Together with our clients we work closely to find suitable solutions, whether they are already within existing solutions or in development. The clients’ needs are always put first. Read more about some of the project based solutions we have provided here.

If you are curios to find solutions for your company, please contact us and we will gladly help you,

 

Indoor Climate in Norwegian Schools


Oslo kommun vill registrera data för inomhusklimat vid Apaløkka och Grorud skolor i sitt styrsystem. Det man önskade registrera var Co2, temperatur och luftfuktighet i mer än 250 rum.

Eviny - Energiförsörjningsproducent


Eviny är en av Norges största energiförsörjningsproducenter, som tillverkar och distribuerar el till över 180 000 kunder. Eviny har ett stort miljöengagemang och säger själva att ”samhället behöver mer grön energi och goda innovativa lösningar som gör livet enklare och bättre för människor”.

Repeatrar vid fjärravläsning av vattenmätare i Ystads kommun.Att ta steget från manuell mätaravläsning till automatisk fjärravläsning kan innebära olika utmaningar. Så var det också för VA-enheten för Ystads kommun

”Vi hade vissa ställen där det uppstod kommunikationsproblem med att få fram signaler och data till insamlingsenheten. Det här kunde vi lösa genom att förstärka signalen med hjälp av antennförsedda repeatrar. ” säger Tony Gunnemar som är utvecklingsingenjör på VA-enheten.

Do you want to stay up to date on what's happening at PiiGAB?

Want to know what the latest trends are?

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
All trademarks or registered trademarks on the website are the property of their respective owners
en_GB