Var finns System ID och licens?

Information nedan gäller bara versioner <= 2.4.1

Starta PiiGAB M-Bus Explorer och gå till menyn Verktyg. Välj Licens… för att få fram Licenshanteraren.

  • Leta sedan upp fältet System ID.
  • Mjukvarulicensen matas in i fältet Registration Code. Tryck på sedan på Store Registration Code button.
  • Hårdvarulicens visas i sektionen Sentinel (Parallell/USB).
0 replies

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *