Kunde inte skicka UDP data

Detta beror på att ett eller flera nätverkskort har fått en annan konfiguration under tiden PiiGAB M-Bus Wizard kördes. Exempelvis om man byter IP-adress på ett nätverkskort.

PiiGAB M-Bus Wizard läser in tillgängliga nätverkskort under uppstart och när felet uppstod finns det en felande länk till nätverkskorten.

Vänligen starta om PiiGAB M-Bus Wizard.

Category: PiiGAB Wizard
Did you find this FAQ helpful?
0
0
0 replies

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Comment on this FAQ

Your email address will not be published.