Efter en stunds körning kommer inga mer värden från OPC-servern. QuickOPC måste startas om för att få värden igen.

Se över att det finns en licens installerad på dator där QuickOPC används. Finns ingen licens fungerar QuickOPC i bara 30 minuter.

0 replies

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *