukning skickas till en Smart Metering Gateway så som PiiGAB 900 där all data samlas och skickas sen vidare till IMD-systemet som är uppkopplat mot debiteringssystem så varje lägenhetsinnehavare får sin andel på fakturan.

Vi på PiiGAB levererar stora delar av infrastrukturen för IMD-projekt till flertalet både stora och små integratörsbolag. Allt från sensorer för mätning av temperatur, luftfuktighet men även elmätare and vattenmätare and Smart Metering Gateway PiiGAB 900S/T med tillhörande mjukvaror för alla tänkbara projekt.

Sammanfattning

Med ett IMD-system får man:

  • Sänkta abonnemangskostnader (nätavgifter)
  • Lägre elförbrukning
  • Pressat elpris
  • Rättvis och automatisk debitering
  • En minskad miljöpåverkan

Do you want to stay up to date on what's happening at PiiGAB?

Want to know what the latest trends are?

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
All trademarks or registered trademarks on the website are the property of their respective owners
en_GB